شنبه 3 فروردین 1398

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

گزارش روزانه پیش دبستانی صبح
نویسنده خبر : مدیر سایت    
یکشنبه 1 مهر 1397
    
تعداد بازدید: 5527
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
    

*گزارش اسفند ماه*

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/12/22***

+ بازی آزاد، وسایل کمک آموزشی

+ کار در کتاب زبان آموزی

+ پازل حاجی فیروز

+ تمرینات دوره ای زبان آموزی

+ نقاشی هفت سین با آبرنگ

+ زبان انگلیسی

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/12/21***

+ اتمام کتاب مهرانه 2 ( با موضوع لانه پرندگان)

+ فیلم آموزشی (آشنایی با مراسم چهارشنبه سوری و هفت سین)

+ جشن نوروزی در حیاط

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/12/20***

+ زبان انگلیسی

+ کتاب مهرانه (زبان آموزی)/ کاردستی شکوفه های بهاری

+ دفتر نقاشی ( کاردستی - دست ورزی با کاغذ)

+ اجرای نمایش هفت سین در صف صبحگاهی

+ قصه گویی توسط نوآموزان

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/12/19***

+ کتاب مهرانه با موضوع طبیعت

+ چهارشنبه سوری همراه فیلم آموزشی

+ کاردستی تنگ ماهی و اعداد 

+ کار در مهرانه

+ تمرین شعر و نمایش

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/12/15***

+ کتاب مهرانه (نگهداری از طبیعت)

+ کتاب مهرانه (صدای ل ) آمادگی برای عید و بهار

+ کتاب واحد کار (روز درختکاری)

+ تمرین سرود جشنواره زبان و زبان انگلیسی

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/12/14***

+ طرح بینایی سنجی

+ کتاب مهرانه (جدول سودوکو)

+ کتاب زبان آموزی صدای ق ، ل

+ تماشای فیلم مهارت های زندگی (مراقبت از گیاهان)

******************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/12/13***

+ زبان انگلیسی

+ کار در کتاب مهررانه (سودوکو)

+صفحه شطرنجی

+ ورزش

+ قصه گویی ( من بی حوصله ام)

******************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/12/12***

+ کتاب مهرانه (چاپ برگ)

+ بخش گیاهان

+ داستان گویی و نقاشی مربوط به قصه

+ کار در دفتر نقاشی (چاپ با اسفنج و رنگ)

+ کارت مشاغل و پانتومیم

+ تمرین شعر و نمایش بهار

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/12/11***

+ کار در کتاب مهرانه

+ تمرین شعر و نمایش

+ زبان انگلیسی

+ کتاب ریاضی ( مفاهیم بزرگترین، بلندترین، کوتاه ترین)

+ خمیربازی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/12/8***

+ بازی آزاد

+ زبان انگلیسی

+ درست کردن سالاد با هدف آشنایی با سبزیجات، گیاهان بوته ای

+ قصه گویی

 

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/12/7***

+ کار در کتاب واحد کار (چسباندن پولک در نقشه ایران)

+ ترکیب رنگ در کتاب واحد کار

+ طبقه بندی بر اساس اندازه

+ تمرین شعر، نمایش بهار

+ آموزش و کار با اعداد

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/12/6***

+ زبان انگلیسی

+ کار در کتاب مهرانه (بخش گیاهان، ریشه و ساقه و برگ)

+ ورزش ( بازی های جسمی و حرکتی)

+ بازدید آموزشی جناب دکتر قاسمی

+ کار با وسایل کمک آموزشی (صفحه دوخت، جعبه سودوکو)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/12/5***

+ کار با اعداد و آشنایی با مفهوم (دومین، سومین،...)

+ کار در کتاب زبان آموزی

+ نقاشی همراه با قصه گویی داستان درخت بخشنده

+ تمرین نمایش، شعر

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/12/4***

+ کتاب مهرانه ( با موضوع مراحل پخت نان با قصه گویی، نقاشی محیط زیست (درختان))

+ تمرین شعر و نمایش

+ زبان انگلیسی

+ خمیربازی

+ قصه گویی (مهارت زندگی) با موضوع شناخت توانایی های خود)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/12/1***

+ زبان انگلیسی

+ نقاشی آموزش ترکیب رنگ

+ فیلم آموزشی رشد گیاه

+ تمرین نمایش، شعر

+ بازی آزاد

******************************************************

*گزارش بهمن ماه*

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/30***

+ جشن تولد همگانی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/11/29***

+ زبان انگلیسی

+ کار در کتاب ریاضی (تمرین سودوکو، مفهوم دسته بندی)

+ ورزش (بازی گروهی در حیاط)

+ فیلم آموزشی در مورد گیاهان

+ نمایش در مورد دوستی (فیلم مهارت های زندگی با موضوع دوستی)

