شنبه 3 فروردین 1398

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1
نویسنده خبر : مدیر سایت    
یکشنبه 1 مهر 1397
    
تعداد بازدید: 3732
    
زبان : فارسی
         
دسته بندی : عمومی
    

**گزارش اسفند ماه**

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ  97/12/21***

+ تکرار صدا

+ غزل خوانی

+ شعر لوبیا

+ ویژه برنامه عید نوروز

+ کنفرانس ایسان گرگین با موضوع ایلات و عشایر

+ فیلم

+ بازی آینه

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه مورخ  97/12/20***

+ تکرار شعر نغمه های فرشتگان و غزل حافظ

+ کتاب کار زبان اموزی

+ کار با رنگ انگشتی

+ مهارتهای جسمی و حرکتی

+ بازی گروهی

+ دست ورزی

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه مورخ  97/12/19***

+ تکرار شعر نغمه های فرشتگان و غزل حافظ

+ کتاب کار زبان اموزی

+ کار با رنگ انگشتی

+ مهارتهای جسمی و حرکتی

+ بازی گروهی

+ دست ورزی

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز چهارشنبه مورخ  97/12/15***

+ بینایی سنجی

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ  97/12/14***

+ تکرار شعر لوبیا

+ آموزش نمادهای هفت سین

+ آموزش غزل حافظ بیت دوم

+ کتاب کار ریاضی

+ مفهوم ترکیب رنگ و سه رنگ اصلی

+ کنفرانس حسنی متاله با موضوع پروانه

+ کارگروهی: ساختن داستان

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ  97/12/13***

+ تکرار آموزش صدای ا

+ کتاب مهرانه (فصل بهار و تزیین درخت بهاری)

+ غزل خوانی و شعر لوبیا از نغمه های فرشتگان

+کتاب واحد کار سفره هفت سین

+ تکرار ضرب المثل شتر دیدی ندیدی

+ زبان انگلیسی

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه مورخ  97/12/12***

+ اموزش شعر لوبیا

+ کتاب کار ریاضی با موضوع ارتباطات اشیا

+ سودوکو

+ استفاده از ابزار و پرورش کار گروهی

+ اموزش ضرب المثل شتر دیدی ندیدی همراه باداستان

+ اموزش صدای إ     ه

+ مهارتهای جسمی و حرکتی ،جفت پا،دویدن،پرش قورباغه،لی لی

+ اموزش غزل حافظ:نوبهار است در ان کوش که خوشدل باشی

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه مورخ  97/12/11***

+ اموزش شعر لوبیا از نغمه های فرشتگان

+ تکرار همه ی صداها

+ تکرار نماد اعداد

+ تکرار ضرب المثل مرغش یک پا دارد

+ کتاب کار ریاضی

+ خمیر بازی

+ فوق برنامه زبان انگلیسی

+ کار با قیچی چیدن اشکال هندسی

+ بازی تقویت حافظه شنیداری

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز چهارشنبه مورخ  97/12/8***

+ تکرار شعرها و سوره ها

+ تکرار صدای ف

+ تکرار ضرب المثل ها

+ کتاب کار مهرانه زمستان با واحد کار عید نوروز

+ اشنایی با نماد های عید نوروز

+ کار با رنگ و قیچی

+ فوق برنامه زبان انگلیسی

+ بازی با اسباب بازی

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ  97/12/7***

+ اموزش شعر صدای ف

+ نقاشی روز مادر

+ گیاهان دارویی و درست کردن دمنوش بابونه

+ خواندن سرود مادر

+ اموزش ضرب المثل مرغش یک پا دارد همراه با داستان

+ بازی مفاهیم بالا،پایین،زیر،رو،کنار ،بغل ،چپ،راست،بالاتر،پایین تر

+ بازی تقویت مهارت شنیداری

+ کتاب کار ریاضی

+ کنفرانس رخساره بردستانی با موضوع زرافه

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ  97/12/6***

+ تکرار شعر مادر و غزل ها

+ آموزش صدای اول و اخر ف

+ کتاب کار ریاضی مفاهیم بین،کنار،زیر،رو

+ پانتومیم با ضرب المثل ها

+ نقاشی ازاد

+ فوق برنامه زبان انگلیسی

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه مورخ  97/12/5***

+ تکرار صداها

+ تکرار نغمه های فرشتگان و غزل ها

+ بازی پانتومیم با ضرب المثل ها

+ بازی دقت و تمرکز شنیداری

+ کتاب کار مهرانه(کارباقیچی)

+ گل ها و گیاهان

+ مهارتهای جسمی و حرکتی

+ تمرین سرود سبزه ها

+ سودوکو(افزایش دقت و تمرکز)

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه مورخ  97/12/4***

+ فوق برنامه زبان انگلیسی

+ تکرار معنی سوره حمد تا ایه چهارم

+ تکرار شعر مادر و غزل پیرانه سرم

+ اموزش کتاب زبان اموزی تثبیت صدای ژ و صدای چ

+ دست ورزی و رنگ امیزی در کتاب زبان اموزی

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز چهارشنبه مورخ  97/12/1***

+ تکراررشعرهای نغمه های فرشتگان

+ تکرار غزلیات

+ معنی سوره حمد

+ کتاب کار مهرانه

+ واحد کار گل ها و گیاهان

+ فوق برنامه زبان انگلیسی

+ نماد اعداد

+ کتاب زبان اموزی

 

