شنبه 9 فروردین 1399

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

سخن مدیریت
نویسنده : مدیر سایت    
شنبه 22 مهر 1396
    
بازدید: 3000
    
زبان : فارسی
    


در جایگاه مدیر موسس فرشتگان افتخار می کنم که عشق به کودکان کشورم ما را به این راه سوق داد تا با یاری خدای متعال در عرصه آموزش و پرورش خدمت کنیم.مدرسه جلوه ای است از تحقق مراحل حیات و بالندگی – کانون عرصه خدمات و فرصت های تعلیم و تربیت و اصلاح موقعیت دانش آموزان.

در این راستا دبستان و پیش دبستانی غیردولتی هوشمند فرشتگان از ابتدای تاسیس تاکنون تلاش کرده است با برنامه ریزی دقیق و کارآمد و تاکید بر دغدغه های فرهنگی تربیتی بر پایه روابط انسانی در تکوین شخصیت دانش آموزان جهت ورود به زندگی شایسته فردی – خانوادگی و اجتماعی قدم بردارد.

توکل ما بر خدای مهربان و افتخار ما همکاری با نیروهای متعهد – پرانرژی – هدفدار و خلاق با راهنمایی مدرسان علوم تربیتی و آموزشی و اساتید مجرب- همکاری اولیا فرهیخته و همت و پشتکار دانش آموزان هدفدار و پر تلاش است.استفاده از روش های فعال تدریس – استفاده بیشتر از تکنولوژی آموزشی- تقویت انگیزه برای بکارگیری روش های نو – ایجاد و تقویت توانایی رایانه ای همراه با زیرساخت هوشمندسازی – تقویت روحیه هنری- ایجاد انگیزه و بسترسازی – پژوهش و تحقیق در هر دو سطح دانش آموزی و کادرآموزشی- زیبا سازی محیط و حفظ بهداشت- زمینه سازی جهت رشد استعدادهای دانش آموزان – بیدار نگه داشتن و تقویت فطرت خداشناسی – انسانیت و آموزه های دینی در دانش آموزان و بسیاری برنامه های دیگر از تدابیر این دبستان است. امید به اینکه روز به روز در این راستا موفق تر باشیم. آمین

فاطمه فال اسیری- مدیر موسس دبستان و پیش دبستانی غیردولتی هوشمند فرشتگان

آدرس:خیابان معالی آباد.روبروی پارک ملت.کوچه 31 شریعتی.داخل کوچه

تلفن:36351969-071/ 36352790- 071

کد پستی: 7187633515