+ تمرین شعر سعدی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/11/28***

+ تمرین شعر، بازی ورزش

+ کتاب مهرانه (فواید درخت و گیاهان)

+ تمرین شعر، سرود، نمایش

+ نقاشی (اوریگامی با کاغذ)، سگ

+ خمیربازی (ساخت درخت)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/11/27***

+ تمرین شعر، ورزش انگشتان دست

+ کتاب مهرانه (آشنایی با حرم امام رضا (ع))

+ کار در کتاب واحد کار (طبقه بندی براساس رنگ) با رنگ انگشتی

+ زبان انگلیسی

+ تمرین نمایش

+ آموزش در مورد گیاهان

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/11/24***

+ تمرین شعر، بازی آزاد

+ زبان انگلیسی

+ زبان آموزی، آموزش نشانه ( گ )، کار در کتاب زبان آموزی

+ تمرین نمایش، سرود بهار

+ بازی حافظه

+ آموزش سواد مالی (ارزش مالی)، اسکناس ها و شناخت اسکناس های مختلف

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/23***

+ تمرین شعر و دعای سال تحویل

+ کار در کتاب مهرانه (الگو، در مورد حضرت محمد (ص))

+ کاردستی زمستانه با هدف تمرین دست ورزی و کشیدن دایره، کار با کاغذ

+ قصه گویی، بازی تصویر و حافظه

+ تمرین نمایش

+ تمرین اعداد با چینه

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/11/17***

+ تمرین شعر، سرود، بازی آزاد

+ زبان انگلیسی

+ آموزش سواد مالی: شناخت اسکناس ها

+ ارائه تحقیق ( زندگی پروانه ها) توسط آرشیدا راکبیان

+ تماشای فیلم آموزشی مهارت های زندگی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/16***

+ چاپ میوه در دفتر نقاشی

+ تمرین شعر و سرود

+ نقاشی با نقطه گذاری پرچم ایران 

+ قصه خوانی

+ پازل در کتاب زبان آموزی چسباندن

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/11/15***

+ زبان انگلیسی

+ کتاب مهرانه (الگو شطرنجی)

مهرانه : کشاورز _ گندم _ سینی آرد

+ ورزش _ بازی حرکتی جسمی بازیهای گروهی

+ تمرین شعر _ سرود

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/11/14***

+ تمرین شعر و سرود

+ کتاب ریاضی ( تمرین مفهوم چپ و راست)، مهارت چیدن ( اشکال هندسی)

+ برگزاری جشن بهمن ماه

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/11/13***

+ تمرین شعر سال تحویل

+ کار در کتاب مهرانه : شامل ساز و جاهای دیدنی شیراز و پازل حافظ ( کتاب مهرانه)

+ زبان انگلیسی

+ ارائه تحقیق ( در مورد آب)

+ تماشای فیلم آموزشی ( در مورد بد اخلاقی)

 

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/11/10***

+ برگزاری جشنواره مهروطن آشنایی با قومیت ها

+ خواندن سرود ملی و سرود ایران در صف صبحگاهی

+ کاردستی حلقه ها پرچم ایران (الگویابی)

+ زبان انگلیسی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/9***

+ تمرین و تکرار سوره حمد ( با شعر)

+ تمرین اعداد با شعر آموزشی ( کار در صفحه شطرنجی _ الگویابی)

+ کار در کتاب زبان آموزی

+ ارائه تحقیق ( فرنیا گرانمایه ) در مورد ایران

+ تمرین سرود ایران

+ تماشای فیلم آموزشی مهارت های زندگی ( آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران هم نپسند)

 

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/11/8***

+ زبان انگلیسی

+ بازدید از موزه تاریخ طبیعی با هدف : آشنایی با انواع موجودات زنده ( حیوانات و جانواران)

+ نقاشی با آبرنگ (پرچم ایران)

 

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/11/7***

+ کار در کتاب مهرانه ، آشنایی با پرچم ایران، آشنایی با قومیت ها

+ تماشای فیلم آموزشی

+ زبان آموزی ( نشانه ی و)

+ خمیربازی (اعداد)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/11/6***

+ تمرین و تکرار سوره حمد با شعر

+ کاردستی گل لاله ( اوریگامی) در کتاب واحد کار

+ مهارت دست ورزی _ کار با کاغذ گلوله کردن و چسباندن بر روی پرچم

+ ارائه تحقیق ( فاطمه مرادیان) _ ماهی ها

+ قصه گویی (خسرونژاد) قصه هایی با اهداف تفکر فلسفی

+ زبان انگلیسی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/11/3***

+ تمرین سوره حمد با شعر و معنی

+ بازی و ریاضی (اعداد مفهومی _ با چینه و چوبک و تمرین سودوکو)

+ زبان انگلیسی

+ بازی آزاد، تمرین شعر و سرود

+ ارائه تحقیق ( پرنیان حدادرضایی) با موضوع گاوداری

+ مرور آموزش هفته (ایران)

