یکشنبه 5 خرداد 1398

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

تولدها
ماه های تولد دانش آموزان،دبیران و پرسنل - بهمن
بهمن
2
 سوگند نصیری اردکانی
بهمن
18
 ستایش رستمی
بهمن
26
 دنیا اوجی زاده
بهمن
24
 مینو رضایی
بهمن
17
 لیانا غلامزاده فرد
بهمن
4
 یسنا رضائی
بهمن
5
 النا صفائی
بهمن
28
 پارمیس کجوری
بهمن
4
 روژا دیهیمی
بهمن
4
 ساینا رضایی
بهمن
3
 ملینا بهاءلو
بهمن
11
 هانیسا پریاوی
بهمن
1
 راتینا رمضانی
بهمن
18
 زهرا رنجبر جهرمی
بهمن
18
 ثمین ستوده
بهمن
9
 زینب منوچهری
بهمن
18
 غزل نوری
بهمن
19
 آریانا جهانمیری
بهمن
28
 نگار صف شکن
بهمن
12
 ملیکا کیانی
بهمن
3
 یکتا زارع
بهمن
16
 گیلدا غلامی
بهمن
26
 ملیکا نیکان
بهمن
2
 زهرا افکاری
بهمن
17
 ملینا شادمانی
بهمن
9
 مارال اولادی
بهمن
24
 ترنم زندی
بهمن
10
 مطهره میرزایی
بهمن
4
 نازلی نامداری
بهمن
9
 روژینا گل بازی
بهمن
14
 فاطمه خلیل زاده
بهمن
24
 درسا رضائی