شنبه 3 فروردین 1398

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2
نویسنده خبر : مدیر سایت    
یکشنبه 1 مهر 1397
    
تعداد بازدید: 3500
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
    

* گزارش اسفند ماه *

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ  97/12/20***
+اجرای نمایش قاشق زنی و چهارشنبه سوری
+نقاشی با آبرنگ
+خمیر بازی
+قصه گویی

************************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ  97/12/19***
+کتاب ریاضی(مرتب کردن از کم رنگ به پر رنگ)(آموزش تناظر یک به یک)
+کتاب زبان آموزی(تمرین هم آغازها)
+آموزش گره زدن بند کفش
+شعر پدر مهربون
+عکس نوروز
+مهارتهای جسمی و حرکتی

************************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ  97/12/15***

+ بینایی سنجی

************************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ  97/12/14***

+ انیمیشن مهارت های زندگی (راه های شاد بودن، روابط صحیح و دوستانه)

+ کتاب واحد کار (روز درختکاری)

+ کتاب واحد کار (سفره هفت سین) کار با قیچی

+ کتاب مهرانه (صداهای هم پایان)

+ کنفرانس آنیسا نیک اندیشه

+ کنفرانس نیایش هاشمی

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ  97/12/13***

+ تمرین و تکرار صدای ا

+ آشنایی با گیاهان بوته ای

+ آشنایی با ریشه های خوراکی

+ کتاب مهرانه (لانه سازی پرندگان) کار با قیچی

+ کتاب مهرانه (واحد کار نوروز)

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ  97/12/12***

+آموزش صدای(ِا ه)
+کتاب مهرانه (سفره هفت سین،،دید وبازدید نوروز،،،تزیین تنگ ماهی)کار با قیچی
+آشنایی با سبزیجات(درست کردن سالاد فصل)
+کتاب ریاضی(شناخت مفهوم کوتاه و بلند)
+مهارتهای جسمی و حرکتی

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ  97/12/11***

+زبان
+نقاشی با رنگ انگشتی
+کتاب مهرانه(خانه تکانی)
+خمیر بازی
+تمرین و تکرار صداها
+شعر دانه لوبیا

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ  97/12/8***

+زبان
+کنفرانس نازلی نامداری
+کتاب واحد کار(ترکیب رنگ)
+نمایش عروسکی
+صفحه شطرنجی

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ  97/12/7***

+کتاب واحد کار(موجودات زنده و غیر زنده)
+کتاب زبان آموزی (تمرینات دوره ای)
+نقاشی با آبرنگ
+خمیر بازی
+شعر دانه لوبیا
+نقاشی هدیه روز مادر
+نمایش عروسکی

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ  97/12/6***

+تمرین صدای(ف)
+کتاب مهرانه واحد کار گیاهان(آسیب نرساندن به گیاهان)(روز درختکاری)
+آشنایی با گیاهان دارویی
+سرود دانه لوبیا
+کتاب ریاضی(مرتب کردن از بزرگ به کوچک)
+صفحه شطرنجی(الگویابی)

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ  97/12/5***

+آموزش صدای(ف)
+کتاب زبان آموزی تمرین صدای(ف)
+مهارت جسمی و حرکتی
+کتاب مهرانه واحد کار گیاهان(آب ،خاک ،نور خورشید)درست کردن جدول سودوکو
+خمیربازی

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ  97/12/4***

+اجزای مختلف گل و درخت
+آشنایی با درخت سرو و کاج
+چاپ رگ برگ در کتاب مهرانه
+کتاب ریاضی(ایجاد ارتباط منطقی و موضوعی)جدول سودوکو
+اسلاید گلها
+تمرین سرود

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ  97/12/1***

+ زبان

+ کنفرانس جانان مر

+ کتاب مهرانه (واحد کار گیاهان)

+ کتاب ریاضی (کسب توانایی دسته بندی کردن اشکال در داخل خط بسته)

****************************************************

* گزارش بهمن ماه *

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ  97/11/30***
+جشن تولد همگانی

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ  97/11/29***

+اجزای گل و درخت
+کتاب واحد کار قیچی کردن(پازل معلولین)
+کتاب ریاضی(شمارش و طبقه بندی)
+درست کردن سالاد میوه
+شعر دانه لوبیا
+تمرین سرود بهار
+قصه گویی

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ  97/11/28***
+شعر دانه لوبیا
+آشنایی با اجزای گل
+کتاب واحد کار(خوراکی های مربوط به گیاهان-زیبایی محیط زیست)
+مهارت جسمی و حرکتی
+تمرین سرود

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ  97/11/27***

+ واحد کار گیاهان : آشنایی با درخت و اجزای درخت (کتاب واحد کار)

+ آموزش صدای (چ)