 

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/11/2***

+ تمرین سوره حمد

+ ارائه تحقیق ( ملیکا دوکوهکی) تولید برق

+ آشنایی با شخصیت( ادیسون)

+ کار در کتاب ریاضی ، آشنایی با مفاهیم ( میانی - وسط)

+ نمایش فیلم مهارت های زندگی با موضوع ( قول و عمل یکی باشد)، با موضوع ( استفاده از تجربیات دیگران)

+ شعر خوانی ( شعر سعدی، سرود ایران)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/11/1***

+ زبان انگلیسی

+ کتاب مهرانه ( پخش سرود ملی، آشنایی با نقشه ایران) ، کار در کتاب ، آشنایی با دریا، و کوه های ایران

+ ورزش

+ کاردستی دست (مهارت خودآگاهی) با هدف : اهمیت دست و انگشتان

******************************************************

*گزارش دی ماه*

 *** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/10/30***

+  آموزش ایران ( دیدن تصاویر نقشه ایران ، آشنایی با استان، نام استان، نام شهر، رنگ پرچم)

+ تمرین سرود ملی

+ نقاشی با خط کش

+ آموزش مهارت زندگی با موضوع من بدنم را دوست دارم و راه های مراقبت از بدن

+ خمیربازی

+ ارائه تحقیق مراحل ساخت کاغذ ( سارینا یاوری)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/10/29***

+ یوگا

+ زبان انگلیسی، آموزش خط تقارن

+ تحقیق ساینا کاظمی ( زندگی خرس ها)

+ زبان آموزی ( صدای ک )، کار در کتاب زبان آموزی

+ تمرین شعر, سوره حمد

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/10/26***

+ بازی آزاد، کشیدن تصاویر در صفحه نقطه گذاری شده

+ زبان انگلیسی

+ تمرین شعر، سرود

+ ارائه تحقیق توسط النا بیگی زاده

+ تماشای فیلم مهارت های زندگی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/10/25***

+ تمرین و تکرار سوره حمد ( با شعر)

+ کار در کتاب مهرانه (اشیا سبک، سنگین)

+ زبان آموزی در کتاب مهرانه

+ ارائه تحقیق ( ملیکا ملی پور: زنبور عسل)

+ تماشای فیلم ( مهارت زندگی)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/10/24***

+ زبان انگلیسی

+ مهارت زندگی ( نقاشی با موضوع من می توانم)

+ قیچی کردنخط منحنی (دستکش) و کشیدن اشکال با شابلون

+ آزمایشگاه ( آزمایش سبک، سنگین، شناور)، آزمایش حل شدنی ، حل نشدنی، آزمایش تصفیه آب

+ قصه گویی ( داستان من خجالتی ام) به همراه نمایش عروسکی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/10/23***

+ تمرین و تکرار خواندن سوره حمد

+ اجرای تحقیق در مورد سگ

+ نقاشی گروهی ( راجع به من می توانم چه کارهایی انجام دهم)

+ فیلم راجع به غذاهای سلامت ( مصرف کم شکلات، قهوه و مصرف بیشتر غذاهای مفید در هرم غذایی مانند نان و سبزیجات)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/10/22***

+ تمرین سوره حمد با شعر

+ ورزش در کلاس (بازی و تمرکز)

+ زبان

+ کار د رکتاب مهرانه (چسباندن پازل ماهی)

+ بازی در کلاس ( مهارت خودآگاهی (با آیینه)، بازی دقت و تمرکز ( تغییر دادن جای بچه ها))

+ بازی تشخیص صدای دوستان

+ نمایش حواس پنجگانه

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/10/19***

+ تمرین و تکرار سوره حمد با شعر

+ بازی آزاد

+ ارائه تحقیق ( آشنایی با گوسفند توسط پرنیان یزدان پرست)

+ آموزش مهارت های زندگی ( صحبت کردن با تلفن و بزرگترها، باز و بسته کردن دکمه ها، آداب مهمانی رفتن)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/10/18***

+ تمرین و تکرار سوره حمد ، بازی با کارت تصویری (بازی حافظه)

+ کار در کتاب واحد کار : آشنایی با بلایای طبیعی، آشنایی با کره زمین، فضانورد

+ الگویابی (با چینه، با میوه ها)

+ تمرین نمایش (با حضور آقای صالحی)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/10/17***

+ زبان انگلیسی

+ کتاب مهرانه (نقاشی باران، قصه زمستان)

+ کار در کتاب زبان آموزی (نشانه ا )

+ قصه گویی، بازی با خطوط پای تخته با هدف خلاقیت، قوه ی تخیل

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/10/16***

+  تمرین و تکرار سوره حمد

+ کار در کتاب ریاضی (مفهوم بالاترین، پایین ترین، کنار، پهلو، جلو، عقب)

