یکشنبه 5 خرداد 1398

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

تولدها
ماه های تولد دانش آموزان،دبیران و پرسنل - آبان
آبان
15
 نیکا پرکز
آبان
19
 سپیده یوسفی
آبان
26
 فاطمه آموزگار
آبان
25
 نیکا اکبری
آبان
12
 یاس صفائی خلاری
آبان
30
 کیمیا هادیان
آبان
21
 دینا امین شایان
آبان
4
 غرل مهاجری نژاد
آبان
24
 فاطمه ابراهیمی
آبان
4
 الینا رضوی
آبان
10
 پارمیدا نادریان فرد
آبان
21
 سولماز یونسی
آبان
16
 دنیز خلیلی
آبان
2
 یاس رجب پور
آبان
10
 سارینا زارعی
آبان
30
 پریسا قاسمی
آبان
23
 یکتا احمدی
آبان
12
 هلیا احمدی منش
آبان
8
 باران پرنیان
آبان
9
 نفیسه کاردان
آبان
16
 مبینا شاهروبندی
آبان
16
 تینا اسمعیل زاده
آبان
4
 شیدا مختاری
آبان
21
 دینا امین شایان
آبان
4
 مبینا تهمتن
آبان
10
 فاطمه فال اسیری
آبان
7
 شهناز عمادی
آبان
25
 شهرزاد مرادی
آبان
22
 آندیا چاره دان
آبان
24
 ساینا خواجه