چهار شنبه 26 دی 1397

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

پیش دبستانی عصر خانم عسکرزاده
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 15 مهر 1397
    
بازدید: 240
    
زبان : فارسی
    

** هفته شانزدهم**

1) آموزش حرف Nn ترک 44 صفحه صفحه 39

2) پخش کردن ترک 45 و 46، آغاز درس هفتم، صفحه 40.... دوصفحه اول درباره لباس هاست.

3) پخش کردن ترک 47 صفحه 41

4) کارکردن نمونه سوال کوئیز دو با عزیزان

5) مرور درس های 3 و 4 همراه با کارت ، پاورپوینت ، ویدئو

N
up to down
up to down
up to down

n
up to down
turn around

/n/ as :
nest _ nose 👃🏻_noodles🍝

Speaking
🍃This is my skirt.
🌸This is my jacket.
🌿These are your shoes.
🌹These are my pants.

🍁Is it your T_shirt?
Yes, it is.
No, it isn't.

🍂Are these your shoes?
Yes, they are.
No, they aren't.

🍁Are these shoes red?
Yes, they are.
No, they aren't.

🍂Is this cap orange?
Yes, it is.
No, it isn't.

🌿What color is your T_shirt?
It's blue.
🌼What are you wearing?
I'm wearing my school uniform.

🌸What's this?
It's a pencil.
It's a bag.
It's a crayon.

🌻What color is it?
It's yellow.
It's red.

🌺It's my bag. It's green.
🌼It's bag. It's purple.

reading
green
blue
purple
yellow
red
orange
white
black
brown
bag
pencil
crayon
chair
table
book
face
mouth
nose
ears
eyes

Vocabulary
pants
shoes
jacket
skirt
cap
T-shirt

Listening
New lesson :
track 44 page 39
tracks 45, 46 page 40
track 47 page 41

To review :
tracks 16 , 17, 18 page 16-17
track 22 page 21
tracks 23 , 24 , 25 pages 22 - 23
track 29 page 27

Activity book
pages : 41 _ 42 _ 43

کار در منزل :

1) نوشتن حرف Nn و Ll , MM در هوا یا روی میز تمرین شود.

2) در دفتر نقاشی تصاویر nest , nose , noodles در دفتر نقاشی توسط عزیزان ، نقاشی کشیده شود.

3) کارت کلمات درس 7 تهیه شود.

4) عزیزانی ک هنوز موفق ب درست کردن کارتهای درس 6 نشده اند ، در هفته پیش رو ، ب روی دو درس 6 و 7 تمرکز داریم...لطف بفرمایید کارتهای درس های 6 و 7 در کیف عزیزان بذارین.

5) زبان آموزان ، پس از تمرین و گوش دادن ب سی دی ، قادر ب پرسش و پاسخ های نوشته شده در بخش Speaking باشد.

6) دفتر نقاشی ، کارت ، کتاب همراه دانش آموزان باشد. 

**********************************************************

** هفته پانزدهم**

1) اموزش ترک 42 ، صفحه 37

2) اموزش ارزش ها ترک 43 ، صفحه 38

3) اموزش دو حرف از الفبا ، Ll , Mm ترک 44 صفحه 39 ب همراه مثال هایی ک عزیزان باید در دفتر نقاشی کنن .

4) مرور درس های 3 و 4 ب همراه کارتهای زبان اموزان و پاورپوینت

L :
up to down
left to right
l :
up to down
Ll as 👇🏻
lemon مثال کتاب
lion 🦁 _ love , like ❤ _ line
لاو ، لایک پیشنهاد خود بچه ها بود چون توو بخش رنگ ها ، پرسش و پاسخی داشتیم ک رنگ مورد علاقمونو میگفتیم ..

M :
up to down
up to down
up to down
up to down
m :
up to down
turn around
turn around
Mm as 👇🏻
monkey مثال کتاب
mouse 🐁 _ moon 🌙 _ mom

Speaking
🍂Wash your hands.
🍁Dry your hands .

🌸Wash your face .
🌹Dry your face .

☘Touch your head.
🌻Touch your mouth.
☘Touch your knees.
🌻Touch your toes .
☘Touch your ears.

🌹What color is it?
It's blue .
It's green.
It's red.
🌸Is it yellow?
No , it isn't.
🌻Is it purple?
Yes , it is .

🌿I like red .
🍃I love orange .

🌺What's your favorite color?
I like red.
I like green.

🍁It's a gift.
🍂It's a guitar.
🍁It's a house .
🍂It's a hat.

🌾What's this?
It's a bag .🎒
It's a book.📖
It's a pencil.✏

🌼It's my book.
It's my crayon.
It's my book.

🌹Quiet , please . Sit down.
Thank you .
🌸Please open your book. Sorry.
🌹It's your turn now. Thanks.

Reading
bag
pencil
book
chair
table
crayon
bag
elephant
frog
blue
orange
yellow
red
green
blue
purple
gift
hug

Listening
track 42 page 37
track 43 page 38
track 44 page 39

Activity book
38 _ 39 _ 40

❗صرفا جهت یاداوری:

1) دو حرف Ll و Mm در منزل رو میز یا هوا توسط عزیزان تمرین شود.