+ کتاب زبان آموزی (تمرین صدای چ)

+ آموزش مفهوم عدد 7 و مجموعه سازی 1 و 7

+ زبان

+ نقاشی آزاد

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ  97/11/24***
+زبان
+کنفرانس آیلین موسوی
+قیچی کردن تصاویر روزنامه
+تمرین سرود

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ  97/11/23***


+آموزش شکل مستطیل
+کتاب زبان آموزیتمرینات دوره ای( هم آغاز و هم پایان)
+پرچم ایران کار با رنگ انگشتی(هدف پرورش حس زیبایی شناختی و خلاقیت)
+قیچی کردن تصاویر روزنامه(هدف تقویت ماهیچه های کوچک دست و هماهنگی چشم و دست)
+کتاب ریاضی(شناخت اشکال هندسی و برش با قیچی)
+خمیربازی

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ  97/11/17***

+ زبان

+ کنفرانس زهرا ماهیانه

+ نقاشی آزاد 

+ شعر درخت دوست پرنده

+ تمرین صدای (م)

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ  97/11/16***

+کتاب مهرانه(عید غدیر خم-تولد امام رضا)
+انیمیشن مهارتهای زندگی(تو حرف دیگران نپر)
+کتاب ریاضی(شناخت مفهوم سمت چپ و راست)
+کتاب زبان آموزی تمرین صدای(م)

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ  97/11/15***
+زبان
+کنفرانس مطهره میرزایی
+نقاشی با اب رنگ
+،شعر درخت دوست پرنده
+تکرار و تمرین صدای(م)
+خمیر بازی

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ  97/11/14***

+آموزش صدای(م)
+کتاب واحد کار(نقشه ایران هدف:آشنایی با نقشه ایران -تقویت مهارت دست ورزی)
+کتاب ریاضی(آشنایی با مفهوم وسط و بین)
+جشن انقلاب اسلامی

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ  97/11/13***
+شعر درخت دوست پرنده
+درست کردن(ریسه های پرچم ایران)
+کتاب زبان آموزی کار با قیچی(درست کردن پازل)
+کتاب زبان آموزی تمرین صدای(د)
+زبان انگلیسی

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ  97/11/10***


+زبان
+جشنواره مهر وطن

+ جشن هویت ملی

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ  97/11/9***


+کتاب ریاضی (آشنایی با مفهوم خارج ،داخل،بالا و پایین)
+خمیر بازی(هدف:تقویت ماهیچه‌های دست و ایجاد خلاقیت)
+ابزار کمک آموزشی(پازل،جور چین،ماز)
+نقاشی با موضوع (موزه تاریخ طبیعی)

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ  97/11/7***


+آموزش صدای(د)
+کتاب واحد کار(کاردستی گل لاله؛هدف:تقویت ماهیچه های دست )
+کتاب مهرانه(ترتیب و توالی)
+پازل آموزشی(هدف:تقویت دقت و تمرکز)
+مهارتهای جسمی و حرکتی
+نقاشی با رنگ انگشتی(هدف :پرورش ذوق هنری و بازی با رنگ)
+سرود ملی ایران
+شعر میهن ما ایران

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ  97/11/6***

+نی نامه
+غزل مزرع سبز فلک...
+کتاب واحد کار(پرچم ایران:هدف آشنایی با پرچم ایران؛تقویت دست ورزی)
+کتاب مهرانه(واحد کار ایران ؛آشنایی با گندم؛الگویابی :هدف:تقویت دقت و تمرکز)
+سرود ملی ایران
+آشنایی با نقشه ایران؛پایتخت؛نام استان و شهرستان)

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ  97/11/3***

+ سرودملی، تمرین صدای ( ن )، شعر میهن ما

+ زبان انگلیسی

+ آشنایی با پایتخت، انسان، شهرستان، نقشه و پرچم ایران

+ ارائه تحقیق ( آیسا کشاورز)

+ ابزار کمک آموزشی

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ  97/11/2***

+کتاب زبان آموزی تمرین صدای(ن)
+کتاب ریاضی (آشنایی با مفهوم کنار و پهلو)
+صفحه شطرنجی الگویابی
+کتاب واحد کار (آشنایی با شغل پرستار)
+خمیر بازی

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ  97/11/1***

+صدای (ن)
+کتاب مهرانه(پرچم ایران)(آشنایی با تخت جمشید)
+نقاشی با ابرنگ(هدف:پرورش ذوق هنری)
+سواد مالی(آشنایی با فروشنده،مشتری،وام)
+مهارتهای زندگی(مدیریت عصبانیت)تماشای انیمیشن
+سرود ملی
+قصه مهارتهای زندگی(من وقتی من بی حوصله ام)

