یکشنبه 5 خرداد 1398

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

تولدها
ماه های تولد دانش آموزان،دبیران و پرسنل - فروردین
فروردین
17
 زهرا زارع
فروردین
10
 آویسا امیدی
فروردین
14
 ساحل نصرتی
فروردین
5
 مرضیه بیات حقیقی
فروردین
14
 زهرا کرامت
فروردین
10
 سیده غزاله بهادر
فروردین
17
 سونا عبداللهی
فروردین
17
 لیانا یزدان پناه
فروردین
1
 السانا ریحانی
فروردین
1
 درسا چراغی
فروردین
12
 ثنا حیدری
فروردین
1
 ملیکا صیافان
فروردین
12
 آوا محمدی
فروردین
14
 ستایش ابطحی نیا
فروردین
27
 فاطیما بذرافکن
فروردین
24
 فاطمه پیروی
فروردین
1
 مریم سادات تهامی
فروردین
31
 طرلان مظفری
فروردین
10
 فاطمه حاتمی
فروردین
10
 آیلار حاجی اقراری
فروردین
9
 سیده یگانه حسینی
فروردین
6
 غزل شولی
فروردین
7
 ستاره امیدی
فروردین
7
 ناروین فضلعلی
فروردین
14
 آرشیدا کمال آبادی
فروردین
3
 ملیکا ملی پور
فروردین
19
 پرنیان یزدان پرست
فروردین
18
 سارینا اژدری
فروردین
22
 هلنا دینکانی
فروردین
18
 مانیا صفری
فروردین
27
 زهرا لهراسبی
فروردین
14
 جانان مُر
فروردین
13
 آرمیتا عبدالهی
فروردین
29
 آترینا قره چائی
فروردین
9
 ملیکا احمدی
فروردین
11
 مبینا امیدی
فروردین
31
 هستی مولائی زاده
فروردین
3
 بهار هاشمی
فروردین
1
 پریا فولادفر
فروردین
10
 زهراسادات کمانی
فروردین
11
 محیا آقایی
فروردین
17
 سمیرا حسینی
فروردین
18
 پروین میری
فروردین
5
 ریحانه قاسم پور
فروردین
4
 رها جهانگیری
فروردین
3
 نورا دشتی
فروردین
7
 دنیا صالحی