دوشنبه 27 خرداد 1398

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

سوگند نصیری اردکانی

دوم یک نود و هفت دوم - دوم


تاریخچه تحصیلی
96-97
اول یک
97 - 98
دوم یک نود و هفت
افتخارات
97 - 98
افتخارآفرینان عرصه تربیت بدنی افتخار آفرین تربیت بدنی
یادبودی ها
تا به حال هیچ یادبودی از ایشان ثبت نشده است