****************************************************

* گزارش دی ماه *

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ  97/10/30***

+سرود ملی
+کتاب مهرانه (واحد کار ایران و دهه فجر)
+کتاب واحدکار(موضوع:فناوری فضایی)
+آموزش صدای(ن)
+کتاب ریاضی(درک مفهوم زیر ورو)
+تمرینمفهوم عدد۶با چینه ومجموعه سازی ۱تا۶

+ +مهارت جسمی و حرکتی

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ  97/10/29***

+نی نامه
+شعر میهن ما
+تکرار صداها
+کتاب مهرانه(واحد کار ایران-آشنایی با نقشه ایران-زبان مردم ایران)
+کشیدن خط تقارن
+اشکال هندسی(استوانه)
+زبان انگلیسی
+کتاب زبان آموزی تمرین صدای(ت)

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ  97/10/26***

+ آموزش تقارن

+ حدیث کلو و شربوا و لاتسرفوا

+ استوانه

+ زبان

+ کنفرانس زهرا لهراسبی

+ مهارت های زندگی ( نمایش احساسات)

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ  97/10/25***

+کاربرگ شناخت احساسات
+آموزش خط تقارن
+آشنایی با استوانه
+سواد مالی (پس انداز-خرید نقدی-خرید قسطی)
+الگویابی(صفحه شطرنجی)
+حضور معاون پرورشی(سرکار خانم اسدی)
+آشنایی با فضا نورد و شخصیت انوشه انصاری

+آزمایش تصفیه آب

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ  97/10/24***

+کتاب زبان آموزی صدای(ژ)
+کشیدن ذوزنقه با شابلون
+مهارتهای زندگی(کنترل خشم)
+آشنایی با خزندگان
+زبان انگلیسی

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ  97/10/23***

+آموزش صدای(ژ)
+مهارت جسمی و حرکتی
+کتاب واحد کار (بازیافت)
+کتاب ریاضی(آشنایی با مفهوم بالاترین و پایین ترین)
+مهارت زندگی(خوشحال و ناراحت)(خجالتی)

+هرم غذایی

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ  97/10/22***

+آموزش تابلو عبور پیاده ممنوع-عبور دوچرخه ممنوع
+هرم غذایی
+کتاب مهرانه واحد کار آب(آشنایی با آبزیان -تمرین صداهای آخر کلمات)و(درست کردن سودوکو)
+قصه گویی

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ  97/10/19***
+زبان
+کنفرانس عسل فیروزی
+کتاب ریاضی(درک مفهوم قبل و بعد)(شناخت مفهوم بالا و پایین)
+کتاب مهرانه(آشنایی با دلفین)

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ  97/10/18***

+یوگا
+طبقه بندی بر اساس رنگ(کتاب واحد کار)
+خمیر بازی
+قصه گویی
+نی نامه
+شعر میهن ما ایران
+صدای(ل)

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ  97/10/17***

+کاردستی لاک پشت(پوست گردو)
+کتاب مهرانه(نقاشی برف)
+کتاب مهرانه (آموزش شناور و فرورفتن)(حل شدن در آب)
+تمرین صدای(ل)
+قصه گویی
+عروسک گردانی
+زبان انگلیسی

****************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ  97/10/16***

+ مهارت جسمی و حرکتی (جفت پا پریدن در حلقه، عبور از موانع، عبور کردن از داخل حلقه)

+ آموزش صدای (ل )

+ کتاب زبان آموزی آشنایی با صدای ( ل )

+ نقاشی آزاد

+ عروسک گردانی توسط نوآموزان

+ قصه گویی

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ 97/10/15***

+کتاب مهرانه واحد کار آب(هدر ندادن آب)
+نی نامه
+تابلو راهنمایی رانندگی(خطر؛محل عبور دوچرخه سوار)
+نقاشی (ابر ؛رعد وبرق؛باران)کتاب واحد مهرانه
+کتاب واحد کار (پوشاک زمستان)

 

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ 97/10/12***

+زبان
+تابلوهای راهنمایی و رانندگی
+مشاهیر الکساندرگراهام بل
+نی نامه
+تکرار و تمرین صدای( ت)
+کنفرانس آیسان فرهادی
+نقاشی با رنگ انگشتی(هدف :تقویت ذوق هنری)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ 97/10/11***

+بازدید آموزشی توسط سرکاران خانم حسینی وخانم حاجی پور
+ کتاب ریاضی(درک مفهوم جلو ؛عقب؛پشت)(شناخت مفهوم جلوترین و عقب ترین)
+کتاب واحد کار(کولاژ زمستان هدف :شناخت فصل زمستان و ماههای زمستان)
+نقاشی با آبرنگ(هدف :پرورش روحیه هنری)
+خمیر بازی(هدف :پرورش خلاقیت و تقویت ماهیچه های ظریف دست)