2)زبان اموزان نقاشی کلمات مرتبط با Ll و Mm رو در دفتر نقاشی کنن.

3) پرسش و پاسخ های نوشته شده در بخش speaking رو با دانش اموزان مرور و تمرین کنید.

4) چون بچه ها چهارشنبه اینده کوییز دو از درس های 3 و 4 دارن ، با عزیزان روخوانی کلمات و رنگ ها رو مرور و تمرین کنید ..‼‼‼‼یاد اوری مهم:
حتما همه بچه ها مدادرنگی روز چهارشنبه ، ب همراه داشته باشن.

5) والدین عزیزی ک امروز درجلسه مدرسین پایه پیش حضور داشتن ، کارنامه ی زبان عزیزانشون رو هم در کنار کارنامه های خانم ایزدی و خانم عسکرزاده دریافت کردن .

‼‼‼‼‼‼
والدین محترم :
من شنبه بقیه کارنامه ها رو ب زبان اموزانی ک والدینشون حضور نداشتن ، تحویل میدم . لطفا شما مشاهده کنین ، تکمیل و امضا بفرمایین . دوشنبه پیش رو لطفا کارنامه ها رو ب بچه ها بدین تا ب من تحویل بدن . 

**********************************************************

** هفته چهاردهم**

1) اموزش دو حرف دیگر از الفبا (اموزش نحوه نوشتن درهوا ، معرفی اسم و صدا ، اوردن مثال های بیشتر) ... صفحه 33 ترک 36 و 37

2) اموزش درس ششم کتاب ک ب معرفی اجزای صورت میپردازه ( همراه با پاورپوینت ، ویدیو و song مربوط ب اجزای بدن )

3) پخش کردن ترک 41 ، صفحه 36 ک تلفیقی از اجزای صورت و اعداد هست .. زبان اموزان پیشتر ، اعداد 1 تا 5 رو یادگرفته بودن اما دراین صفحه با اعداد 6 تا 10 هم اشنا شدن ..
Ii
igloo 👈🏻. مثال کتاب
*instruments . inchworm .
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂
J
up to down
turn around
j
up to down
turn around
dot
Jj
jam 👈🏻 مثال کتاب
jacket . jump rope . juice
🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
K
up to down
up to down
up to down
k
up to down
up to down
up to down
Kk
kangaroo 👈🏻 مثال کتاب
kite . key

Speaking
🌸Wash your face .
🌹Wash your hands .
🍁Dry your ears.
🍂Dry your hands .
🌼 Touch your head .
🍃Touch your face .
🍁 Point to your eyes.
🌿Touch your mouth .
🌺 Show your ears.
🌸Touch your nose .

Vocabulary
head
face
eyes
mouth
nose
ears

Reading
doll
teddy bear
jump rope
ball
car
toy box

Listening
tracks 36 _ 37 page 33
tracks 38 _ 39 page 34
track 40 page 35
track 41 page 36

Activity book
pages 35 _ 36 _ 37

در هفته پیش رو زبان اموزان لطفا :

1) کارت کلمات درس ششم ک مربوط ب اجزای صورت بود رو درست کنن و همراه داشته باشن.

2) نوشتن دو حروف Jj و Kk رو روی میز ی توو هوا تمرین کنن .

3) پس از یاداوری و گوش کردن ب سی دی از بچه ها بخوایین ک اجزای صورتشون رو ب شما همراه با گفتن touch _ point _ show ب شما نشون بدن .

4) شعر اعداد و اجزای صورت رو حفظ کنن و شما اخر کتاب روی برگه هایی ک نصب کردین ، تمرین عزیزان رو قید بفرمایین.

5) مثال هایی رو ک پررنگ تر برای شماعزیزان نوشتم ، مثال هایی هستن ک بچه ها از مثال کتاب بیشتر یاد گرفتن .. لطفا زبان اموزان در دفتر نقاشی کنن
الات موسیقی instruments
نوعی کرم inchworm

طناب بازی jump rope
ژاکت jacket
شربت juice

بادبادک kite
کلید key

6) کارت کلمات دو درس 3 و 4 برای سه روز این هفته در کیف عزیزان بگذارین .

**********************************************************

** هفته سیزدهم**

1) تمرین شعر ترک 33 صفحه 30
2) پرسش و پاسخ ترک 35 صفحه 32

3) تماشا کردن ویدیو ، استفاده از پاورپوینت ، شنیدن سانگ

4) آموزش سه حروف همراه با نحوه نوشتن ، مثال .

5) آموزش اجزای صورت

I :
up to down
left to right
left to right

i :
up to down
dot
/i/ as igloo
آی آی آی
ایی ایی ایی
ایی أز igloo

J :
up to down
turn around

j :
up to down
turn around
dot
/j/ as jam

K :
up to down
up to down
up to down

k :
up to down
up to down
up to down
/k/ as kangaroo


Speaking
🌹Here. Have my teddy bear.
🍁Thanks.

🌸What's this?
It's a red car. Thank you , Jig.

🍂I have a teddy bear. It's red.