**************************************************

**گزارش بهمن ماه**

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ  97/11/30***

+جشن تولد همگانی

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ  97/11/29***

+ اموزش شعر مادر از نغمه های فرشتگان

+ تکرار صدای چ

+ درست کردن سالاد میوه

+ اموزش اجزای گل

+ تکرار اجزای برگ و درخت

+ نحوه ی کاشت گیاه

+ چاپ کردن برگ درخت در کتاب مهرانه زمستان

+ اموزش معنی ایه چهارم سوره حمد

+ تکرار غزل پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد

+ فوق برنامه زبان انگلیسی

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه مورخ  97/11/28***

+ آموزش شعر مادر از نغمه های فرشتگان

+ تکرار غزل پیرانه سرم

+ آموزش شعر صدای چ

+ تکرار چ و کلمات اول و اخر

+ واحد کار گیاهان اشنایی با اجزای برگ و اجزای درخت،فواید درختان و شیوه محافظت از درختان

+ کتاب مهرانه و رنگ امیزی هدفمند

+ سرود مادر و سرود عید نوروز

+ مهارتهای جسمی و حرکتی

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه مورخ  97/11/27***

+ فوق برنامه زبان انگلیسی

+ تکرار صداها

+ تکرار اعداد

+ تکرار اشکال هندسی

+ تکرار غزل ها و آموزش اخرین بیت پیرانه سرم

+ آموزش صدای چ

+ کتاب کار مهرانه

+ آموزش اجزای درختان،چگونگی رشد گیاه،اشنایی با فواید درختان

+ قصه گویی

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز چهارشنبه مورخ  97/11/24***

+ تکرار صدا ها

+ معنی ایه اول سوره حمد

+ تکرار اعداد

+ کتاب کار زبان اموزی

+ فوق برنامه زبان انگلیسی

+ بیت اخر غزل پیرانه سرم

+ قصه کویی توسط بچه ها

+ ارزش های زندگی با موضوع کمک به معلولین

+ بازی با اسباب بازی و دیدن فیلم اموزشی در راستای کمک به معلولین

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ  97/11/23***

+ تکرار غزل ها و نغمه های فرشتگان

+ تکرار صداها

+ تکرار ضرب المثل ها

+ کتاب کار گاج صدا اموزی و دست ورزی

+ کتاب واحد کار (اشنایی با معلولین)کار باقیچی پازل معلولین

+ نقاشی با پاستل باهدف پرورش حس زیبایی شناسی و خلاقیت

+ تکرار نماد اعداد

+ تکرار اشکال هندسی

+ تکرار مفهوم تقارن

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز چهارشنبه مورخ  97/11/17***

+ تکرار شعر ها

+ کتاب واحد کار ماز و طبقه بندی

+ زبان انگلیسی

+ کار با پاستل

+ ریاضی مفهوم و نماد اعداد

+ بازی آزاد

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ  97/11/16***

+ تکرار شعرها و غزل ها

+ تکرار امور مالی

+ کنفرانس یگانه رحمانی

+ مهارتهای زندگی تکرار مباحث

+ شعر صدای م

+ اموزش ضرب المثل اش نخورده و دهان سوخته

+ کتاب واحد کار نقشه ایران (کار با پولک)

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ  97/11/15***

+ زبان انگلیسی

+ غزل حافظ بیت پنجم از شعر عشق جوانی

+ نغمه های فرشتگان

+ کتاب واحد

+ کار اشنایی با بلاهای طبیعی

+ اشنایی با حیوانات مفید

+ تکراراموزش های مالی

+ کار با رنگ انگشتی

+ تکرار نماد اعداد

+ تکرار ضرب المثل ها

+ صدای م و شعر صدای م

+ تکرار شکل هندسی متوازی الاضلاع

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه مورخ  97/11/14***

+ تکرار شعر درخت از نغمه های فرشتگان

+ غزل خوانی

+ مجموعه سازی با چینه و نماد اعداد

+ آموزش صدای م

+ جنگ شادی به مناسبت بهمن ماه و پیروزی انقلاب اسلامی

+ الگو یابی با صفحه ی شطرنجی

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه مورخ  97/11/13***

+ تکرار حدیث الله و خالق و کل شی و داستان احترام گذاشتن به والدین ..با هدف اشنایی با نعمت های خداوند و سپاسگزاری از انها

+ تکرار صداهای زبان اموزی همراه باشعر

+ آموزش شعر درخت از نغمه های فرشتگان

+ آموزش بیت چهارم غزل عشق جوانی

+ آموزش نماد اعداد ۷،۸

+ مجموعه سازی تا عدد ۹

+ کتاب مهرانه زمستان (توالی،عیدغدیرو اشنایی با حرم امام رضا)

+ اموزش شکل هندسی متوازی الاضلاع

+ تکرار اشکال هندسی

+ برنامه ی تغذیه (نون و پنیر و خیاروگوجه)

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز چهارشنبه مورخ  97/11/10***

+ فوق برنامه زبان انگلیسی

+ مراسم جشن هویت ملی

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ  97/11/9***

+ تکرار صداها همراه باشعر

+ آموزش بیت سوم پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد

+ مجموعه سازی با ابزار تا عدد ۱۰

+ آموزش ضرب المثل نفرین به دهانی که بی موقع باز بشه همراه با داستان دو مرغابی و لاک پشت

+ کنفرانس باران پرنیان با موضوع لباس ها و فصل ها

+ کتاب کار مهرانه زمستان بخش ایران

+ کاربا قیچی پازل حافظیه و چیدن شعاروعکس و امام

+ تکرار واحد کار ایران و تکرار نغمه های فرشتگان

+ آموزش حدیث الله خالق کل شی به معنای خداوند همه چیز را افریده با هدف خداشناسی و شیوه های سپاسگزاری

 

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ  97/11/8***

+ اردوی موزه تاریخ طبیعی

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه مورخ  97/11/7***

+ تکرار غزل پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد تا بیت دوم

+ تکرار سرود سر زد از افق و میهن ما از نغمه های فرشتگان

+ تکرار واحد کار ایران و امور مالی

+ تکرار صدای د

+ تکرار زندگینامه توماس ادیسون مخترع برق

+ نقاشی با ابرنگ (باهدف:پرورش روحیه زیبایی شناختی)