****************************************************

** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ 97/10/10***

+مشاهیر الکساندر گراهام بل
+آموزش تابلو ورود ممنوع،؛تابلو بوق زدن ممنوع
+کتاب مهرانه (آشنایی با دریا و رودخانه و کشتی و آب آشامیدنی)
+سوره حمد
+نی نامه

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ 97/10/9***

+یوگا
+آموزش مهارتهای زندگی توسط سرکار خانم حسینی مشاور مدرسه(موضوع:مسئولیت پذیری و دوست یابی)
+معاینه دهان و دندان و آموزش فواید صبحانه(توسط مربی بهداشت)
+آموزش صدای (ت)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ 97/10/8***

+نی نامه
+کتاب ریاضی(تناظر یک به یک،آموزش مفهوم هم اندازه)
+کتاب زبان آموزی صدای(اَ)
+کتاب واحد کار قیچی کردن خط خمیده(هدف:هماهنگی چشم و دست و تثبیت مفهوم خط خمیده)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ 97/10/5***

+زبان انگلیسی
+تست اجرای نمایش توسط جناب آقای صالحی (استاد هنرهای تجسمی و نمایشی)
+کنفرانس زهرا علی پور با موضوع(انار)
+ترتیب و توالی(هدف:پرورش هوش ریاضی و دقت و تمرکز)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ 97/10/4***

+آموزش مفهوم عدد۶ و مجموعه سازی عدد از ۱تا۶
+نقاشی گروهی(هدف آموزش کار گروهی)
+کتاب مهرانه (آشنایی با دریا و رودخانه)و پاکیزگی طبیعت
+قصه گویی توسط نوآموزان
+ابزار کمک آموزشی

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ 97/10/3***

+تکرار صداها
+تکرار شعرها
+نقاشی آزاد
+کاربا ابزار آموزشی
+قصه گویی
+فوق برنامه زبان انگلیسی
+غزل خوانی

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ 97/10/2***

+آموزش صدای(ا )مثل انار
+کتاب ریاضی( آشنایی با مفهوم پر و خالی)و (شناخت مفهوم همان قدر)
+کتاب مهرانه(واحدکار آب)
+قصه گویی(خانه من زمین بود)
+تکرار و تمرین مفهوم و مجموعه سازی عدد۱تا۵

+ ورزش

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ 97/10/1***

+زبان
+کتاب واحد کار(طبقه بندی بر اساس اندازه)
+کشیدن مربع با شابلون
+کتاب مهرانه زمستان(واحد کار آب آشامیدنی)
+کلمه(شیر)

****************************************************

* گزارش آذر ماه *

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ 97/9/28***

+ سوره ناس

+ آموزش نی نامه (تقویت حافظه شنیداری)

+ کنفرانس النا عضدی

+ کتاب واحد کار (کاردستی شب یلدا)

+ کار با کاغذ (هدف: تقویت ماهیچه های ظریف دست و آشنایی با مراسم شی یلدا)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ 97/9/27***

+تکرار آموزش صدای ک (هدف آشنایی با آوا ورزی)
+کتاب کار زبان آموزی
+تکرار توالی(تقویت هوش ریاضی)
+-استفاده از ابزار آموزشی (هدف:استفاده از ابزارو بازی و ریاضی)
+زبان انگلیسی
+نقاشی هدفمند (زندگی شهری و روستایی)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ 97/9/26***

+آشنایی با غلات
+حبوبات
+آموزش صدای (ک)
+کلمه (دوغ)
+نقاشی روز و شب
+آشنایی با سیاره (زحل)
+خمیر بازی

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ 97/9/25***

+طبقه بندی بر اساس شکل(هدف تقویت مهارت ریاضی)
+مسئولیت پذیری و بهداشت فردی(کتاب واحد کار)
+مفهوم دورترین و نزدیکترین (کتاب ریاضی)
+شعر آداب غذا خوردن -شب یلدا-غزل مزرع سبز فلک..
+کلمات(ماست-شهر-روستا-لبنیات)
+سوره ناس
+مهارتهای جسمی و حرکتی

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ 97/9/24***

+زبان انگلیسی
+تکرارصداها
+شعر آداب غذا خوردن(هدف تقویت حافظه شنیداری)
+شعر شب یلدا
+سوره ناس
+صفحه شطرنجی الگویابی(هدف تقویت دقت و تمرکز)
+کتاب مهرانه (واحد کار زمین و آسمان)
+اطلاعات عمومی(آشنایی با کره زمین)
+آشنایی با حبوبات

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ 97/9/21***

+ زبان انگلیسی

+ کنفرانس نگار صلاحی (با موضوع بستنی)