🍁I have a jump rope. It's yellow.

🌻I like pink .

🌸I like green.

🌹What's your favorite color?
I like purple .

Reading
jump rope
doll
teddy bear
ball
toy box
ball
car

Vocabulary
face
mouth
eyes
ears
nose

Listening
track 33 page 30
track 35 page 32
track 36 page 33
tracks 38 page 38 - 39

Activity book
pages 34 - 35- 36

🍁🍂🍁🍂

1) لطفا نوشتن حروف روی میز یا هوا تمرین شود و مثال ها رو بلد باشن.

2) جمله های نوشته شده در speaking رو از بچه ها بخوایین ک برای شما بگن ..

3) اجزای صورت رو از بچه ها بخواین ک نشونتون بدن و بگن.

4) مثال هایی رو ک از حروف یادگرفتن رو در دفتر نقاشی کنن.

5) دفتر نقاشی رو حتما ب همراه داشته باشن..

**********************************************************

** هفته دوازدهم**

1) اموزش شعر مربوط ب toys , ترک 33صفحه 30

2)وصل کردن اسباب بازی هایی ک از نظر رنگ مشابه بودن..ترک 33 صفحه 30..

3) اموزش story صفحه 31 , ترک 34

4) اموزش value صفحه 32 , ترک 35

5) مرور کارت کلمات درس های یک , دو , سه , چهار و پنج با پاورپوینت و ویدیو و شعر 
Speaking 
🍁What's this?
It's a red car.
Thank you Jig.

🍂What color is it?
It' yellow.

🌻Here.Have my teddy bear.

🌸What's your favorite color? 
I like red.

🌼What do you have?
I have a doll.
I have a car.

🌹How many brothers do you have? 1

🍃What's your sister's name?
Roya.

🥀What's your mother's name?
Reza.

🌺Quiet , please.
Sit down.
Thank you.

🎄Please open your book.Sorry.

☘Hello.Hello.Who's this?
Hello , Grandpa. It's Baz.

💐How are you?
I'm fine thank you.

🌿What's your school's name?
Fereshtegan.

🌾What grade are you in? 
Preschool.

🍁Hello.I'm Mrs. Ball.
What's your name?
Hello , Mrs. Ball.
I'm Baz.

🍃Count with me:
1 _ 2 _ 3 _ 4 _ 5

🌹Who's this?
It's my mom.
It's my dad.

🎄It's your turn now.

Reading
Tess 
Baz 
Pat 
Jig 
Aa👉🏻 /a/ as:
ant _ alligatir _ apple ambulance
Bb👉🏻 /b/ as :
bear _ book
dad 
mom
grandpa 
grandma 
sister 
brother 
Cc👉🏻 /c/ as :
cloud _ cat 
Dd👉🏻 /d/ as :
donut _ door _dog 
crayon 
bag 
table 
pencil 
chair 
book 
Ee👉🏻 /e/ as :
elephant _ elf _ egg 
elbow 
Ff👉🏻 /f/ as :
frog _ fish _ foot _ fan 
blue...green...orange 
yellow...red...black 
purple...pink...white
rainbow 
Gg👉🏻 /g/ as :
gift _ guitar _ girl _ grapes 
Hh👉🏻/h/as :
hug _ house _ horse _ hat 
doll 
jump rope 
teddy bear 
ball 
car 
toy box

Listening
track 33 page 30
track 34 page 31
track 35 page 32

Activity book
31 _ 32 _ 33

لطفا :
1) پرسش و پاسخ های نوشته شده تمرین بشه و سپس ازشون بخوایین ک بپرسن و جواب بدن..

2 ) پس از تمرین , از بچه ها بخوایین ک اعداد رو برای شما روی میز بنویسن..

3) از بچه ها بخوایین ک حروف رو از A تا H در دو فرم small و capital بنویسن..

4) سه صفحه کتاب کار توسط بچه ها حل شود..

5) در قالب بازی و پرسش و پاسخ ها , کارت کلمات تمرین و مرور شوند..

**********************************************************

** هفته یازدهم**

1) اموزش کلمات درس پنجم ، my toys .. اسباب بازیهای من ..

2) پیداکردن و اشاره کردن ب اسباب بازی ها در کتاب حین پخش ترک مربوطه

3) پخش کردن شعر مربوط ب toys

4) وصل کردن تصاویر باتوجه ب شباهت رنگیشون

Vocabulary :
doll
teddy bear
car
jump rope
ball
toy box

Reading :
blue 💙
green💚
purple 💜
yellow💛
red❤
orange🧡
black🖤
pink💗
white ⚪
brown 🏈

Speaking:
🍁What color is it ?
It's orange .🔸

🍂What's your favorite color?
I like red .🔺

🍃Is it blue?🔹
Yes , it is .

🍂Is it red ? 💚
No , it isn't . It's green .

☘What's this ?
It's a rainbow . 🌈

🍁 It's a red teddy bear .
🍂It's a yellow doll .
...

Listening :
tracks 30 - 31 page 28
track 32 page 29
track 33 page 30

Activity book :
pages 27 - 28 - 29

در هفته ی پیش رو از دانش اموزان انتظار میرود ک :

1) شعر مربوط ب toys ، ترک 33 صفحه 30 رو حفظ باشن .