+ مهارتهای جسمی حرکتی بازی با توپ

+ خمیر بازی با هدف :تقویت ماهیچه های دست

+ کتاب واحد کار (مهارت دست ورزی :کارباکاغذ ،درست کردن گل لاله به مناسبت دهه ی فجر)

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه مورخ  97/11/6***

+ غزل جدید پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد

+ کتاب مهرانه با واحد کار ایران

+ الگویابی با هدف دقت و تمرکز

+ آموزش صدای د (د اول دارکوبه جاش رو درخت و چوبه اسمش چیه دال صداش چیه د)

+ آموزش سرود سر زد از افق

+ توضیح در مورد واحد کار ایران

+ آموزش مشاهیر توماس ادیسون

+ فوق برنامه زبان انگلیسی

+ تکرار شعرها و سوره ها

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز  چهارشنبه مورخ  97/11/3***

+ تکرار شعر ایران از نغمه های فرشتگان باهدف پرورش روحیه ملی و تقویت حافظه شنیداری

+ تکرار صداها با هدف اشنایی با صدای اول و اخر

+ فوق برنامه زبان انگلیسی

+ کتاب کار زبان اموزی با هدف تثبیت صداهای اموزش داده شده

+ مجموعه سازی با چینه مجموعه ی ۷/۸

+ تکرار واحد کار ایران و امور مالی (اطلاعات عمومی)

+ کتاب واحد کار (پرچم)

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ  97/11/2***

+ آموزش واحد کار ایران معرفی رهبرو ریئس جمهورو پای تخت

+ معرفی پرچم و اینکه هر رنگ پرچم نشان چیست

+ دستگاه پوز و شیوه ی استفاده از آن

+ تکرار اموزش صدای ن و شعر آن

+ کنفرانس نفیسه کاردان با موضوع نیروی برق

+ قصه خوانی توسط کودکان و معلم

+ کتاب کار ریاضی با مفاهیم دور و نزدیک و توالی

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ  97/11/1***

+ فوق برنامه زبان انگلیسی

+ آموزش صدای ن و شعر ن اول و اخر نان دختر خوب و مهربان اسمم چه نون صدام چیه؟ن

+ تکرار غزل خوانی و آموزش شعر میهن ما از نغمه های فرشتگان با هدف تقویت حافظه شنیداری و افزایش گنجینه لغات

+ کتاب کار ریاضی با مفاهیم دورترین و نزدیکترین،مفهوم قرینه و الگویابی

+ نقاشی در دفتر نقاشی(با موضوع قرینه یابی پروانه)

+ تکرار اموزش امور مالی و آموزش مفهوم قرض گرفتن و وام

+ اشنایی باواحد پول کشور امریکا دلار،ترکیه لیر،عراق دینار

+ آشنایی با ارزش پول و طلا

**************************************************

**گزارش دی ماه**

 

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه مورخ  97/10/30***

+ حافظ خوانی با هدف تقویت حافظه شنیداری و افزایش گنجینه لغات

+ بازی بانک با هدف اموزش امور مالی مفاهیم پس انداز،رایگان،مشتری،خریدار،فروشنده.....

+ آموزش مواد بازیافت و کولاژ بازیافت در کتاب واحد کار

+ مهارتهای جسمی و حرکتی

+ تکرار آموزش های گذشته و رنگ آمیزی کاربرگ مربوط به مشاغل (پرستار)

+ آموزش انواع اسکناس ها

+ اشنایی با واحد پول انواع کشورها(لیر،دلار،یورو)

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه مورخ  97/10/29***

+ زبان انگلیسی

+ تکرار آموزش های امور مالی آشنایی با مفهوم خرید نقدی،خرید قسطی،پس انداز،حساب آرزوها،رایگان،تخفیف...

+ کتاب کار زبان آموزی کار با قیچی پازل دلقک

+ زبان آموزی صدای خ و صدای پ در کتاب زبان اموزي

+ تکرار هرم غذایی و ضرب المثل هرچقدر پول بدهی آش ميخوري

+ قصه خواني

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز چهارشنبه مورخ  97/10/26***
+زبان انگلیسی
+سوره و احادیث
+امور مالی از طریق نمایش و بازی
+آموزش خط تقارن
+آموزش استوانه
+کتاب واحدکار مفهوم طبقه بندی براساس اندازه
+مهارتهای زندگی با مفهوم من میتوانم
+ابزار و وسایل آموزشی و بازی آزاد

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ  97/10/25***

+تکرار سوره ها و احادئث (اشنایی با خداوند و افریده هایش)
+غزل خوانی
+تکرار صداها و شعرصداها
+تکرار هرم غذایی
+کتاب واحدکار طبقه بندی براساس شکل
+قصه های مثنوی معنوی با عنوان آیا زیبایی خوب نیست؟
+قصه گویی بخش پرورشی با حضور معاون پرورشی سرکار خانم اسدی
+اموزش امور مالی با عناوین پس انداز،خرید نقدی ،خرید قسطی همراه با بازی خرید و فروش
+آموزش انواع احساسات ،شادی،ترس،خشم....

