دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

تشکر
نویسنده : باران غضنفری    
چهار شنبه 22 اردیبهشت 1400
    
تعداد بازدید: 1300
    
زبان : فارسی
         
تاریخ درج یادبود : 1400/2/22
اززحمات خانم خاوری که همیسه صبورانه درکنار ما بودند سپاسگزارم .هم چنین ازخانم فال اسیری وکادر مدرسه که باعث شدند امسال را به خوبی پشت سر بگذاریم ممنونم

اززحمات خانم خاوری که همیسه صبورانه درکنار ما بودند سپاسگزارم .هم چنین ازخانم فال اسیری وکادر مدرسه که باعث شدند امسال را به خوبی پشت سر بگذاریم ممنونم.