2) کارت کلمات درس پنجم رو تهیه کنن و حتما ب همراه داشته باشن .

3) پس از تمرین و گوش کردن ب CD ، با توجه ب عکس toys ، جمله صحیح مانند صفحه 29 رو بسازند . (رنگ و اسباب بازی رو در جمله بکار ببرن)

4) رو خوانی کارت کلمات درس سوم رو بلدباشن و کارت کلمات درس سوم همراه با درس پنجم در کیف بچه ها باشه .

‼‼جهت یاداوری :
اولیای محترم پایه پیش ،
موقع چک کردن کتاب کار عزیزان شما ، هنوز کتاب های زبانی رو میبینم ک کاغذ A4هایی رو ک گزارش کار و تمرین دانش اموزان و قید مدت اون توسط شما رو نشون میده ، نصب نشده !!!!
ممنون میشم ک منو دراین امر هم ، همراهی کنین و کاغذهای گزارش رو هرچه سریعتر ب صفحه اخر کتاب بچسبونین و میزان زمانی رو ک عزیزان صرف مطالعه زبان ، گوش دادن ب CD میکنن رو یادداشت کنید ‼

**********************************************************

** هفته دهم**

1) صفحه 25 ، ترک 27 ی شعر درباره رنگین کمان یا همان rainbow عزیزان داشتن ک play کردیم..

2) صفحه 26 ب انجام دادن کار ب صورت نوبتی اشاره کرد .

3) اموزش دو حرف دیگه از الفبا همراه با معرفی اسم ، صدا و مثال ... دو حرف Gg , Hh صفحه 27 ، ترک 29 ..
G :
turn around
left to right

g :
turn around
up to down

H :
up to down
u p to down
left to right

h :
up to down
turn around

Speaking :
🌸What color is it?
It's red .
It's blue.

🌸Is it blue ?
Yes , it is .
No , it isn't .

🌸What's your favorite color?
I like pink.
I like purple .

🌸It's your turn now .
الان نوبت تو هست .

🌸Is this a gift ? 🎁
Yes , it is .
No , it isn't .

🌸What's this ?
It's an elephant . 🐘

Vocabulary :
gift 🎁
girl 👧🏻
grapes 🍇
guitar 🎸
hug 🤱🏻
house 🏡
happy 😊

Reading :
green
blue
purple
yellow
red
orange
black
pink
white

Listening :
track 27 page 25
track 28 page 26
track 29 page 27

Activity book :
pages 24 - 25 - 26

از عزیزان انتظار میرود ک :

1) بچه ها کلمات مضاعف اموزش داده شده مربوط ب دو حرف Gg - Hh رو در دفتر نقاشی بکشن.

2) نوشتن دو حرف Gg -Hh رو در هوا یا روی میز ب همراه اسم ، صدا و مثال ها رو بلد باشن .

3 ) با کارت کلمات رنگها کار شود. تسلط کافی ب روی کارت کلمات رنگ ها داشته باشن.

4) پرسش و پاسخ مربوط ب رنگ ها رو با نشون دادن رنگ مربوطه و همچنین رنگ مورد علاقشون رو بلد باشن .

5) تمام کارت کلمات تفکیک شده با توجه ب شماره درس همراه زبان اموزان باشه .

6) دو شعر مربوط رنگ ها صفحه 25 - 26 ترکهای 26 و 27 رو پس از تمرین ، حفظ باشن و برای شما بخونن..

‼ چند یاداوری :

اولیای محترم:

❗در دفتر نقاشی فقط تصاویر کلماتی کشیده شود ک کلماتش رو در کلاس کارکردیم!! کلماتی ک من برای شما دراین کانال لیست میکنم .

❗لطف بفرمایین هرجلسه کتاب ، دفتر نقاشی و کارت کلماتی ک ذکر میشه ، در کیف عزیزان بگذارین

**********************************************************

** هفته نهم**

1) اموزش درس 4 ، رنگ ها ب کمک مدادرنگی ، ویدیو و تصاویر و پوستر موجود در کلاس صفحه 22 و 23 .

2) اموزش پرسش و پاسخ مربوط ب رنگ ها ب واسطه من با زبان اموزان و انها با یکدیگر با نشان دادن مداد رنگی و مقوای رنگی ب همدیگر .

3) شعر رنگ ها ، صفحه 24 ، ترک 26 و رنگ کردن تصاویری ک درشعر بود .

4) باتوجه ب صفحه 25 با کاغذ و مقوای رنگی ، با کمک و همکاری دانش اموزان عزیز با تشکیل 6 گروه بااستفاده از چسب و قیچی های خودشون ، دایره های رنگی صفحه 25 رو درکلاس درست کردیم و رنگین کمان زیبایی از رنگ هارو درست کردیم . در هر دو کلاس پایه پیش ، کاردستیمون رو ب برد تووی کلاس ، نصب کردیم .