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ  97/10/24***

+شعر لیوان کوچک من و غزل حافظ(تقویت قدرت بیان،تقویت حافظه شنیداری)
+تکرار همه ی صداها
+کتاب کار(طبقه بندی براساس رنگ،ماز)
+تکرار منظومه شمسی و اشنایی با فضانورد
+اشنایی با انوشه ی انصاری اولین بانویی که از فضا دیدن کرد
+تکرار هرم غذایی و پرسش و پاسخ
+آموزش مفاهیم دینی:کلو واشربو ولا تصرفو با معنی بخورید ،بیاشامید ولی اصراف نکنید(اشنایی کوکان با مفهوم اصراف و زیاده روی )
+فوق برنامه زبان انگلیسی

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه مورخ  97/10/23***

+آموزش شعر لیوان از نغمه های فرشتگان
+آموزش اخرین بیت غزل سحرم دولت بیدار به بالین آمد
+آموزش هرم غذایی(آشنایی با مواد لازم برای بدن)
+آموزش راهنمایی و رانندگی(همراه با بازی با علامت ها)
+کتاب کار مهرانه (کارباقیچی و انجام سودوکو با هدف :دست ورزی ودقت و تمرکز)
+دیدن فیلم آموزشی دوزیستان و ابزیان (اشنایی با گونه های جانوران)
+دیدن فیلم آموزشی امانت داری (تقویت ارزش های زندگی)
+مهارتهای جسمی و حرکتی:عبور از حلقه،جفت پا در حلقه،سینه خیز
+تکرار ضرب المثل خیاط افتاد توی کوزه همراه با داستان
+تکرار صدا ها و بازی با صدا
آموزش صدای ژ شعر صدای ژ(شکل سرسره دارم روی سر سه نقطه دارم اسمم چیه ژ صدام چیه ژ)

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه مورخ  97/10/22***

+تکرار شعرها (تقویت حافظه شنیداری)
+غزل خوانی و سوره حمد
+آموزش ضرب المثل خیاط افتاد توی کوزه (با معنی هرراتفاقی که برای دیگران میفته ممکنه برای ما هم بیفته)
+تکرار صدای ل و شعر آن(ل اول لک لکه ،لک لکه خوب و زیبا میگرده بین گلها)
+آموزش هرم غذایی(اشنایی کودکان با نیازهای غذایی)
+کتاب کار مهرانه(کاربا قیچی :چیدن پازل ماهی)
+خمیر بازی با هدف :تقویت انگشتان دست
+آموزش زبان انگلیسی
+برنامه روز پرستار توسط سرکار خانم اسدی معاون پرورشی
+بازی تفکر با هدف تقویت مهارت تفکر در کودکان

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز چهارشنبه مورخ  97/10/19***

+تکرار سوره و اشعار (باهدف تقویت حافظه شنیداری و افزایش گنجینه لغات)
+فوق برنامه ی زبان انگلیسی
+کتاب کار مهرانه با آزمایش علوم شناور ،ته نشین،غوطه ور (هدف اشنایی با چگونگی آزمایش)
+کتاب واحد کار درست کردن آدم برفی(هدف :اشنایی با ویژگی های فصل زمستان ،پرورش روحیه هنری و خلاق در کودکان)

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ  97/10/18***

+تکرار سوره حمد و شعر اداب غذا خوردن
+غزل حافظ آموزش بیت جدید (ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست ....)
+باشگاه یوگا
+کنفرانس سارینا اژدری با موضوع شتر
+کاردستی لاک پشت به وسیله ی پوست گردو و حبوبات (باهدف پرورش ذوق هنری و خلاقیت کودکان)

 

**************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ  97/10/17***

+تکرار شعرها و غزل خوانی(تقویت حافظه شنیداری،افزایش گنجینه ی لغات)
*اموزش صدای ل (ل اول لک لکه لک لک خوب و زیبا راه میره بین گل ها اسمش چیه لام صداش چیه ل)
*کتاب کار زبان آموزی
*بازی با صداها
*فوق برنامه زبان انگلیسی
*خمیر بازی(تقویت انگشتان دست)
*قصه گویی توسط دانش آموزان

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه مورخ  97/10/16***

+ مهارت جسمی و حرکتی (جفت پا پریدن در حلقه، عبور از موانع، عبور کردن از داخل حلقه)

+ آموزش صدای (ل )

+ کتاب زبان آموزی آشنایی با صدای ( ل )

+ نقاشی آزاد

+ عروسک گردانی توسط نوآموزان

+ قصه گویی

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه مورخ  97/10/15***

+تکرار هم آغاز و هم پایان صدای ت
+مفاهیم راهنمایی و رانندگی در غالب بازی
+یک بیت غزل حافظ
+شعر اداب غذا خوردن از نغمه های فرشتگان (باهدف:!اشنایی با اداب غذا خوردن و تقویت حافظه شنیدتری)
+آموزش ضرب المثل کوه به کوه نمیرسه ادم به ادم میرسه به معنی تلافی کردن(باهدف اشنایی با تعمیم)
+قصه ی طوطی و بقال از مثنوی معنوی(پرورش روحیه ادبی و اشنایی با مولانا عارف بزرگ ایران)

+کتاب واحد کار اشنایی با پوشاک زمستانه
+تکرار سوره ی حمد (اشنایی با مفاهیم دینی و مذهبی)
+نقاشی با خطوط(پرورش خلاقیت )

+آموزش مراحل تصفیه اب،اشنایی با سد و کلر (افزایش اطلاعات عمومی)

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز چهارشنبه مورخ  97/10/12***

+فوق برنامه ی زبان انگلیسی
+جلسه اولیا و مربیان (تحویل کارنامه سه ماهه)

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ  97/10/11***

+تکرار سوره و شعرها (تقویت حافظه شنیداری و تقویت روحیه دینی و مذهبی)
+کار با کاغذ(دست ورزی)
+بازدید کلاسی توسط مشاورمدرسه و سرکار خانم حاجی پور
+کار با ابرنگ (تقویت روحیه زیبایی شناسی )
+قصه گویی
+تکرار مشاهیر الکساندر گراهام بل(اشنایی با بزرگان)
تکرار صداها

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ  97/10/10***

+تکرار آموزش صدای ت هم آغاز و هم پایان
+آموزش بیت چهارم غزل سحرم دولت بیدار(باهدف تقویت حافظه شنیداری)
+آموزش تناظر یک به یک(هدف:تقویت هوش ریاضی)
+تکرار مجموعه سازی
+آموزش مشاهیر(اشنایی با الکساندرگراهام بل)
+فوق برنامه زبان انگلیسی
+بازی وارونه خوانی (هدف:افزایش دقت و توجه)
+بازی در کلاس
+آموزش راهنمایی و رانندگی(هدف اشنایی کودک با قوانین رانندگی)تابلو بوق زدن ممنوع،گردش به چپ ممنوع،ورود ممنوع،خطر
+اموزش ضرب المثل بازی اشکنک داره سرشکستنک داره (مفهوم:آسیب احتمالی در بازی )