+ ابزار کمک آموزشی ( با هدف: تقویت مفاهیم ریاضی)

+ قصه گویی ( با هدف: تقویت حافظه دیداری و کلامی کودکان)

+ شعر خوانی (افزایش گنجینه لغات، تقویت حس شنیداری)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ 97/9/20***

+انیمیشن منظومه شمسی
+آشنایی با سیاره مشتری و مریخ
+کتاب ریاضی(مفهوم کوچکترین و بزرگترین)(مفهوم دور و نزدیک)
+کتاب زبان آموزی صدای (پ)
+اسلاید لبنیات

+ یوگا

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ 97/9/19***

+آموزش کلمه(روستا؛شهر؛لبنیات)
+آشنایی با لبنیات
+کتاب مهرانه (واحدکار زمین و ستارگان)
+ترتیب و توالی(الگویابی)
+آشنایی با سیاره مریخ
+صفحه شطرنجی(الگویابی)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ 97/9/18***

+آموزش صدای(ز)
+آموزش شب و روز(انیمیشن)و(کتاب مهرانه)
+آموزش مفهوم عدد۵ و مجموعه سازی
+خمیربازی
+نقاشی(لبنیات)
+مهارت جسمی و حرکتی

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ 97/9/17***

+آموزش فاصله دور و نزدیک(کتاب واحد کار)
+چرخه آب(کتاب واحدکار)
+کلمه(شهر)؛(لبنیات)
+نقاشی شهر و روستا
+مشاهیر(مولانا)
+سوره ناس

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ 97/9/13***

+آموزش حس چشایی
+کلمه لبنیات
+سوره ناس
+کتاب مهرانه(واحدکار بدن من)
+کنفرانس مانیا صفری
+کتاب ریاضی(مفهوم کمتر ؛بیشتر)
+نقاشی آزاد

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ 97/9/12***

+کلمه(لبنیات)
+صدای (پ)
+مشاهیر مولانا
+کتاب مهرانه(واحد کار بدن من)
+خمیر بازی
+آموزش لبنیات(شیر ؛ماست ؛کره و....)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ 97/9/11***

+بازی ماز
+کتاب مهرانه(حس لامسه؛غذاهای مفید وسالم؛بهداشت فردی)
+کتاب ریاضی مفهوم بلندترین و کوتاهترین
+آموزش صدای(پ)
+مهارت جسمی و حرکتی

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ 97/9/10***

+زندگی شهری و روستایی
+شعر شب یلدا
+کتاب زبان آموزی صدای هم آغاز و هم پایان(خ)؛(ر)
+کلمه خوانی و جمله سازی
+تکرارصداها
+قصه گویی توسط نوآموزان

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ 97/9/7***

+ زبان

+ کنفرانس ترنم زندی

+ صدای ( خ )

+ کلمه خوانی و جمله خوانی

+ زندگی شهری و روستایی

+ کتاب مهرانه ( حواس پنجگانه)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ 97/9/6***

+بازدید کلاسی
+کتاب واحدکار(قیچی کردن خط شکسته)
+طبقه بندی(حبوبات)
+اسلاید زندگی شهری و روستایی
+خمیربازی

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ 97/9/5***

+آموزش صدای(خ)
+شعر شب یلدا
+کتاب واحد کار (چراغ راهنمایی و رانندگی)کار با کاغذ
+کتاب مهرانه(وسایل نقلیه؛اتوبوس)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ 97/9/3***

+ شعر تشکیل باران

+ مرزع سبز فلک .....

+ کتاب مهرانه ( واحد کار خیابان) ، شماره های اضطراری

+ وسایل کمک آموزشی

+ نقاشی آزاد

****************************************************

* گزارش آبان ماه *

 

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ 97/8/30***

+ زبان

+ تکرار صداها، شعر تشکیل باران، غزل حافظ، شعر مسواک کوچک من

+ کار با کاغذ

+ کنفرانس هلنا دینکانی با موضوع دستگاه گوارش

+ ابزار کمک آموزشی

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ 97/8/29***

+فیلم آموزشی با موضوع دوست یابی(در زمینه آموزش خودآگاهی)
+بازی ماز
+کتاب مهرانه واحد کار خیابان(بستن کمربند ایمنی،تمیز نگه داشتن خیابان،بیرون نبردن دست و سر از ماشین)
+جمله سازی

+ بازی ماز (هدف تقویت دقت و تمرکز،مسیریابی)

+ +مفهوم عدد۴ ومجموعه سازی عدد ۱تا۴(کار با چینه)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ 97/8/28***