+ خمیربازی

+ نمایش عروسکی

+ آموزش بهداشت محیط زیست و نگهداری از طبیعت

+ سوالات تفکر فلسفی (خوب اندیشیدن و صحبت کردن)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/10/15***

+ تمرین و تکرار سوره حمد با شعر

+ زبان انگلیسی

+ رنگ انگشتی نقاشی طبیعت

+ فیلم آموزشی (بازیافت)

+ کار در کتاب واحد کار (صفحه تشکیل باران)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/10/12***

+ تمرین سوره حمد

+ کتاب مهرانه ( با موضوع نفر اول، نفر سوم، نفر آخر)

+ زبان انگلیسی

+ آب پرتقال گیری با هدف مهارت دست ورزی، آشنایی با خواص پرتقال

+ بازی آزاد

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/10/11***

+ تمرین و مرور آموزش های داده شده ، تمرین و تکرار سوره حمد با شعر

+ آموزش جدول شگفت انگیز (سودوکو)

+ کار در کتاب زبان آموزی ، آموزش صدای  ش 

+ بازدید کلاسی

+ فیلم آموزشی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/10/10***

+یوگا
+آموزش مهارتهای زندگی توسط سرکار خانم حسینی مشاور مدرسه(موضوع:مسئولیت پذیری و دوست یابی)
+معاینه دهان و دندان و آموزش فواید صبحانه(توسط مربی بهداشت)
+آموزش صدای (ت)

 

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/10/9***

+ آشنایی با اعداد (چوب خط / نماد اعداد)

+ کتاب واحد کار فصل زمستان ( با پنبه کاردستی)، شماره پلیس، اورژانس، آتش نشان (قیچی و چسباندن شماره های ضروری)، آشنایی با موجودات زنده

+ تحقیق باران غضنفری (آشنایی با موجودات در قطب)

+ خمیربازی

+ آشنایی با شخصیت انوشه انصاری

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/10/8***

+ تمرین سوره ناس گروهی

+ یوگا

+ زبان انگلیسی

+ کتاب مهرانه (مهارت کشیدن خط چین ها) با هدف : دست ورزی

+ ارائه تحقیق (زندگی قو)

+ تمرین شماره های ضروری

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/10/5***

+ بازی آزاد در کلاس

+ زبان انگلیسی

+ کاردستی با مثلث با هدف آشنایی با زندگی پرندگان و مهارت دست ورزی

+ پانتومیم مشاغل

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/10/4***

+ کتاب مهرانه (پاکیزگی طبیعت و نگهداری از آن، نشانه های آب سالم آشامیدنی، دیدن تصاویر رودخانه، آبشار، دریا، نقاشی دریا در کتاب مهرانه)

+ کتاب ریاضی آشنایی با مفهوم عقب، جلو، پایین، بالا، اولین و آخرین

+ تمرین نمایش مشاغل

+ فیلم آموزشی مصارف آب ، پیدایش شب و روز

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/10/3***

+ کار در کتاب مهرانه فصل زمستان

+ وضو گرفتن و نماز خواندن

+ مصارف آب و استفاده از آب آشامیدنی 

+ زبان انگلیسی

+ کار با حبوبات کاردستی گروهی (هدف آشنایی با حبوبات)

+ ورزش و حرکته  های جسمی، تعادلی جهت تمرکز

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/10/2***

+ کتاب مهرانه (فصل دوم) زمستانه

موضوع: اهمیت آب و زندگی

+ املا تصویری_مفهومی

آشنایی با بالا، پایین، سمت راست و چپ

+ خمیربازی (آدم برفی)

+ فیلم آموزشی (با موضوع : مهارت های زندگی، مهمان نوازی، استفاده از تلفن همراه)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/10/1***

+ آموزش (در مورد فصل زمستان تغییرات آن، ماه های فصل زمستان، پوشاک مناسب فصل زمستان)

+ زبان انگلیسی 

+ آموزش اعداد و نماد آنها به صورت عملی پای تخته با هدف آشنایی با نماد اعداد با چوبک

+ نقاشی با سه گوش یا مثلث با شابلون

******************************************************

*گزارش آذر ماه*

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/9/28***

+ بازی آزاد در کلاس، بازی با سازه ها، طبقه بندی با اشکال هندسی

+ پایان کتاب مهرانه (موضوع یلدا و آشنایی با این شب)

+ خوردن ژله و پفیلا در حیاط (شادی گروهی در حیاط)

+ کار در کتاب واحد کار (آشنایی با لباس های فصل سرما، کاردستی با دایره)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/9/27***

+ تمرین سوره ناس

+ کتاب مهرانه (نکهداری از طبیعت)

+ کار در کتاب واحد کار (کاردستی یلدا)

+ خمیربازی (درست کردن هندوانه)

