جمعه 29 شهریور 1398

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

گزارش روزانه پیش دبستانی صبح
نویسنده خبر : مدیر سایت    
یکشنبه 1 مهر 1397
    
تعداد بازدید: 8527
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
    

** گزارش اردیبهشت ماه**

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 98/2/28**

+ بازی در کلاس
+ نقاشی و کاردستی اعداد
+جمع آوری وسایل در کلاس

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 98/2/24**

+ تمرین شعر و سرود پایانی ( در تالار احسان)

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 98/2/23**

+ زبان انگلیسی

+ تمرین شعر و سرود پایانی

+ نقاشی با کاغذ رنگی

+ ورزش و‌بازی گروهی

+ نقاشی با شابلون

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 98/2/22**

+ تمرین و مرور اعداد با چینه

+ تمرین و مرور زبان آموزی و نشانه ها

+ تمرین شعر و سرود

+ کار با ابزار آموزشی ( ساختنی ها)

+ نمایش فیلم مهارتهای زندگی

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 98/2/21**

+ آموزش ساعت

+ تکرار و مرور اعداد

+ تجسم و درک فضایی

+  زبان انگلیسی

+ نقاشی با آبرنگ

+ تمرین شعر و موسیقی

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 98/2/18**

+ بازی آزاد

+ زبان انگلیسی

+ کاردستی ( موش) با کاغذ و تا

+ تمرین شعر و سرود پایانی

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 98/2/17**

+ آبیاری گلها در حیاط برای حفظ محیط زیست

+ تمرین و مرور آموزشهای فصل

+ کار در صفحه شطرنجی و مداد رنگی

+ تمرین شعر و سرود

+ تماشای فیلم مهارتهای زندگی

 

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 98/2/16**

+ زبان انگلیسی

+ تمرین شعر و سرود گروهی

+ ورزش و بازی

+ کار در صفحه شطرنجی

+ مهارت دست ورزی با سی دی و نخ

+ خمیر بازی و قصه گویی

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 98/2/15**

+ تمرین و مرور آموزشهای گذشته؛ دست ورزی کار با کاغذ ( تقسیم کردن)

+ اتمام کار ریاضی ؛ درک مفاهیم حجم و اندازه گیری

+ تمرین شعر و نمایش

+ نقاشی با رنگ انگشتی و گوش پاک کن

+ قصه گویی ( مفاهیم اندازه ها)

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 98/2/14**

+ کار در کتاب واحد کار ( چرخه  پروانه)

+ کار در کتاب ریاضی ( شباهت و مخالف ها)

+ تماشای فیلم آموزشی ،سرگرمی

+ زبان انگلیسی

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 98/2/11**

+ کار در کتاب واحد کار( روز معلم، جدول سودکو)

+ تمرین شعر و سرود

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 98/2/10**

+ اتمام کتاب مهرانه بهار با موضوع رسانه ها

+ کار در کتاب ریاضی با موضوع درک فضایی

+ تمرین شعر و سرود گروهی

+ تماشای فیلم سرگرم

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 98/2/9**

+ زبان انگلیسی

+ کار درکتاب مهرانه بهار ( رسانه ها ؛ تلفن)

+ تمرین شعر گروهی

+ تماشای فیلم آموزشی

+ تمرین بستن بند کفش

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 98/2/8**

+ اردوی تفریحی

 

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 98/2/7**

+ کتاب مهرانه ( آموزش رسانه ها)

+ کتاب ریاضی مفهوم جهت ها ، الگویابی)

+ تمرین شعر

+ بازی پرتاب در حلقه

+ کار با کاغذ

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 98/2/4**

+ بازی آزاد و دسته جمعی

+ زبان انگلیسی

+ نقاشی حیوانات با سایه

+ کتاب ریاضی ( مفهوم  اولین ، آخرین، و خط تقارن)

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 98/2/3**

+ کتاب مهرانه بهار با موضوع تصویرخوانی و قصه گویی

+ کتاب ریاضی با مفهوم تناظر، تفریق

+ خمیربازی

+ مهارت زندگی (بحث و گفتگو راجع به نقاط قوت دوستان)

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 98/2/2**

+ زبان انگلیسی

+ کتاب مهرانه با موضوع دست ورزی و آشنایی با بچه های حیوانات

+ ورزش و ریتم و بازی در کلاس

+ کار در کتاب ریاضی مفاهیم پهن و باریک/ تصاویر بی ربط با تصاویر دیگر)

+ قصه گویی( من به حق خودم نمی رسم)

+ تمرین شعر و سرود

***************************************************************

** گزارش فروردین ماه**

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 98/1/31**

+ مرور آموزش ها و آموزش حشرات

+ کار در کتاب مهرانه بهار( مهربانی با حیوانات+ رعایت بهداشت بعد از تماس با حیوانات+ تصویرخوانی)

+ جشن به مناسبت ولادت امام زمان

+ تماشای فیلم مهارت های زندگی

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز چهارشنبه مورخ 98/1/28**

+ کار در کتاب واحد (چاپ رنگ و اسفنج) و چاپ با اثر انگشت درخت بهاری

+ بازی آزاد

+ زبان انگلیسی

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز سه شنبه مورخ 98/1/27**

+نقاشی با شابلون ( حیوانات)

+ تمرین شعر گروهی

+ تمرین بستن بند کفش

+ بازی تشخیص اشکال ( حبوبات)

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز دوشنبه مورخ 98/1/26**

+ زبان انگلیسی

+ حضور دکتر قاسمی و کار با نو آموزان ( بازی و مهارت)

+ بازی جسمی حرکتی در حیاط( سینه خیز-چهاردست و پا)

+ کار در کتاب مهرانه ۳؛ قصه گویی، ماز ، تصویر خوانی و نقاشی)

+ تماشای فیلم آموزشی دوزیستان ( زندگی قورباغه)

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز یکشنبه مورخ 98/1/25**

+ آموزش سنگین و سبک ( آشنایی و کار با ترازو)

+ کار در کتاب ریاضی آشنایی با مفهوم سنگین و سبک / دراز و باریک /
+کار درکتاب واحد کار پازل معلولین/ ماز حیوانات

+ فیلم آموزشی آشنایی با حیوانات اهلی و وحشی

+ نمایش عروسکی

***************************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی صبح روز شنبه مورخ 98/1/24**

 + آشنایی با ماههای فصل بهار

+ کار در کتاب مهرانه با موضوع حیوانات وحشی
+ کار در کتاب زبان آموزی و‌اتمام کتاب زبان آموزی انجام تمرینات دوره ای

+ کاردستی با موضوع دوخت خط راست

+ زبان انگلیسی

+ خمیر بازی

***************************************************************