+بازی با ابزار کمک آموزشی
+جمله سازی
+مفهوم کوچکترین و بزرگترین(کتاب ریاضی)
+زبان انگلیسی
+تکرار شعر تشکیل باران و شعر مسواک کوچک من؛؛غزل(مزرع سبز فلک...)
+تکرار و تمرین صدای(ر)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ 97/8/27***

+آموزش صدای(ر)
+جدول سودکو
+نمایش خیابان و قوانین راهنمایی و رانندگی
+کتاب ریاضی(مفهوم کوتاه و بلند)
+ آموزش سه رنگ اصلی(کار با قیچی)
+مهارت جسمی و حرکتی
+جمله سازی

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ 97/8/26***

+شعر مسواک کوچک من
+شعر تشکیل باران
+غزل مزرع سبز فلک
+کتاب مهرانه(چراغ عابر پیاده؛پل هوایی؛خط کشی عابر پیاده؛تابلو عبور عابر پیاده؛نوشتاری از بالا به پایین)
+جمله سازی(من مادر دارم.)
+خمیربازی

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ 97/8/23***

+ نقاشی چرخه آب ( کار با رنگ)

+ مفهوم بلندترین و کوتاه ترین ( کار در کتاب ریاضی)

+ وسایل کمک آموزشی

+ زبان

+ روز کتاب و کتاب خوانی ( معرفی پدر ادبیات کودکانه: هانس کریستین اندرسون)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ 97/8/22***

+ کتاب زبان اموزی صدای(ج)
+کشیدن مثلث با شابلون
+ شعر تشکیل باران ؛شعر مسواک کوچک من
+کتاب مهرانه (چراغ راهنمایی)
+ خمیر بازی
+ باشگاه یوگا

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ 97/8/21***

+ چرخه آب
+ کتاب واحد کار (تست اعداد)
+ کتاب مهرانه(همکاری کردن با خانواده)
+ شعر تشکیل باران-مسواک کوچک من
+ حدیث نیکی کردن به پدر و مادر
+ کلمه خواهر

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ 97/8/20***

+ آموزش صدای (ش)
+ کتاب زبان آموزی صدای(ش)
+ مهارت جسمی و حرکتی(لی لی کردن،پرش قورباغه)
+ کتاب مهرانه (کار با رنگ)نقاشی خانواده
+آموزش چرخه آب به وسیله انیمیشن
+شعر مسواک کوچک من
+ کار با قیچی (خط خمیده و شکسته)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ 97/8/19***

+ کتاب واحد کار(شماره های اضطراری)
+ آموزش کلمه( پدر)
+ آموزش مفهوم عدد۴،مجموعه سازی عدد۱تا۴،برگشت پذیری،بیشترین و کمترین مجموعه
+درست کردن گردنبند با ماکارونی(هدف تقویت دقت و تمرکز)

+غزل(مزرع سبز فلک....)۳بیت

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ 97/8/15***

+ کتاب مهرانه (صفحه پدر)

+ نقاشی با آبرنگ

+ تکرار صداها ( آ، ب، ج، س )

+ کلمات ( من، مادر، خانواده)

+ غزل ( مزرع سبز فلک ...) 2 بیت

+ آموزش پستانداران ( همراه با اسلاید)

+ آموزش حریم خصوصی ( اسلاید)

+ بازی با ابزار کمک آموزشی ریاضی

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ 97/8/14***

+ غزل حافظ یک بیت(مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو...)
+ شعر بچههای فرشتگان
+ کتاب ریاضی(شناخت مفهوم کوچک و بزرگ)
+ کشیدن دایره با شابلون در دفتر نقاشی
+ آموزش کلمه(من؛مادر؛خانواده)
+ تمرین صداها(آ؛ب؛س؛ج)
+ خمیر بازی(درست کردن خط راست ؛خمیده؛شکسته)
+ کتاب مهرانه(درست کردن اریگامی لیوان)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ 97/8/13***

+ آموزش صدای( ج)
+ آموزش کلمه(مادر)
+ آموزش سودوکو
+ کتاب ریاضی (شناخت مفهوم خط راست ؛شکسته؛خمیده)
+ نقاشی با موضوع پارک ترافیک
+ غزل (مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو ....)یک بیت
+ شعربچههای فرشتگان
+ مهارت جسمی و حرکتی (جفت پا پریدن،عبور از حلقه

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ 97/8/12***

+ اردوی پارک ترافیک

+ خمیربازی

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ 97/8/9***

+ شعر فصل پاییز

+ غزل حافظ

+ سوره کوثر

+ کلمه ( من )

+ نقاشی آزاد

+ بازی با اسباب بازی

+ زبان انگلیسی

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ 97/8/7***

+ مشاهیر کوروش کبیر

+ صدای ( س )

+ کار در صفحه شطرنجی ( یکی در میان)

+ دفتر نقاشی ( کار با کاغذ : پاره کردن و چسباندن)