+ تماشای فیلم آموزشی (قدرت نه گفتن), عکسهای زندگی عشایری

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/9/26***

+ تمرین سوره ناس_ شعار قرآنی

+ کار در کتاب مهرانه _ الگ.یابی ( ورزش کوهنوردی)

+ جشن به مناسبت یلدا

+ کار در کتاب ریاضی ( آشنایی با مفهوم پر/خالی _ نزدیک ترین _ دورترین_ تناظر یک به یک)

+ نقاشی با موضوع شب _ روز

+ فیلم آموزشی (آشنایی با صداها)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/9/25***

+تمرین سوره کوثر (گروه چهار نفری)، تمرین احادیث آموزش داده شده

+ کتاب مهرانه (واحد روز و شب)، چیزهایی که در شب/ روز می بینیم؟

+ کاردستی (با لوله دستمال کاغذی) با هدف مهارت دست ورزی و خلاقیت با دور ریختنی ها

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/9/24***

+ تکرار و تمرین سوره توحید بصورت گروه 4 نفره

+ تمرین احادیث آموزشی

+ کتاب مهرانه (آشنایی با وعده شام) و غذاهایی که در این وعده خورده می شود

+ آشنایی با واحد (شب/ روز)، چگونه بوجود آمدن روز و شب

+ کار در کتاب زبان آموزی ( نشانه  ن)

+ تمرین سرود دسته جمعی

+ زبان انگلیسی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/9/21***

+ برگزاری کارگاه مهارت خوداگاهی با هدف شناخت توانمندی های خود و تکمیل کاربرگ: کارهایی که می توانم انجام دهم (توسط مشاور دبستان)

+ آموزش شعر بهداشتی (توسط مربی بهداشت)

+ آموزش زبان انگلیسی

+ کارگروهی (کشیدن نقاشی آزاد) ت.سط مربی نقاشی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/9/20***

+ کتاب مهرانه (با هدف:صبحانه سالم و چه غذاهایی مناسب برای صبحانه است؟)

+ ناهار من ( چه غذایی را برای ناهار دوست داری؟)

+ طبقه بندی با اشکال هندسی در کتاب واحد کار (هدف: طبقه بندی آن ها لر اساس شکل ها(مثلث، مربع، دایره))

+ خمیربازی ( با هدف: خط شکسته، منحنی، صاف)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/9/19***

+ کتاب مهرانه با این موضوعات کار شد (آموزش بدن سالم، غذاهای مفید و غیرمفید، بدن ما برای سلامتی به ورزش، غذاهای مفید،خواب کافی نیاز دارد)

+ تکرار و آموزش حواس (حس بویایی و بینایی، چشایی، لامسه، شنوایی)

+ ورزش ( انجام حرکات تعادلی، قدم های تقلیدی لی لی، پرش)

+ زبان انگلیسی

+ تمرین شعر و نمایش

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/9/18***

+ تمرین و تکرار سوره ناس

+ اعداد و شمارش مفهومی عدد 5، مفهوم عدد صفر

+ نقاشی با پاستل

+ شیر و فواید آن و نوشیدن شیر بصورت دسته جمعی در کلاس

+ قصه گویی (تفکر فلسفی)، قصه های خسرو نژاد

+ خمیربازی، شعر خوانی، تماشای فیلم اموزشی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/9/17***

+ کتاب مهرانه (آموزش طعم ها و مزه ها)

+ کلاس یوگا

+ الگویابی ( با مهره ها _ گیره ها)

+ تمرین نمایش

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/9/14***

+ آموزش لبنیات

+ تماشای نمایش سفیدبرفی و هفت کوتوله

+ نتیجه گیری داستان نمایش و خلاصه گویی در کلاس

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/9/13***

+ کتاب مهرانه (حس بویایی_ حس چشایی)

+ کتا زبان آموزی نشانه (ر)

+ کاردستی گروهی (با کاغ رنگی و چسب، مهارت قیچی کردن)

+ شعرخوانی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/9/12***

+ زبان انگلیسی

+ ورزش و بازی حرکت های جسمی (سینه خیز، چهار دست و پا، پرتاب در حلقه)

+ کتاب ریاضی ( مفهوم دور _ نزدیک_ بیشترین_ کمترین)

+ قصه گویی

+ نمایش عروسکی اعضای خانواده

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/9/11***

+ تمرین سوره ناس

+ بازی ماز - نقاشی ماز

+ کتاب مهرانه ( مراقبت از گوش)، آشنایی با صداهای زیر _ بم ( با لیوان پر خالی)

+ شعر خوانی _ قصه گویی

+ خمیربازی ( درخت پاییزی)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/9/10***

+ آموزش سوره ناس

+ زبان انگلیسی

+ کتاب مهرانه ( مراقبت از چشم ها)

+ کار با قیچی ( شکل با اشکال هندسی)