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه مورخ  97/10/9***

+تکرار شعرها و سوره حمد
+آموزش صدای ت هم آغاز و هم پایان (آوا ورزی و امادگی برای املا)
+ریاضی مجموعه سازی عدد۶مفهوم
+آموزش تناظر یک به یک به وسیله ی کمک آموزشی ها
+آموزش توالی (باهدف :تقویت مهارت دقت و تمرکز)
+باشگاه یوگا
+معاینه دندان و آموزش خوراکی های سالم توسط معلم بهداشت سرکار خانم کاظمی نژاد
+کار باشابلون(تثبیت مفهوم اشکال هندسی بیضی،مثلث،مستطیل)

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه مورخ  97/10/8***

+مرور آموزش ها ی گذشته
+غزل حافظ با هدف (تقویت حافظه شنیداری )
+کار با شابلون کشیدن اشکال هندسی(با هدف استفاده از ابزارو تثبیت آموزش اشکال هندسی مربع و دایره)
+کار با قیچی در صفحه ۵۴کتاب واحدکار با هدف(هماهنگی چشم و دست و تثبیت آموزش خط خمیده)
+فوق برنامه زبان انگلیسی
+کلمه خوانی و جمله سازی در کتاب زبان آموزی با هدف (تقویت مهارت کلامی،اشنایی کودک با مفهوم جمله سازی)
+ادامه ی آموزش سوره حمد (هدف:تقویت مهارت شنیدن و حافظه ی شنیداری،تقویت روحیه دینی مذهبی)
+قصه گویی توسط دانش آموزان(تقویت اعتماد به نفس و پرورش قدرت کلامی)

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز چهارشنبه مورخ  97/10/5***

+تکرار صدا ها(هدف آشنایی با هم آغاز و هم پایان)
+تکرار ضرب المثل با هدف (آشنایی کودک با فرهنگ و تعمیم رویدادها)
+ریاضی مفهوم توالی با هدف (تقویت هوش ریاضی)
+آموزش بیت سوم غزل حافظ (تقویت حافظه شتیداری)
+فوق برنامه زبان انگلیسی
+کشیدن مربع و مستطیل به وسیله ی شابلون با هدف (تثبیت مفاهیم اشکال هندسی و اشنایی کودک با ابزار آموزشی)
+تکرار سوره حمد (پرورش روحیه دینی و مذهبی)

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ  97/10/4***

+آموزش مهرانه زمستان با موضوع مصارف آب اشامیدنی و چگونگی روش های صرفه جویی در مصرف آب در حضور جناب آقای دکتر قاسمی
+کنفرانس زهرا افکاری با موضوع (شیر سلطان جنگل)با هدف اشنایی کودک با روش های تحقیق،ایجاد روحیه ی اعتماد به نفس در کودکان
+آموزش ارزش های زندگی همراه با نمایش (اگر چیزی را پیدا میکنیم باید چه کاری انجام بدهیم)
+تصویر خوانی با هدف پرورش اعتماد به نفس و تقویت قدرت تخیل در کودکان
+حافظ خوانی غزل سحرم دولت بیدار به بالین امد (با هدف تقویت حافظه شنیداری و افزایش گنجینه لغات)
+کتاب کار مهرانه(نقاشی دریا )
+آموزش سوره ی حمد(پرورش روحیه دینی و تقویت حافظه)
+تکرار کلمات خواندن با هدف تقویت حافظه ی دیداری
+تکرار صدا اموزی
+اجرای پانتومیم (باهدف تقویت روحیه ی اعتماد به نفس )

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ  97/10/3***

+تکرار صداها
+تکرار شعرها
+نقاشی آزاد
+کاربا ابزار آموزشی
+قصه گویی
+فوق برنامه زبان انگلیسی
+غزل خوانی

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه مورخ  97/10/2***

+غزل حافظ (سحرم دولت بیدار به بالین آمد)
+آموزش صدای أ
+نقاشی شهرو روستا(تثبیت مفهوم شهروروستا)
+آموزش ضرب المثل از حول حلیم افتاد توی دیگ(مفهوم عجله کردن)
+آموزش شعر پاکیزگی از نغمه های فرشتگان(تقویت حافظه شنیداری)
+کتاب کار زبان آموزی صدای ر

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه مورخ  97/10/1***

+تکرار شعرها و آموزش ها
+طرز تهیه نام (درست کردن خمیر)
+کار با کاغذ در کتاب واحد کار(تقویت ماهیچه های دست)
+ فوق برنامه زبان انگلیسی

***************************************************

**گزارش آذر ماه**

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز چهارشنبه مورخ  97/9/28***

+تکرار آموزش صدای ک (هدف آشنایی با آوا ورزی)
+کتاب کار زبان آموزی
+تکرار توالی(تقویت هوش ریاضی)
+-استفاده از ابزار آموزشی (هدف:استفاده از ابزارو بازی و ریاضی)
+زبان انگلیسی
+نقاشی هدفمند (زندگی شهری و روستایی)

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ  97/9/27***

+تکرار شعرها و آموزش های گذشته
+جشن یلدا(هدف آشنایی با بلندترین شب سال)
+کتاب کار ریاضی(مفاهیم کوتاه ،بلند،متوسط)
+کلمات خواندن(هدف تقویت حافظه دیداری)