+ سوره کوثر

+ کتاب زبان آموزی صدای ( ب )

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ 97/8/6***

+ آموزش صدای (س)
+ سوره کوثر
+ کتاب زبان آموزی صدای(س)
+ آشنایی با شخصیت کوروش کبیر
+دفتر نقاشی کار با کاغذ(پاره کردن)
+ مهارت جسمی و حرکتی بازی با توپ وقاشق(هدف تقویت تمرکز)
+ کتاب واحد کار(آشنایی با اعضای خانواده)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ 97/8/5***

+ زبان 

+ نقاشی خانواده

+ سوره کوثر 

+ حدیث همکاری کردن

+ خمیر بازی

+ غزل حافظ

+ شعر پاییز

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ 97/8/2***

+ غزل حافظ

+ شعر پاییز - مدرسه فرشتگان - صف ما

+ تکرار صداها ( آو ب )

+ آموزش الفبای خانواده

+ موجودات زنده و غیرزنده

+ زبان انگلیسی

+ بازی با اسباب بازی

+ مشاهیر: حافظ

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ 97/8/1***

+ کتاب واحد کار 

+ نقطه گذاری در فضای محدود

+ کتاب زبان آموزی صدای اول و آخر ( آ ا )

+ سی دی آموزشی با نی نی

+ مسابقه ورزشی

+ شعر پاییز

+ صفحه دوخت انفرادی

****************************************************

* گزارش مهر ماه*

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ 97/7/30***

+ غزل حافظ

+ شعر صف ما و مدرسه فرشتگان

+ سوره توحید

+ تکرار صدای ( آ ، ب)

+ مشاهیر حافظ

+ نقاشی آزاد

+ آموزش شغل پست چی ( صندوق پست، فرستنده، گیرنده) همراه با تصاویر

+ کتاب واحد کار ( پست چی)

+ درست کردن پاکت نامه در کتاب واحد کار ( کار با کاغذ)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ 97/7/29***

+ مهارت جسمی و حرکتی

+ بازی بولینگ

+ پرتاب توپ در سبد

+ جفت پا پریدن در حلقه

+ کتاب ریاضی ( تطابق رنگ ها)

+ نقاشی میوه های پاییزی

+ درست کردن درخت پاییزی در کلاس

+ قصه گویی ( پسر عصبانی) از مجموعه ی قصه های آموزنده

+ خمیربازی

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ 97/7/28***

+ طبقه بندی بر اساس شکل

+ طبقه بندی بر اساس رنگ ( با ابزار کمک آموزشی)

+ کتاب واحد کار ( قیچی کردن خط راست)

+ غزل حافظ

+ شعر صف ما و مدرسه فرشتگان

+ موجودات زنده و غیرزنده (شفاهی)

+ کار با کاغذ ( تا کردن، پاره کردن، مچاله کردن و لوله کردن)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ 97/7/25***

+ کتاب واحد کار ( محرم)

+ قیچی کردن خط منحنی

+ لوله کردن کاغذ

+ مشاهیر : حافظ

+ غزل حافظ

+ روز غذای سالم ( برنامه ویژه)

+ آموزش خط راست

+ آموزش عدد 1، 2 و 3 همراه با نماد عدد و چینه 

+ قصه گویی توسط نوآموزان

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ 97/7/24***

+ کتاب واحد کار

+ نقطه گذاری در فضای نامحدود

+ روز جهانی عصلی سفید ( همراه با نمایش)

+ اثرگذاری با دست راست

+ مشاهیر : حافظ

+ غزل حافظ ( 3 بیت)

+شعر صف ما، مدرسه فرشتگان

+ تکرار صدای ( آ ، ب )

+ آموزش مسواک زدن

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ 97/7/23***

+ آموزش علامت استادارد ( در کتاب واحد کار)

+ نقاشی با شابلون

+ زبان انگلیسی

+ یوگا

+ مشاهیر : حافظ

+ غزل یارم چو قدح به دست گیرد ( 3 بیت)

+ شعر مدرسه فرشتگان

+ تکرار و تمرین صدای ( آ و ب )

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ 97/7/22***

+ جلسه انجمن اولیا و مربیان

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ 97/7/21***

+ شعر مدرسه فرشتگان، صف ما و سلام

+ غزل ( یارم چو قدح به دست گیرد ....) 3 بیت

+ آموزش صدای ( ب )

+ مشاهیر : حافظ شیرازی

+ کتاب ریاضی ( آشنایی با رنگ قرمز و آبی)

+ خمیر بازی

+ تست عدد ( انفرادی)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ 97/7/17***

+ جشن روز جهانی کودک

+ نقاشی همگانی ویژه روز کودک

+ خمیربازی

+ قصه گویی توسط نوآموزان

+ شعر صف ما و سلام

+ سوره توحید

+ دو بیت غزل حافظ ( یارم چو قدح به دست گیرد ...)