Reading :
Colors :
blue 💦
green ☘
yellow 🍋
purple 🔖
red ❣
orange 🍊
black 🖤
white ❕

Vocabulary :

Ee :
egg 🥚
elf : جن ، پری 
elbow : آرنج

Ff :
fan : بادبزن 
fish 🐟
foot : پا ک تووی کفش یا صندل میره

Speaking :
☘What color is it ❓
It's orange .
It's blue .

🌿Is it red ❓
Yes , it is .
No , it isn't .

Listening : 🔊💿📀
tracks 23 - 24 page 22
track 25 page 23 
track 26 page 24 
track 27 page 25

Writing / Activity book :

📖📚1) کتاب کار صفحه های21 - 22 - 23 

2) لطفا رنگ ها در منزل بانشان دادن مدادرنگی ، یا هر وسیله ایی ک عزیزان رنگش رو میدونن تمرین بشه ..

3) شعر مربوط ب رنگ ها صفحه 24 ، ترک 26 رو حفظ باشن .

4) کارت کلمات رنگ ها رو لطفا تهیه کنید .

5) در دفتر نقاشی تصاویر کلمات مربوط ب دو حرف Ee , Ff توسط عزیزان نقاشی بشه.

6) عزیزان کلمات مربوط ب Ee , Ff رو بلد باشن .

7) کارت کلمات درس سوم هم ، ب منظور review یا مرور ، همراه عزیزان باشه .

8) کارت کلمات درس سوم با پرسش و پاسخ هایی ک قبل ذکر شد ، در منزل تمرین بشه و از عزیزان بخوایین ک سوال بسازن و جواب کامل بدن. مثلا بگن 
It's a chair .

**********************************************************

** هفته هشتم**

1) پلی کردن song ، ترک 19 صفحه 18

2) تدریس story ، ترک 20 ، صفحه 19 .. عزیزان با تقاضایی ک teacher ، دراین صفحه ازشون داره اشنایی داشتن چون کلمات please , sit down , quiet و thank you رو از ابتدای سال از من شنیدن و حتی انجام هم دادن .

3) ترک 21 صفحه 20 ، ب command دیگری ک teacher از دانش اموزان داره اشاره میکنه ..

4) پلی کردن دو حرف Ee & Ff

E : 🐘
up to down
left to right
left to right
left to right

e : 🐘
left to right
turn around

🌸🌸🌸🌸

F : 🐸
up to down
left to right
left to right
f : 🐸
turn around
up to down
left to right

🌹🌹🌹🌹

Speaking :
🍂Quiet , please . Sit down.
Thank you .

🍁Please open your book. Sorry.
🍁Please close your book.
.
.
Open the door , please .
Close the door , please .

Reading
dad 👨🏻
mom 👱🏻‍♀
grandma 👵🏼
grandpa 👴🏻
sister👧🏻
brother🧑🏻
ant 🐜
bear 🐻
cloud ☁
donut 🍩
elephant 🐘
frog🐸

Listening :
track 19 page 18
track 20 page 19
track 21 page 20
track 22 page 21


Writing / Activity book :

📖📚کتاب کار صفحه های 18 - 19 - 20
‼نوشتن دوحرف Ee , Ff در هوا یا روی میز ..

❗کارت کلمات درس سوم ، همراه عزیزان باشه ..

***********************************************************

** هفته ششم**

1) در این هفته ، ب مرور از درس یک همراه با کارت کلمات مربوطه پرداختیم ..
باویدیو و کارت کلمه کلمات بز ، تس ، جیگ و پت رو کارکردیم .. تصویر رو از کلمه حدف کردیم و ب روخوانی کلمات پرداختیم ..

2) شعر اعداد ، صفحه 6 رو باهم خوندیم ..

3) قسمت story ، صفحه 7 رو کار کردیم ..

4) صفحه 8 مکالمه ایی بین خانم جکسن و مینلی بود ..

5) صفحه 9 ، ب معرفی س مثال بیشتر Aa پرداختیم و عزیزان در دفتر نقاشی ، ب تصویر کشیدن .. مورچه ، تمساح ، سیب
6) ب معرفی سه کلمه از Bb پرداختیم .. پرنده ، اتوبوس ، توپ

7) در درس دو ک مربوط ب my family بود هم ، بااستفاده از کارتهای کلمه ، کلمات رو تمرین کردیم ..

8) شعر صفحه 12 رو باهم خوندیم .

9) درقسمت story این درس ، مکالمه تلفنی رو ، مجددا تمرین کردیم ..

10) ب احترام گذاشتن ب بزرگترها در بدو ورود ب اتاق پرداختیم ..

11) صفحه 15 ب دو حرف دیگر از الفبا همراه با نوشتن حروف در هوا تمرین کردیم ..

12) در درس 3 صفحه 16 و 17 ب تمرین لغات همراه با اشاره کردن ب تصاویر کتاب و ویدیو پرداختیم ..

Speaking :

🍂What's your name?
I'm Baz / Jig / Tess / Pat .
🍁How many books?
1 / 2 / 3. ...
🍂Hello . I'm Mrs. Ball . What's your name ?
Hello , Mrs. Ball . I'm Baz ..
🍁Hello Mainly . How are you?
Hello Miss Jackson . I'm fine , thanks .
🍂Who's this ?
It's my mom / dad / ....