+ کتابخوانی

+ نمایش عروسکی شغل ها

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/9/7***

+ تمرین سوره های آموزش داده شده

+ کتاب مهرانه ( مهارت دست ورزی)

+ زبان انگلیسی

+ بازی آزاد با اسباب بازی

+ کار در کتاب زبان آموزی صدای ت 

+ قصه گویی

+ آموزش مانور زلزله

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/9/6***

+ تمرین سوره کوثر

+ نقاشی با موضوع زندگی شهری _ روستایی

+ اعداد با چینه

+ بازدید کلاسی

+ کار با اشکال هندسی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/9/5***

+ زبان انگلیسی

+ کتاب مهرانه 2 صفحه ( رعایت کردن قوانین در اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی)

+ آموزش زندگی شهری و زندگی روستایی و تفاوتهایشان

+ نقاشی با موضوع زندگی شهری_ روستایی

+ ورزش و بازی ( در حیاط)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/9/3***

+ تمرین سوره کوثر

+ کتاب مهرانه ( خیابان، پاکیزگی محیط)

+ کار در کتاب ریاضی ( مفهوم بلندترین، کوتاه ترین، کم و زیاد)

+ خمیربازی

+ شعرخوانی

******************************************************

*گزارش آبان ماه*

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/8/30***

+ زبان انگلیسی

+ بازدید آموزش و پرورش

+ کار با کاغذ ( باد بزن) ، دست ورزی ( نخ کردن سوراخ های مقوا _ تا کردن)

+ کتاب زبان آموزی ( صدای او)

+ کار در صفحه شطرنجی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/8/29***

+ سوره قرآن

+ تحقیق یکی از نوآموزان با موضوع حیوانات سرخ

+ تست نمایش، شعر خوانی با حضور استاد صالحی

+ جلسه با مدیریت

+ قصه گویی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/8/28***

+ زبان انگلیسی

+ کتاب مهرانه ( خیابان و علائم رانندگی)

+ ورزش و بازی حرکتی جسمی در حیاط

+ آموزش سه رنگ اصلی ( همراه با کاردستی و نقاشی) در کتاب واحد کار

+ قصه گویی توسط نوآموزان

+ آموزش شعر ( کتاب) من یار مهربان

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/8/27***

+ زبان آموزی تکرار و تمرین و آموزش صدای (س)

+ خمیربازی

+ رنگ انگشتی ( آموزش تشکیل باران)

+ شغل ها و بازی های آموزشی

+ قصه خوانی

+ آشنایی با شخصیت ( هانس کریستین اندرسون)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/8/26***

+ تمرین و تکرار سوره توحید، کوثر

+ ورزش انگشت و تمرین اعداد 1 تا 5

+ کار در کتاب مهرانه ( خیابان، دست ورزی، از بالا به پایین)

+ زبان انگلیسی

+ قصه خوانی توسط نوآموزان ( هفته کتاب و کتاب خوانی)

+ تحقیق توسط یکی از نوآموزان

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/8/23***

+ تمرین سوره کوثر

+ کار در کتاب ریاضی ( کاگو) آشنایی با مفهوم بلندترین، کوتاه ترین

+ زبان انگلیسی

+ مهارت های زندگی ( دکتر قاسمی)

+ دانه کردن انار ( جشنواره انار) ، مهارت دست ورزی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/8/22***

+ تمرین سوره کوثر

+ تمرین اعداد مفهومی با چینه ها

+ کار در کتاب مهرانه ( چراغ راهنمایی)

+ کار در کتاب واحد کار ( کاردستی چراغ راهنمایی)

+ قصه گویی

+ بازی با وسایل کمک آموزشی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/8/21***

+ زبان انگلیسی

+ ورزش ( بازی در حیاط)

+ کار در کتاب مهرانه ( قصه همکاری)

+ نقاشی با موضوع خیابان

+ قصه گویی - پانتومیم مشاغل

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه  مورخ 97/8/20***

+ مرور آموزش های پیشین ( تمرین و تکرار سوره کوثر - شعار همکاری در مورد پرندگان_ کوچ پرنده ها_ در مورد مشخصات پرنده ها صحبت شد)

+ کتاب مهرانه _ انجام وظیفه در خانه ( مسئولیت پذیری)

+ کتاب زبان آموزی ( نشانه م ) ، کار در کتاب زبان آموزی

+ ارائه تحقیق در مورد پخت نان

+ خمیربازی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه  مورخ 97/8/19***

+ یوگا

+ زبان انگلیسی

+ کار در کتاب مهرانه ( چاپ دست چپ _ خانواده نقش مادر)

+ آموزش چرخه آب ( تشکیل باران)

+ تماشای فیلم آموزشی مربوط به چرخه آب

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه  مورخ 97/8/15***

+ کار در کتاب مهرانه( 2 صفحه)

