یکشنبه 5 خرداد 1398

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

تولدها
ماه های تولد دانش آموزان،دبیران و پرسنل - اردیبهشت
اردیبهشت
6
 زهرا زارعی
اردیبهشت
21
 مهرسا صفائی انارکی
اردیبهشت
6
 ترمه فرجام
اردیبهشت
15
 فاطمه نیکوکلاه
اردیبهشت
19
 صدف آسا
اردیبهشت
20
 آیلین نوروزی
اردیبهشت
20
 الینا نوری زاده
اردیبهشت
31
 روژینا بیطرف حقیقی
اردیبهشت
4
 پریماه گودرزی
اردیبهشت
24
 حنانه امیری
اردیبهشت
6
 شینا فخرپور
اردیبهشت
28
 فاطیما رمضانی
اردیبهشت
2
 یگانه زارع
اردیبهشت
8
 مبینا سوریایی
اردیبهشت
9
 مبینا نظری
اردیبهشت
23
 غزل رفیعی
اردیبهشت
5
 کتایون کوثری
اردیبهشت
19
 سها اسلامی
اردیبهشت
1
 نیروانا صادقی
اردیبهشت
12
 باران نوربخش
اردیبهشت
19
 غزل محمودی سیوند
اردیبهشت
4
 یکتا بیگی زاده
اردیبهشت
16
 درسا علیشاهی
اردیبهشت
16
 آرشیدا قریشی
اردیبهشت
22
 ساینا کاظمی
اردیبهشت
27
 رخساره بردستانی
اردیبهشت
6
 پارمیس قاسمی
اردیبهشت
4
 زهرا علی پور
اردیبهشت
26
 آیسان فرهادی
اردیبهشت
12
 آریانا فرامرزی
اردیبهشت
26
 مریم کاظمی نژاد
اردیبهشت
2
 فریده برکت
اردیبهشت
25
 مژگان جمشیدی
اردیبهشت
14
 حلما افکاری