On the phone :

🍁Hello . Hello . Who's this?
Hello , Grandpa . It's Baz!
🍁What's your dad's name?
Reza.
🍂What's your mom's name?
Nazanin.


To enter to a room:

🍂After you grandma ..
thank you ..

🍁What's this ?
It's a bag / table / chair ...
🍂Is this a chair ?
Yes , it is .
No , it isn't .
🍁What's your school's name? Fereshtegan .
🍂What grade are you in?
Preschool .

Reading :
Tess / Baz / Jig / Pat .
mom / dad / grandpa / grandma / sister / brother .
cloud / donut .

Vocabulary :
crayon 🖍
table
pencil ✏
bag🎒
chair
book📖

Aa👇🏼👇🏼
apple🍎
alligator🐊
ant🐜

Bb 👇🏼👇🏼
bird🦅
ball⚽
bus🚌

Listening :
Unit 1 👉🏼 tracks : 1- 2 -3 -4-5-6-7-8

Unit 2👉🏼tracks : 9-10-11-12-13-14-15
Unit 3👉🏼tracks:
16-17

Writing / Homework
🌹نوشتن حروف در هوا یا روی میز ( از A تا D ) ..
🌸کتاب کار یا activity book صفحه های 16 و 17 ..
🌺لطفا کارت کلمات درس 3 را تهیه کنید و همراه کارتهای درس 1 و 2 در کیف عزیزان بگذارید ..
🌻سه تصویر : پرنده ، توپ و اتوبوس در دفتر نقاشی کشیده شود ..
‼کارت کلمات ب صورت دسته بندی شده و تفکیک شده جهت اسان و راحتتر پیداکردن ، کتاب و دفتر نقاشی را حتما درکیف بگذارید ..
‼‼‼سوال های فوق حتما در منزل کارشود ..
‼‼‼با کارت کلمات در منزل تمرین شود ..
سپاس از همکاری شما 🙏🏻

***********************************************************

** هفته پنجم**

1) تدریس دو حرف از الفبا - نحوه نوشتن در هوا - نشان دادن حروف کوچک و بزرگ با اشاره دستها :
Cc & Dd
C 👉🏼 Capital C : turn around
c 👉🏼 small c : turn around

D 👉🏼 Capital D
up to down / turn around
d 👉🏼 small d
up to down / turn around

2) معرفی اسم و صدا ب همراه مثال

the name is Cc
the sound is /k/
c as cloud ☁
🌸
the name is Dd
the sound is /d/
d as donut 🍩

3) ترک 15 صفحه 15 پلی شد .. تمرین شد ..تمرین گروهی ، فردی شد ..

4) ترک 16 در صفحه 16 پلی شد .. کلمات مربوط ب school .

5) بچه ها با کلمه school اشنا شدن و وسایل مربوط ب مدرسه ک بچه ها یا همراه دارن یا در مدرسه میبینن ..
مداد شمعی ، کیف. ، میز ، مداد ، صندلی و کتاب

6) کلمات فوق با ویدیو ، فلش کارت تمرین گروهی شد و ب پرسش و پاسخ پرداختیم .. با what و سوال yes/ no

7) عزیزان ب صورت دو ب دو با نشون دادن فلش کارت ب هم سوال کردن ..

Speaking
☁What's this ?
It's a cloud . ☁
🍩What's this?
It's a donut. 🍩
What's this?
It's a crayon .
It's a chair .
It's a table .
It's a bag .
It's a pencil .
It's a book.
.....

🌸Is this a book ?
Yes , it is .
🌸Is this a chair ?
No , it isn't . It's a table .

🌸What's your school's name? It's Fereshtegan .

🌸What grade are you in ?
Preschool

Reading
crayon
table
pencil
bag
chair
book
preschool
school
classroom

Writing / activity book
pages 16 - 17 - 18

و نوشتن حروف در هوا یا روی میز ب همراه خواندن شعری ک نحوه حرکت دستشون رو توصیف میکنه .

listening
track 15 page 15
track 16 , 17 page 16

‼کارت کلمات درس های 1 و 2 رو همونجور ک در جلسه گفته شد ، لطفا تهیه بشه و بچه ها ب همراه داشته باشن ..
کلمات :
Baz - Tess - Pat - Jig
grandma - grandpa - mom - dad - sister - brother

‼در منزل ، سوالاتی رو ک در قسمت speaking نوشته شده و در کلاس کار کردیم ، حتما تمرین بشه

‼لطفاعزیزان با کتاب باز و اشاره ب کلمات ب سی دی گوش بدن و شما روی کاغذی ک ب اخر کتاب بچه ها وصل کردین ، تمرین بچه ها رو قید بفرمایین 

***********************************************************

** هفته چهارم **

هفته ایی رو ک سپری کردیم ، سه صفحه ی 12 - 13 - 14 رو کاور کردیم ..