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ  97/9/26***

+زبان انگلیسی
+تکرار آموزش ها
+آشنایی با مفهوم یلدا
+تکرار مفاهیم دامدار و کشاورز
+فیلم آموزشی سیارات منظومه شمسی
+آموزش صدای ک همراه باشعر صدای ک

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه مورخ  97/9/25***

+آموزش دوبیت اخر نی نامه
+آموزش ضرب المثل آش کشک خاله اته بخوری پاته نخوری پاته (اشنایی با مفهوم اجباری پرورش روحیه تعمیم در کودکان)
+کلمات خواندن (تقویت حافظه دیداری)
+کتاب کار (تست عدد و مفهوم مسولیت پذیری)
+قصه گویی
+اموزش سیاره مشتری (اشنایی با منظومه شمسی)

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه مورخ  97/9/24***

+زبان انگلیسی
+تکرار شعرها و آموزش ها
+کتاب کار مهرانه (شب یلدا)
+تصویر خوانی (هدف پرورش قوه ی تخیل و قوی کردن تکلم در کودکان)
+آموزش شعر مسواک (تقویت حافظه شنیدازی)
+قصه گویی
+کلمات خواندن (تقویت حافظه دیداری)

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز چهارشنبه مورخ  97/9/21***

+تکرار صدای ز همراه با شعر
+توالی و الگو برداری(هدف:دقت و تمرکز)
+کتاب کار مهرانه
+آموزش منظومه شمسی (مریخ و مشتری)
+تکرار حبوبات و لبنیات و زندگی شهری و روستایی
+نی نامه خوانی(تقویت حافظه شنیداری)
+ فیلم آموزشی در ارتباط با سیاره ها
+زبان انگلیسی
+کار با قیچی (هدف تقویت انگشتان دست و هماهنگی چشم و دست)

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ  97/9/20***

+تکرار صداها و شعرها
+آموزش شعر زمستان
+کلمات خواندن(تقویت حافظه دیداری)
+باشگاه یوگا
+آموزش کنترل کردن حسادت همراه با نمایش(هدف :اشنایی با مهارتهای زندگی)
آموزش لبنیات و نمایش با لبنیات
+آموزش حبوبات
+کنفرانس دلفین ها توسط آتنا صمیمی
+نی نامه (بیت جدید)هدف:افزایش گنجینه لغات ،تقویت حافظه شنیداری

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ  97/9/19***

+زبان انگلیسی
+واحد کار مفهوم عدد
+توالی
+آموزش صدای ز و شعر صدا

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه مورخ  97/9/18***

+تکرار شعرها و صداها
+فیلم آموزشی منظومه شمسی
+کتاب واحد کارو آموزش دور و نزدیک
+مهارتهای جسمی و حرکتی
+داستان ضرب المثل فلفل نبین چه ریزه....

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه مورخ  97/9/17***

+ تکرار صداها

+ ادامه ی نی نامه

+ زندگی نامه ی مولانا

+ آموزش ضرب المثل همراه با داستان

+ تصویرخوانی کتاب مهرانه

+ آموزش چگونگی بوجود آمدن شب و روز همراه با نمایش

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ  97/9/13***

+تکرار آموزش ها
+کتاب کار زبان آموزشی
+کار با قیچی
+تکرار صداها
+کارباکاغذ
+کاربا آبرنگ

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ  97/9/12***

+آموزش نی نامه
+ضرب المثل همراه با داستان
+تکرار صداها
+کار با قیچی
+کتاب واحد کار
+دقت و تمرکز سودوکو
+آموزش مشاهیر مولانا

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه  مورخ  97/9/11***

+آموزش نی نامه
+ضرب المثل همراه با داستان
+تکرار صداها
+کار با قیچی
+کتاب واحد کار
+دقت و تمرکز سودوکو
+آموزش مشاهیر مولانا

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه  مورخ  97/9/10***

+زبان انگلیسی
+تکرار آموزش ها
+کتاب کار ریاضی
+نمایش عروسکی با موضوع خانواده
+تکرار حواس پنج گانه

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز   چهارشنبه  مورخ  97/9/7***

+زبان انگلیسی
+تکرار صدای خ
+نی نامه خوانی
+ فیلم اموزش زندگی شهری و روستایی

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز  سه شنبه  مورخ  97/9/6***

*اموزش صدای خ همراه باشعر صدا
*اموزش بیت ۶نی نامه
*بازدید کلاسی
*قصه گویی توسط دانش اموزان
*تصویر خوانی
*کتاب کار
*اموزش حواس بینایی،شنوایی،بویایی

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز  دوشنبه  مورخ  97/9/5***

+ تمرین شعر ها و سوره 

+ صدا اموزی

+ جمله سازی

+ مولا خوانی

+ زبان انگلیسی

+ کتاب ریاضی

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز  شنبه  مورخ  97/9/3***

+ سودوکو

+ نی نامه خوانی

+ کار با وسایل آموزشی

+ کار با قیچی

+ نقاشی آزاد

***************************************************

**گزارش آبان ماه**

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز  چهارشنبه  مورخ  97/8/30***

+ تکرار شعرها و سوره ها
+کتاب کار مهرانه
+کتاب زبان آموزی
+کلمات خواندن
+کاربا پاستل
تکرار صداها
+زبان انگلیسی

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز  سه شنبه  مورخ  97/8/29***

+چهار بیت اول نی نامه
+تکرار صداها
+ماز و طبقه بندی ها
+ تماشای فیلم
+نماد اعداد

 

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز  دوشنبه  مورخ  97/8/28***

+فوق برنامه زبان انگلیسی
+آموزش،چهاربیت اول نی نامه
+تکرار صداها و ضرب المثل ها
+دقت و تمرکز درست کردن زنجیر
+سودوکو
+ارزش های زندگی آموزش دوستی

