دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

تشکر از معلم. و. خانم فال اسیری
نویسنده : پونه منوچهری    
سه شنبه 2 آذر 1400
    
تعداد بازدید: 138
    
زبان : فارسی
         
تاریخ درج یادبود : 1400/9/2
خانم معلم عزیز خیلی خوش حالم که امسال دانش اموز شمابودم ازخانم فال اسیری هم تشکر می کنم که مدرسه ای به این خوبی تا سیس کردند

خانم معلم عزیز خیلی خوش حالم که امسال دانش اموز شمابودم ازخانم فال اسیری هم تشکر می کنم که مدرسه ای به این خوبی تا سیس کردند