یکشنبه 5 خرداد 1398

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

تولدها
ماه های تولد دانش آموزان،دبیران و پرسنل - دی
دی
20
 هلنا آرمان اصیل
دی
8
 پرنیا جوکار
دی
5
 فاطمه عارف پور
دی
29
 پانیا امیری
دی
14
 شایلین نیک خلق
دی
26
 سوفیا سلطانی
دی
4
 دینا شعبانی
دی
30
 آوا عرب زاده
دی
24
 ترنم معایر
دی
30
 تینا باقری
دی
19
 فاطمه جاویدان
دی
11
 سارینا ذبیحی دان
دی
17
 شقایق شعری
دی
21
 مریم قهرمانی
دی
2
 آیتا احمدی نژاد
دی
25
 بهار خوشبخت
دی
13
 هانیه توکلی
دی
12
 آرشیدا راکبیان
دی
30
 تینا باقری
دی
1
 پریا جوشکی
دی
19
 هلنا رضا زاده
دی
14
 لیلا حاجی پور
دی
1
 نزهت السادات شاهان
دی
13
 صغری عبدی
دی
4
 خدیجه زارع پور
دی
20
 رقیه زارع پور
دی
13
 روژین عزیزی
دی
4
 آنیتا کریم زاده
دی
3
 نازنین زهرا مسلمی