دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

تمام شدن سال تحصیلی
نویسنده : سارا همدانی    
چهار شنبه 29 اردیبهشت 1400
    
تعداد بازدید: 1288
    
زبان : فارسی
         
تاریخ درج یادبود : 1400/2/29
سال به اتمام رسید و قرار از معلم کلاسمون خداحافظی 29 / 2 / 1400 چهارشنبه

دلم برای خانم مسعودی معلم کلاس چهارم تنگ میشه کاش میشد برای همیشه خانم مسعودی معلممون بود دوست دارم خانم مسعودی این یاد بود تقدیم به شما که بهترینید