دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

مدرسه در دو سال
نویسنده : حنانه امیری    
سه شنبه 14 دی 1400
    
تعداد بازدید: 110
    
زبان : فارسی
         
تاریخ درج یادبود : 1400/10/14
اوایل کرونا زیاد دلمون برای مدرسه تنگ نمیشد اما کم کم تعطیل شدنمون از حد امکان بیشتر شد و اصلا این احتمال را نمیدادیم که اینقدر تعطیل باشیم نصف کلاس پنجم را حضوری و ما بقی را آنلاین گذراندیم بعد وارد ششم شدیم اما فکر میکردیم که به مدرس باز می گردیم اما نگشتیم و ششم را کامل بدون دیدن یکدیگر گذراندیم بعد ششم تمام شد و به مدرسه جدید رفتیم و باید بدون دیدن کسی باید دوست پیدا میکردیم ، معلم هایی که به اخلاقیاتشان عادت نداشتیم و باید طبق میل آن ها میبودیم سخت بود اما شد الان نزدیک به 2 سال است دوستانمان را ندیدیم اما دوستیمان را حفظ کردیم اگر در حال حاضر همدیگر رو ببینیم نمیدانیم چگونه حرف بزنیم یا در مورد چه چیزی گفت و گو کنیم . با تشکر از مدرسه خوبم که سعی کردند در دوران کرونا مابه بهترین شکل دوران ابتدایی را تمام کنیم .

اوایل کرونا زیاد دلمون برای مدرسه تنگ نمیشد اما کم کم تعطیل شدنمون از حد امکان بیشتر شد و اصلا این احتمال را نمیدادیم که اینقدر تعطیل باشیم نصف کلاس پنجم را حضوری و ما بقی را آنلاین گذراندیم بعد وارد ششم شدیم اما فکر میکردیم که به مدرس باز می گردیم اما نگشتیم و ششم را کامل بدون دیدن یکدیگر گذراندیم بعد ششم تمام شد و به مدرسه جدید رفتیم و باید بدون دیدن کسی باید دوست پیدا میکردیم ، معلم هایی که به اخلاقیاتشان عادت نداشتیم و باید طبق میل آن ها میبودیم سخت بود اما شد الان نزدیک به 2 سال است دوستانمان را ندیدیم اما دوستیمان را حفظ کردیم اگر در حال حاضر همدیگر رو ببینیم نمیدانیم چگونه حرف بزنیم یا در مورد چه چیزی گفت و گو کنیم . با تشکر از مدرسه خوبم که سعی کردند در دوران کرونا مابه بهترین شکل دوران ابتدایی را تمام کنیم .