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز  یکشنبه  مورخ  97/8/27***

+واحدکار خیابان راهنمایی ورانندگی
+کتاب کار مهرانه
+آموزش سه بیت اول نی نامه
+صدا اموزی آموزش صدای ر
+مهارتهای جسمی و حرکتی
+قصه خوانی کتاب های دستنویس کودکان

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز  شنبه  مورخ  97/8/26***
+تکرار آموزش ها
+اموزش کلمه ی برادر
+اموزش کتاب کار واحد راهنمایی و رانندگی همراه با نمایش
+خمیر بازی
+فوق برنامه زبان انگلیسی
+ مشاهیر هانس کریستین آندرسن

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز  چهارشنبه  مورخ  97/8/23***

+ نقاشی چرخه ی اب

+ کتاب کار زبان اموزی

+ فوق برنامه ی زبان

+ تکرار ضرب المثل ها همراه با داستان

+ غزل خوانی

+ مجموعه سازی اعداد تا ۵

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز  سه شنبه  مورخ  97/8/22***

+ باشگاه ثنا یوگا

+ آموزش ضرب المثل دستت رو خوندم

+ آموزش چرخه ی آب و به وجود امدن باران

+ رنگ امیزی بارش باران در کتاب کار

+ قصه گویی توسط دانش اموزان

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز  دوشنبه مورخ  97/8/21***

+ آموزش غزل حافظ

+ کتاب کار پاییز واحد خانواده و همکاری

+ کار با رنگ انگشتی

+ تکرار صداها همراه باشعر

+ آموزش ضرب المثل سرت رو کلاه گذاشتم

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز  یکشنبه مورخ  97/8/20***

+ شعرو سوره خوانی

+ آموزش صدای ش همراه باشعر

+ آموزش سه رنگ اصلی

+ کتاب کار

+ ورزش حرکت لی لی و پرش قورباغه

+ کار با قیچی و کاغذ

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز  شنبه مورخ  97/8/19***

+ زبان انگلیسی

+ تکرار آموزش ها

+ آموزش کلمات پدر و مادر

+ حدیث و بلوالدین احسانا

+ تکرار ضرب المثل ها

+ غزل خوانی،بیت جدید

+ کتاب کار

+ آموزش امانت داری

+ تکرار پستانداران

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ  97/8/15***

+ تکرار صدای ج همراه با شعر

+ آموزش غزل حافظ

+ کتاب زبان آموزی صدای س

+ تماشای فیلم آموزشی (اندام های خصوصی)

+ آموزش مفهوم امانت داری با اجرای نمایش

+ تکرار مفاهیم خانواده

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ  97/8/14***

+ فوق برنامه زبان انگلیسی

+ تکرار صداها و آموزش ها

+ کشیدن نقاشی پارک ترافیک

+ اجرای نمایش همدلی

+ کتاب کار ریاضی مفهوم کوچک و بزرگ

+ تشخیص شباهت ها

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه مورخ  97/8/13***

+ آموزش صدای ج

+ یک بیت غزل حافظ

+ تکرار سوره ها

+ ارزش های زندگی آموزش همدلی (نمایش)

+ کتاب کار پاییز (قوانین مدرسه)

+ آموزش ضرب المثل با یه گل بهار نمیشه با ذکر داستان

+ مهارتهای جسمی حرکتی(لی لی کردن ،جفت پا،نگه داشتن توپ با شکم،حرکت توپ به صورت ردیفی)

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه مورخ  97/8/12***

+ اردوی پارک ترافیک

+ تماشای انیمیشن

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز چهاشنبه مورخ  97/8/9***

+ تکرار شهر ها

+ آموزش سوره کوثر (کامل)

+ کار با کاغذ در دفتر نقاشی

+ تکرار صداها

+ اموزش کلی خوانی کلمه ی (من)

+ غزل خوانی بیت ۶،۵

+ مشاهیر اموزش زندگی نامه کورش کبیر

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ  97/8/7***

+ فوق برنامه زبان انگلیسی

+ تکرا ر آموزش س

+ تکرار سوره ها

+ غزل حافظ بیت چهارم

+ کتاب کار ریاضی

+ دفتر نقاشی کار باکاغذ

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه مورخ  97/8/6***

+ آموزش صدای س همراه با شعر

+ آموزش ضرب المثل چاه مکن بحر کسی اول خودت دوم کسی با داستان 

+ آموزش شعر حافظ بیت پنجم

+ آموزش سوره کوثر ایه اول

+ تکرار آموزش ها

+ کتاب کار ریاضی و زبان اموزی

+ بازی دقت و تمرکز با توپ و قاشق

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه مورخ 97/8/5***

+ آموزش مفهوم خانواده

+ تکرار صدا ها

+ فیلم آموزشی خانواده در کشورهای مختلف

+ نقاشی خانواده

+ فوق برنامه زبان انگلیسی

+ آموزش غزل حافظ بیت چهارم مزرع سبز فلک

+ شعر پاییز

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز چهارشنبه مورخ 97/8/2***

+ آموزش ریاضی نماد عدد ۱،۲،۳

+ تکرار صدای آ ا و ب 

+ تکرار آموزش باز و بسته

+ ارزش های زندگی مفهوم همکاری

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ 97/8/1***

+ شعر پاییز

+ غزل حافظ

+ موجودات زنده و غیر زنده

+ برنامه هفته تربیت بدنی

+ کتاب زبان اموزشی

+ ریاضی مفهوم عدد ۱،۲،۳

***************************************************

**گزارش مهرماه**

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ 97/7/30***

+آموزش غزل حافظ بیت دوم

+ شعر پاییز

+ کار با رنگ انگشتی

+ نقطه گذاری درفضای نامحدود

+ تکرار اموزش ها

+ فیلم اموزشی موجودات زنده و موجودات غیر زنده

+ آموزش ضرب المثل تخم مرغ دزد....همراه با داستان

 

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه مورخ 97/7/29***

+ آموزش شعر پاییز از نغمه های فرشتگان

+ آموزش غزل حافظ جدید(مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو)

+ آموزش شکل هندسی مستطیل

+ مهارتهای جسمی حرکتی:بولینگ ،جفت پا در حلقه،توپ درسبد

+ تکرار اموزش های قبل

+ کتاب کار ویاضی (رنگ قرمز و خط،بسته کشیدن همرنگ ها)

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه مورخ 97/7/28***

+ تقویت و تمرین دست ورزی ( مچاله کردن، صاف کردن، رشته رشته کردن، پاره کردن)

+ کار با قیچی (چیدن خط راست)

+ تکرار شعرها و سوره ها

+ غزل خوانی

+ خمیربازی

+ آموزش ضرب المثل (موش توی سوراخ نمی رفت .....)