+ نقاشی با شکل مثلث

+ قیچی کرن خط شکسته

+ مهارت دست ورزی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه  مورخ 97/8/14***

+ کار در کتاب مهرانه

+ کار در کتاب ریاضی ( مفهوم کوچک ترین _ بزرگ ترین)

+ زبان آموزی صدای د ( کار در کتاب زبان آموزی)

+ ورزش

+ خمیربازی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/8/13***

+ تمرین سوره کوثر

+ کار در کتاب مهرانه (2 صفحه)

+ تمرین دست ورزی ( بند ردن ماکارونی فرم دار)

+ شعر خوانی

+ قصه خوانی توسط نوآموزان

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/8/12***

+ بازدید از پارک ترافیک

+ آشنایی نوآموزان با قوانین راهنمایی رانندگی ، تابلوها، 

+ تماشای فیلم آموزشی به همراه بازی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/8/9***

+ تمرین سوره کوثر با شعر

+ نقاشی با آبرنگ

+ نقاشی با موضوع خانواده

+ آموزش در مورد خیابان ( قوانین خط کشی، عابر پیاده، پل هوایی)

+ درست کردن مثلث و مربع (پای تخته با مگنت چوبی)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/8/7***

+ زبان انگلیسی

+ ورزش

+ آموزش صدا و نشانه ی ( ا )

+ کار در صفحه شطرنجی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/8/6***

+ آموزش سوره کوثر

+ کار در کتاب مهرانه

+ کاردستی پاییزی، چسباندن و تکه تکه کردن کاغذ

+ قصه گویی ( تفکر فلسفی)

+ زندگی نامه کوروش

+ ضرب المثل ( جیک جیک مستون ات بود ...)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/8/5***

+ آموزش سوره کوثر

+ نقاشی با شابلون دایره

+ کتاب مهرانه ( یک صفحه)

+ خوآگاهی ( با آینه)

+ خمیربازی

+ زبان انگلیسی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/8/2***

+ بازی با اسباب بازی

+ زبان انگلیسی

+ آموزش اعضای خانواده و رنگ آمیزی کار در کتاب واحد کار

+ آموزش علامت استاندارد

+ شعر خوانی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/8/1***

+ تمرین و تکرار سوره توحید با شعر و معنی

+ کار در کتاب زبان آموزی - آموزش نشانه ی (ب)

+ چاپ دست راست با رنگ انگشتی

+ بازی با ابزار آموزشی

******************************************************

*گزارش مهر ماه*

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/7/30***

+ زبان انگلیسی

+ کارگروهی ( نقاشی اشکال هندسی)

+ درست کردن و تمرین درست کردن پاکت نامه

+ توضیح در مورد پستچی - صندوق پست - فرستنده - گیرنده -

+ قصه گویی ( کنترل عصبانیت و راه های آن)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/7/29***

+ مرور و تمرین آموزش های هفته های گذشته

+ ماه های فصل پاییز و تغییرات آن

+ کار با کاغذ ( تا کردن - درست کردن پاکت)

+ مهارت قیچی کردن ( چیدن برگ های پاییزی) و چسباندن آن به درخت کلاس

+ دیدن فیلم آموزشی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/7/28***

+ تمرین دست ورزی، بازی با انگشتان دست

+ آموزش موجودات زنده و غیر زنده

+ زبان انگلیسی

+ کار در کتاب زبان آموزی، آموزش نشانه ی  ( آ - ا )

+ کار در کتاب واحد کار (صفحه نابینایان)

+ خمیر بازی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/7/25***

+ برنامه صبحانه سلامت

+ زبان انگلیسی

+ چیدن خط راست ( کتاب واحد کار)

+ کار در کتاب واحد کار ( نقطه گذاری)

+ صحبت در مورد روز جهانی نابینایان

+ پانتومیم مشاغل

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/7/24***

+ تمرین سوره توحید با شعر

+ معرفی و آموزش چند شغل ( دکتر _ آشپز _ پلیس _ قالی بافی)

+ کار در کتاب ریاضی ( آموزش خط خمیده _ شکسته _ راست)

+ کار با ابزار دست ورزی و کمک آموزشی (صفحه دوخت)

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/7/23***

+ زبان انگلیسی

+ بازی های جسمی ( تمرین کارگروهی)

+ بازدید آقای قاسمی ( تمرین دست ورزی با کاغذ - آموزش خط باز و بسته - خط راست - مفهوم داخل و خارج)

+ بازی های کلاسی

******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/7/22***

+ تمرین سوره توحید - با شعر

+ کار در کتاب واحد کار ( چیدن کاغذ خط خمیده، لوله کردن کاغذ)

+ کار در کتاب واحد کار ( نقطه گذاری در فضای محدود)

+ آموزش مسواک زدن ( مسواک زدن نوآموزان در حیاط)

+ قصه گویی ( تفکر فلسفی، خودآگاهی)