1) پلی کردن شعر در ترک 12 ، صفحه 12

2) تمرین گروهی همراه با پخش اهنگ

3) دراین اهنگ پرسش و پاسخی مطرح میشه ک با فلش کارت و ویدیو با عزیزان تمرین شد:👇🏼

🍂Who's this?
It's my mom .
It's my dad .
It's my grandma .
It's my grandpa .

4) اموزش صفحه 13 و دو ترک 13 : این صفحه یا ترک نحوه سوال پرسیدن و پاسخ دادن ب کسی ک تماس تلفنی داره رو اموزش میده

Hello . Hello . Who's this ?
Hello , Grandpa . It's Baz .
ک موقعیت بالا رو ، با بچه ها تمرین کردیم .. هم با من و هم دو ب دو باهم ..

5) ترک 14 ، صفحه 14 ب ادای احترام ب بزرگ ترها برای ورود ب مکان یا جایی میپردازه 🙏🏻
After you Grandma.
Thank you .
جمله بالا رو ب موقعیت کلاس اوردیم :
After you teacher Moradi .
Thank you .

Speaking :

🌸Who's this ?
It's my mom .
It my dad .
It's my grandma .
It's my grandpa .

🌸Hello . Hello . Who's this?
Hello , Grandpa . It's Baz .

🌸After you , Grandma .
Thank you .

🌸🌸What's your family name ?
My family name is Moradi .
🌸🌸
فامیلی شما چیه ؟
فامیلیه من مرادی هست ..

Reading :

Hello
Grandma
Grandpa
Dad
Mom

Listening :

tracks : 12 - 13 - 14

Writing : (activity book)

pages :12 - 13 - 14

🎍اولیای محترم لطفا پرسش و پاسخ های فوق رو ، با عزیزانم کار کنید .
🎍بچه ها باید قادر باشن سوالات فوق را بپرسن و جواب بدن ..
🎍شعر صفحه 12 رو حفظ باشن ..

**********************************************************

** هفته سوم **

1) مرور بر صفحات گذشته .
2) پرسش و پاسخ سوالات مطرح شده ..
How are you ?
I'm fine , thanks .
🍂🍁
Hello . I'm Mrs. Ball.
What's your name ?
Hello , Mrs. Ball . I'm Baz.
🍁🍂
3) تدریس حروف A -a و B-b همراه با ترک 8 ..
4) اموزش نحوه نوشتن حروف و مزمه کردن شعر با حرکت دست :
A :
up to down
up to down
left to right
a :
turn around
up to down

🍁🍂🍁🍂
5) اموزش فلش کارت : ant

6) اموزش نحوه حرف B -b همراه با زمزمه کردن شعر با حرکت دست :
B :
up to down
turn around
turn around
b :
up to down
turn around

7) موزش فلش کارت bear

8) نوشتن حروف در هوا و خواندن شعر .. اشاره کردن ب حروف ..

9) تمرین ترک 8 ، صفحه 9

10)اموزش درس 2 .. صفحه 10 :
My family

11) پلی کردن ترک 9 و معرفی اعضای خانواده و نشان دادن با تصویر و فلش کارت
dad - mom - grandpa - grandma - sister - brother ..

12)تمرین سوال :
Who's this ?
It's my mom .
It's my dad .
......
13) مطرح کردن سوال هایی در قالب پرسیدن اسم مادر ، اسم پدر ، اسم برادر ، اسم خواهر و اینکه خواهر داری ؟ برادر داری ؟

...........
Speaking :

🌸what's your brother's name?
Ali
🌸What's your sister's name?
Helen
🌸What's your dad's name?
Reza
🌸What's your mom's name?
Hilda

🌸Do you have any sisters?
Yes
🌸How many sisters?
1 . 2 or ....
🌸Do you have any brothers?
No.
🌸Who's this ?
It's my dad / sister /mom .....

Reading :
mom - dad - grandpa - grandma - sister - brother

Listening :
tracks 8 - 9 - 10 - 11

writing :
pages : 8 - 9 -10 - 11

تکلیف در منزل یا homework

🌻حتما سوال های فوق کار شود .. بچه ها مفهوم رو دریافت کردند فقط تمرین بسیار بشه!!
🌻ترک های 8 - 9 - 10 - 11 حتما گوش بدن و شعر ترک 12 گوش رو حفظ کنن !!
🌻حروف نوشتن همراه با خواندن شعر در منزل روی میز یا هوا حتما تمرین بشه !! نیازی ب نوشتن در دفتر نیست !!

**********************************************************

** هفته دوم **

روز اول


* پس از مرور برانچه ک درهفته اول اموختیم ، از شعر ، فعالیت های کلاسی ، ب شمارش اعداد 1 تا 5 در صفحه 6 پرداختیم ..

* با نشان دادن انگشت مفهوم کلمه count را ب زبان اموزان تفهیم کردیم ..

* اعدادی را ک با کارتهای رنگی درست کرده بودم ، ب برد چسباندم . با اشاره کردن ب اعداد و نشان دادن تعدادبا انگشتان دست دیگر ، ترک 5 ، صفحه 6 را خواندیم و تمرین کردیم ..

*با اعداد بازی کردیم و جای انهارا روی برد عوض کردیم تا اطمینان حاصل کنیم ک اعداد خوب شناخته شده اند !