+ قصه گویی توسط نوآموزان

+ تکرار صدای ( آ  ا  ، ب)

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز چهارشنبه مورخ 97/7/25***

+ فوق برنامه ی زبان انگلیسی

+ مراسم غذای سالم

+ کار با قیچی ( درست کردن پرچم)

+ کار با وسایل کمک آموزشی

+ کتاب واحد کار

+ تکرار آموزش های قبل

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ 97/7/24***

+ نمایش روز نابینایان

+ توضیح در مورد غذای سالم

+ کتاب کار نقطه گذاری در فضای محدود

+ تکرار صدای ( آ ، ا ، ب )

+ تکرار شعرها و سوره ی توحید

+ زندگینامه ی حافظ شیرازی

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه مورخ 97/7/22***

+ جلسه انجمن اولیا و مربیان

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه مورخ 97/7/21***

+ آموزش صدای ( ب )

+ تکرار صدای ( آ ا )

+ غزل حافظ

+ مشاهیر : زندگینامه حافظ

+ تکرار سوره و شعر 

+ کتاب کار ریاضی ( رنگ زرد و سبز)

+ خمیر بازی

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ 97/7/17***

+ آموزش های گذشته 

+ کتاب کار ( کاربرگ روز جهانی کودک)

+ جنگ شادی کودکان

+ تکرار شعرها و سوره ی توحید

+ آموزش بیت آخر غزل حافظ

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ 97/7/16***

+ تکرار شعرها و سوره توحید

+ تکرار صدای ( آ ا ) همراه با شعر

+ درست کردن گردنبند با ماکارونی ( دقت و تمرکز)

+ فوق برنامه ی زبان انگلیسی

+ قصه گویی توسط نوآموزان

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه مورخ 97/7/15***

+ آموزش شعر صف ما

+ آموزش بیت چهارم غزل حافظ

+ تکرار آموزش های قبل

+ تست رنگ (کتاب واحد کار)

+ تکرار صدای ( آ ا ) همراه با شعر

+ پرسش و پاسخ

+ مهارت های جسمی و حرکتی

+ آموزش دست راست

+ آموزش ضرب المثل جیک جیک مستونت بود فکر زمستونت بود ( همراه با داستان)

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه  مورخ 97/7/14***

+ آموزش خط باز و بسته ( تکرار مجدد)

+ آموزش اشکال هندسی

+ آموزش غزل حافظ بیت جدید

+ کتاب کار ریاضی

+ آموزش صدای ( آ ا ) همراه با شعر

+ فوق برنامه زبان انگلیسی

+ تکرار سوره توحید _ تکرار شعرها

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز چهارشنبه مورخ 97/7/11***

+ فوق برنامه زبان انگلیسی

+ تکرار سوره و غزل حافظ

+ تکرار شعر پاییز

+ رنگ آمیزی با آبرنگ

+ بازی کلاسی ( بازی با اسباب بازی)

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ 97/7/10***

+ آموزش فصل پاییز

+ جزوه واحد کار ( دست ورزی، مچاله کردن کاغذ)

+ رنگ آمیزی، کار با رنگ انگشتی

+ غزل حافظ

+ تکرار شعر پاییز و سوره ی توحید

+ دست ورزی با ماژیک وایت برد

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ 97/7/9***

+ روز سالمند نقاشی برای پدربزرگ و مادربزرگ

+ کار با ابزار کمک آموزشی طبقه بندی بر اساس رنگ

+ شعر خوانی و سوره خوانی

+ معرفی شماره آتش نشانی ( 125)

+ قصه گویی توسط نوآموزان

+ معرفی مشاهیر (هلن کلر)

 

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز یکشنبه مورخ 97/7/8***

+ آموزش زندگی هلن کلر

+ مباحث مربوط به روز ناشنوایان

+ آموزش غزل حافظ (یارم چو قدح به دست گیرد)

+ کتاب کار ریاضی آموزش مفهوم باز

+ مهارت های جسمی و حرکتی

+ تکرار مفاهیم روزهای قبل

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز شنبه مورخ 97/7/7***

+ آموزش آتش نشانی و ویژگی های آن

+ نقاشی آتش نشان

+ آموزش سوره توحید

+ آموزش شعر پاییز

+ تکرار قوانین کلاس

+ خمیربازی

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز چهارشنبه مورخ 97/7/4***

+ آموزش وسایل شخصی

+ کاغذ و تا

+ نقاشی نقطه گذاری در فضای محدود

+ تست رنگ

+ فوق برنامه ی زبان انگلیسی

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز سه شنبه مورخ 97/7/3***

+ آموزش شعر پاییز

+ بازی کلاسی

+ نقاشی آزاد

+ کار با کاغذ ( تا کردن و مچاله کردن)

+ خمیر بازی

+ قصه خوانی

***************************************************

***گزارش روزانه پیش دبستانی عصر 1 روز دوشنبه مورخ 97/7/2***

+ بازی معرفی

+ آشنایی با مدرسه و پرسنل

+ بازی در کلاس

+ خمیر بازی

+ زبان انگلیسی

 

از   2   رای
9.5

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.