یکشنبه 5 خرداد 1398

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

تولدها
ماه های تولد دانش آموزان،دبیران و پرسنل - آذر
آذر
28
 تیوا تکمیل
آذر
10
 آنیتا عامری
آذر
1
 ویونا قامتی
آذر
30
 یلدا اسفندیاری
آذر
14
 زحل انصاری
آذر
27
 عارفه مرادی
آذر
12
 ثنا برزوئی
آذر
22
 افسون صادق
آذر
11
 روژینا محمودی
آذر
29
 آرمیتا امین
آذر
18
 غزل مهدی پور
آذر
6
 سارا نظری
آذر
20
 سارا ذبیحی دان
آذر
2
 هلنا کاوه
آذر
25
 هستی نصیبی
آذر
5
 آریانا افراسیابی
آذر
27
 الینا بنده خدا
آذر
20
 گلنوش کرهانی
آذر
20
 فرنوش کرهانی
آذر
18
 فاطمه دوکوهکی
آذر
1
 مائده عباسی
آذر
17
 رونیکا حسینی
آذر
8
 ملودی شکوه
آذر
19
 آیسل نعمتی
آذر
6
 النا بیگی زاده
آذر
8
 رزا درویشیان
آذر
12
 آتنا صمیمی
آذر
1
 آیسان گرگینی
آذر
2
 آنیسا نیک اندیشه
آذر
9
 باران حبیب زاده
آذر
20
 یکتا دهقانیان
آذر
20
 سارا ذبیحی دان
آذر
11
 گیل ماه حافظی
آذر
27
 فاطمه حق دل
آذر
20
 گلنوش کرهانی
آذر
22
 پانیذ رضازادگان
آذر
11
 ندا امیر سالاری