*کتاب کار یا activity book صفحه 6 را ک مربوط ب اعداد بود ، انجام دادیم ..
(لازم ب ذکر است ک کتاب کار صفحه های 4 و 5 برای هفته اول در نظر گرفته شده بود ، چک شد )

*برای نوشتن اعداد و حروف ، حرکت دست بسیار مهم است .. درکتاب کار صفحه 6 ، مشاهده میکنید..
نوشتن اعداد را با خواندن شعری کوتاه و هماهنگ با حرکت دست ، معرفی کردیم:
up to down : بالا ب پایین
left to right : چب ب راست
turn around : دور بزن

روز دوم

بعد از مرور و شعر خواندن ، پرسش و پاسخ ب صورت گروهی و فردی ، صفحه 7 را شروع کردیم :
خانم بال : Mrs. Ball رو معرفی کردیم و مکالمه ایی ک بین خانم Ball و Baz اتفاق افتاد ..

Hello . I'm Mrs. Ball.
What's your name ?
Hello , Mrs. Ball . I'm Baz.

با CD تکرار و تمرین کردیم ..
بعد ازون ، من در قالب نقش خانم بال و بچه ها ب نوبت در نقش Baz , مکالمه رو تمرین کردیم ..
بچه ها دو ب دو با کمک teacher Moradi , ب جای خانم Ball و Baz ایفای نقش کردن .
این مکالمه ب صورت واقعی هم ، بین من و بچه ها اتفاق افتاد :

Hello . I'm Mrs. Moradi.
What's your name ?
Hello , Mrs. Moradi . I'm Helena / Negar ..
من ب همراه بچه ها ، دور ترک 6 ، صفحه 7 را دایره کشیدیم تا در منزل ب همراهی والدین ، تکرار و تمرین بیشتری شود ..

روز سوم

بعد از مرور صفحات قبل ، در صفحه 8 ، با خانم Jackson : جکسن و Mainly : مینلی اشنا شدیم و ب تمرین مکالمه با توجه ب ترک 7 صفحه 8 پرداختیم ..
Hello Mainly . How are you ?
Hello Miss Jackson . I'm fine , thanks .
بچه ها دوباره ، اول با من و بعد ب صورت دو ب دو باهم تمرین کردن .
Hello Zahra . How are you?
Hello Miss Moradi . I'm fine , thanks .
کتاب کار ب صفحه های 7 و 8 رجوع کردیم .

Speaking
Hello . I'm Mrs. Ball.
What's your name?
Hello , Mrs. Ball . I'm Baz.

Hello . I'm Mrs. Moradi.
What's your name?
Hello , Mrs. Moradi . I'm Asal.

Hello , Mainly . How are you?
Hello , Miss Moradi . I'm fine , thanks .

Reading
story صفحه 7

listening
track 5 = page 6
track 6= page 7
track 7 = page 8

writing
نوشتن اعداد در هوا

homework
سی دی ترک 5 صفحه 6
ترک 6 صفحه 6
ترک 7 صفحه 8
شنیده بشود .. تمرین شود ..
پرسش و پاسخ های فوق ذکر ، تمرین و تکرار شود ..

*********************************************************

** هفته اول **

1)صفحه های 1 و 2 کار شد ..
2)زبان اموزان با شخصیتهای کتاب اشنا شدند:
Tess . Baz . Pat . Jig .

3)بچه ها ب پرسش و پاسخ درباره پرسیدن اسم خود و اسم شخصیتهای کتاب ک ذکر شد اشنا شدند ..
# What's your name?
I'm Baz .
I'm Jig.
I'm Pat.
I'm Tess.
برای پرسیدن سوالهای فوق ماسک شخصیتها را جلوی صورت خودم و دیگر همکلاسی ها گرفتیم و با توجه ب ماسک یکی از اسمهای نوشته شده در صفحات 4 و 5 را استفاده کردیم ..
عزیزان زبان اموزم ، سوال فوق را واقعی تر تجربه کردن!!
دو ب دو جلوی کلاس اومدن و اسمهای یکدیگر را پرسیدن ..

What' your name?
I'm Zahra.
What's your name?
I'm Elsa.
4)با قوانین کلاس اشنا شدن و با ورد teacher , همگی بلند میشن و باهم سلام و احوالپرسی میکنیم:
teacher: Hello everyone .
students: Hello teacher .
teacher : How are you ?
students:
I'm fine , thank you . And you?
teacher:I'm just fine , thanks.

4) بچه ها فعالیتهایی چون بشین ، پاشو ، بچرخ ، راه برو ، بدو را ب صورت فردی و گروهی یاد گرفتن ..

Reading
Baz . Tess . Jig . Pat .

commands
stand up . sit down . turn around . walk . run .

listening:
tracks : 1 , 2 , 3 = page 4
track 4 = page 5

Speaking:
What's your name?
I'm Baz / Tess / Pat / Jig.
I'm Maryam , ... .

homework : یا کار در منزل

1)پرسش و پاسخ درباره اسم پرسیدن تمرین شود.
2)شعر یا song , ترک 3 ، صفحه 4 حفظ شود .

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.