+ بازی با اشکال هندسی ( دایره، مربع، مثلث)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ 97/7/16***

+ اثرگذاری با دست راست در دفتر نقاشی

+ کتاب واحد کار ( روز جهانی کودک)

+ درست کردن ذستبند با مهره ( برای آموزش دست راست)

+ تکرار صدای ( آ ا )

+ سوره توحید

+ شعر صف ما و سلام

**********************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ 97/7/15***

+ غزل حافظ یک بیت ( یارم چو قدح به دست گیرد...)

+ شعر صف ما و سلام

+ سوره توحید

+ ورزش ( نرمش، مسابقه دو)

+ کار با کاموا و سی دی ( جهت تقویت تمرکز و هماهنگی چشم و دست)

+ کار با کاغذ ( تا کردن، مچاله کردن، پاره کردن روی خط افقی و عمودی)

+ نقاشی در دفتر و چسباندن کاغذ مچاله روی نقاشی

+قصه گویی توسط نوآموزان

+ خمیربازی

+ داستان هلن کلر ( مشاهیر)

**************************************************** 

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ 97/7/14 ***

+ آموزش خط افقی و عمودی

+ آموزش مفهوم کوچک و بزرگ

+ اشکال هندسی ( دایره، مثلث، مربع)

+ سوره توحید

+ شعر صف ما و سلام

+ آموزش صدای ( آ ا )

+ کتاب ریاضی ( رنگ سبز)

+ آب و هوا ( آفتابی، نیمه آفتابی، بارانی)

+ آشنایی با فصل پاییز

**************************************************** 

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه مورخ 97/7/11 ***

+ آموزش دست راست

+ کتاب ریاضی مفهوم باز و بسته

+ شناخت مفهوم داخل و خارج

+ شعر خوانی و سوره خوانی

+ تست عدد ( انفرادی)

**************************************************** 

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ 97/7/10 ***

+ کتاب واحد کار ( فصل پاییز)

+ نقاشی با آبرنگ در دفتر نقاشی

+ آموزش کار با قیچی (قیچی کردن)

+ قصه  گویی توسط نوآموزان

+ شعر خوانی و سوره خوانی

+ خمیربازی

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه مورخ  97/7/9 ***

+ روز سالمند نقاشی برای پدربزرگ و مادربزرگ

+ مشاهیر هلن کلر

+ شعر خوانی و سوره خوانی

+ شماره آتش نشانی 125

+ کار با ابزار کمک آموزشی طبقه بندی بر اساس رنگ

+ قصه گویی توسط نوآموزان

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز یکشنبه مورخ 97/7/8 ***

+ آموزش ناشنوایی، آشنایی با مشاهیر : هلن کلر

+ کتاب ریاضی مفهوم باز

+ نقاشی آزاد با رنگ انگشتی

+ آموزش نقطه گذاری در فضای نامحدود بر روی صفحه لمینت

+ شعر صف ما و سلام

+ شماره 125

+ مهارت جسمی  حرکتی

+ قصه گویی توسط نوآموز

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز شنبه مورخ 97/7/7 ***

+ آموزش روز آتش نشان 7 مهرماه – صحبت در مورد لباس و ماشین آتش نشان – شماره آتش نشانی 125 –

نقاشی آتش نشان

+ سوره توحید

+ شعر صف ما و سلام

+ کتاب ریاضی کاگو ( آموزش رنگ زرد)

+ تست رنگ ( انفرادی در کتاب واحد کار)

+ زبان انگلیسی

+ خمیربازی

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز چهارشنبه شنبه مورخ 97/7/5 ***

+ آموزش وسایل شخصی و بهداشتی همراه با نقاشی وسایل

+ شعر صف ما

+ شعر سلام

+ سوره توحید

+ زبان

+ تست رنگ در کتاب واحد کار

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز سه شنبه مورخ 97/7/3 ***

+ آموزش سوره توحید

+ آموزش شعر صف ما

+ کار با خمیر ( آموزش درست کردن انگشتری)

+ کار با کاغذ ( تا، پاره کردن ، مچاله کردن)

+ آموزش کلمه سلام

+ قصه گویی ( جعبه مداد رنگی)

+ دفتر نقاشی ( نقطه گذاری در فضای نامحدود)

****************************************************

*** گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 2 روز دوشنبه  مورخ 97/7/2 ***

+ آشنایی با مدرسه و پرسنل

+ بازی در کلاس

+ خمیربازی

+ زبان انگلیسی

 

از   4   رای
6.92

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.