*******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/7/21***

+ کلاس یوگا

+ زبان انگلیسی

+ کار در دفتر نقاشی ( کار با شابلون)

+ کار در کتاب ریاضی ( در صفحه تشخیص رنگ)

+ خمیر بازی

+ آشنایی با شخصیت حافظ ( با قصه گویی)

+ دیدن تصاویر ( آرامگاه حافظ - حافظ خوانی)

*******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/7/17***

+ نقاشی گروهی ( به مناسبت روز جهانی کودک)

+ جشن به مناسبت روز جهانی کودک

+ آموزش اشکال هندسی و کار با ابزار آموزشی ، درست کردن اشکال هندسی

+ آموزش خودآگاهی ( نوآموزان با نگاه به آیینه از خصوصیات خودشان صحبت کردند)

+ راه های مراقبت از چشم،گوش، دندانها با بازی و نقاشی بیان شد.

*******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/7/16***

+ زبان انگلیسی

+ کار در کتاب واحد کار

+ تماشای کودکان با چهر های مختلف در دنیا به مناسبت روز جهانی کودک

+ صحبت در مورد حق کودکان

+ قصه گویی

*******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/7/15***

+ سوره توحید با شعر و معنی

+ آموزش و کفتگو در مورد پاییز

+ مهارت دست ورزی ( کار با کاغذ و پاره کردن در کتاب واحد کار)

+ آموزش دست راست - درست کردن دستبند در دست راست

+ قصه گویی - شعر پاییز

*******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/7/14 ***

+ سوره توحید با شعر و معنی

+ آموزش فصل پاییز و تغییرات آب و هوایی

+ انواع آب و هوا ( آفتابی - بارانی - نیمه آفتابی)

+ آموزش اشکال هندسی، مفهوم بزرگ و کوچک

+ کار در کتاب ریاضی ( آموزش و آشنایی با خط باز و بسته)

+ آشنایی با رنگ سبز و نقاشی با آن رنگ

+ تماشای فیلم آموزشی رنگ ها و کارتون آموزشی

*******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/7/11 ***

+ آموزش فصل پاییز

+ آموزش دست راست

+ تست اعداد ( کتاب واحد کار)

+ خمیر بازی ( لوله کردن -انگشتر درست کردن)

+ شعر خوانی - نمایش عروسکی

*******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه  مورخ 97/7/10 ***

+ کار در دفتر نقاشی

+ مهارت دست : تکه تکه کردن کاغذ

+ تمرین شعر- سوره توحید

+ آموزش های آتش نشان در مدرسه

+ قصه خوانی شخصیت هلن کلر

*******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/7/9 ***

+ زبان انگلیسی

+ ورزش

+ نقاشی با موضوع سالمندان

+ کار با CD مهارت دست ورزی

+ بازی در حیاط

*******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/7/8 ***

+ سوره توحید و شعر - تکرار و تمرین

+ کار در کتاب واحد کار با موضوع مسئولیت پذیری 

+ کار با رنگ انگشتی - نقطه گذاری در صفحه

+ قصه گویی

*******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 97/7/7 ***

+ با نام خدا و تکرار سوره توحید ( با شعر و معنی)

+ گفتگو درباره روز آتش نشان همراه با نشان دادن تصاویر

+ زبان انگلیسی

+ کار در کتاب ریاضی ( آموزش مفهوم باز) و کاربرد رنگ زرد

+ خمیربازی – کار با کاغذ ( تاکردن و گلوله کردن)

*******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 97/7/4 ***

+ تمرین سوره توحید با شعر و معنی

+ بازی گروهی در حیاط

+ بازی با ابزار کمک آموزشی (پازل)

+ قصه گویی 

 

*******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 97/7/3 ***

+ آموزش سوره توحید با معنی و شعر

+ تست رنگ در کتاب واحد کار

+ کار با وسایل کمک آموزشی _ اشکال هندسی _ طبقه بندی بر اساس رنگ

+ آموزش وسایل شخصی و بهداشت با نقاشی آن _ نقطه گذاری در صفحه

+ قصه گویی

*******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 97/7/2 ***

+ زبان انگلیسی

+ بازی در حیاط ( ورزش)

+ نقاشی آزاد در دفتر نقاشی _ آموزش صحیح مداد دست گرفتن

+ کار با کاغذ ( تا - مچاله کردن)

+ تمرین شعر ( صف ها) کتاب شعر فرشتگان

+ قصه گویی ( سلام گفتن)

*******************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 97/7/1 ***

+ آشنایی با نام مدرسه، نام معلم، نام کلاس، نام مدیر و معاونین

+ بازی در حیاط

+ کارهایی که با دست هایمان انجام میدهیم (شروع مهارت دست ورزی)

+ نقاشی آزاد

*******************************************************

 

 

 

از   5   رای
8.52

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.