چهار شنبه 10 آذر 1400

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

تولدها
ماه های تولد دانش آموزان،دبیران و پرسنل - آبان
آبان
15
 نیکا پرکز
آبان
19
 سپیده یوسفی
آبان
26
 فاطمه آموزگار
آبان
25
 نیکا اکبری
آبان
12
 یاس صفائی خلاری
آبان
30
 کیمیا هادیان
آبان
21
 دینا امین شایان
آبان
4
 غرل مهاجری نژاد
آبان
24
 فاطمه ابراهیمی
آبان
22
 فرین یعقوبی
آبان
10
 پارمیدا نادریان فرد
آبان
21
 سولماز یونسی
آبان
16
 دنیز خلیلی
آبان
2
 یاس رجب پور
آبان
10
 سارینا زارعی
آبان
30
 پریسا قاسمی
آبان
12
 هلیا احمدی منش
آبان
8
 باران پرنیان
آبان
9
 نفیسه کاردان
آبان
16
 مبینا شاهروبندی
آبان
16
 تینا اسمعیل زاده
آبان
4
 شیدا مختاری
آبان
21
 دینا امین شایان
آبان
10
 فاطمه فال اسیری
آبان
7
 شهناز عمادی
آبان
25
 شهرزاد مرادی
آبان
22
 آندیا چاره دان
آبان
24
 ساینا خواجه
آبان
19
 هلین میرباقری
آبان
26
 هستی غلامی نژاد
آبان
5
 طناز خردمند
آبان
9
 نیکا تاج بخش
آبان
26
 السانا حسین آبادی
آبان
20
 زهرا کامرانی نیا
آبان
15
 رونیکا راس روش
آبان
28
 صبا بغدادی
آبان
28
 سوین پرنگ
آبان
28
 کیانا درویشی
آبان
28
 سوین دهقان پیشه
آبان
28
 آتریسا رحیمی
آبان
28
 آنیتا زاهد
آبان
28
 آرشیدا ضرغامی
آبان
28
 یلدا قهرمانی
آبان
28
 یکتا کامیاب کلانتری
آبان
28
 ملودی کرکوندی
آبان
28
 نیکا کریمی
آبان
28
 آرمیتا کریمی زاده
آبان
28
 مهرسا مرتضوی بنی
آبان
28
 مهرسا منوچهری
آبان
28
 آتریسا موحدی
آبان
28
 آیلین نظری
آبان
29
 آترینا اسدی
آبان
29
 لیانا اسمعیل زاده
آبان
29
 هانیسا اکبری
آبان
29
 ویانا سادات اوجی
آبان
29
 مبینا آی
آبان
29
 هستی بالائی
آبان
29
 آیسا بردبار
آبان
29
 تارا بروجردیان
آبان
29
 پرند بهمنی راد
آبان
29
 آیسان رزمی
آبان
29
 رها صفری
آبان
29
 ملیکا فانی
آبان
29
 آنیسا کرمی
آبان
29
 صبا لک
آبان
29
 هستی منافی
آبان
29
 السا میرزایی
آبان
29
 دیانا میرعیسایی
آبان
29
 دیانا ابطحی نیا
آبان
29
 فرانک ایزدی
آبان
29
 رها بیداری
آبان
29
 محیا جوکار
آبان
29
 مرسانا حسین آبادی
آبان
29
 آریانا دینکانی
آبان
29
 آترینا روحانی
آبان
29
 الینا صبوری
آبان
29
 دلارام صفائی
آبان
29
 آتنا علی پور
آبان
29
 محیا علی پور
آبان
29
 محدثه فرهناک
آبان
29
 رستا محمدی
آبان
29
 یسنا مهردادیان
آبان
29
 فاطیما میدانشاهی
آبان
29
 سارا نیازی
آبان
29
 دنیا سلطانی
آبان
29
 هلما عبدالمنافی
آبان
29
 مهرسا مرادی
آبان
29
 سارا اژدری
آبان
29
 آوینا شایانی منش
آبان
29
 فاطمه اردشیری
آبان
29
 سیده هلین میرباقری
آبان
29
 آناشید رستمی
آبان
29
 ثنا صالحی راد
آبان
29
 پریا شاهینی
آبان
21
 یکتا احمدی
آبان
16
 زهرا قدرتي
آبان
23
 رستا درخشان
آبان
20
 پارميس پاک فطرت
آبان
17
 آرمیتا خدایاری
آبان
25
 آنيسا زارع
آبان
26
 ملینا چهارده چریک
آبان
15
 باران آسمانی
آبان
8
 ایلماه عسکری
آبان
22
 مهرسانا ملا زاده
آبان
2
 بيتا آزاديان
آبان
11
 مهرسا آگاه
آبان
11
 کیانا بکتاشیان
آبان
11
 کیمیا بکتاشیان
آبان
11
 باران جعفری پور
آبان
11
 ویانا جلالی
آبان
11
 ریحانه حاصلی
آبان
11
 مهرسانا حسنی
آبان
11
 دیانا حسینی‌محمد آبادی
آبان
11
 جانان دهقان
آبان
11
 زهرا رضایی اردکانی
آبان
11
 فاطمه رضوی
آبان
11
 کیانا شکر پور مغانلو
آبان
11
 آوینا صادقی
آبان
11
 هانا معدل حقیقی
آبان
11
 ملینا منصور آبادی
آبان
11
 دیانا مویدی
آبان
11
 جانان نامداری
آبان
11
 هانا هدایت نیا