جمعه 23 آذر 1397

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

دوم 1
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 15 مهر 1397
    
بازدید: 210
    
زبان : فارسی
    

** هفته یازدهم**

1) اموزش حرف Hh و یک کلمه دیگه از حروفی ک خوندن ب همراه اسم ، صدا ، مثال و نحوه نوشتن.سرمشق دادن روی برد و چک کردن نحوه نوشتن حروف توسط بچه ها

2) پرسش و پاسخ از بچه ها باتوجه ب مطالبی ک تدریس شه بود .

3) پخش کردن ترک 52

H :
up to down
up to down
left to right

h :
up to down
turn around

word. : bee 🐝

Reading :
a CD / CDs
a video game / video games
a cell phone / cell phones
a computer / computers

Speaking :
☘What's this?
It's a cell phone .

🌹What are these ?
They're CDs.

☘They're pencils.
They're notebooks.
They're not pens.

🌹It's a CD .
It's a book.
It's a pencil.

🍂How many cell phones?
Two cell phones .

🍁How many chairs?
Three chairs .

Listening :
track 52 page 27

Activity book :
page 23 👇🏼👇🏼
دراین صفحه نیازی ب نوشتن How many توسط دانش اموزان نیست فقط اعداد رو بنویسن و با توجه ب شکل ، عدد رو بخونن و دور عدد خط بکشن .
page 24 👇🏼👇🏼
دراین صفحه هم دانش اموزان با توجه ب کلماتی ک روخوانی کلمات رو حتما تمرین کردن و میدونن با توجه ب شکل ، دور گزینه مورد نظر رو خط میکشن .

Writing :
یک خط H
یک خط h
یک خط Hh
یک خط bee
و هرکدام از Aa تا Gg فقط یک بار :
Aa - Bb - Cc - Dd - Ee - Ff


در هفته آتی از زبان اموزان انتظار میرود ک :

1) روخوانی کلمات و کارت کلمات صفحه 26 رو بلد باشن و همراه داشته باشن ‼

2) برای اموزش This , These با کشیدن فلش و فاصله فلش تا تصویر تفاوت این دو رو و از طرف دیگه با توجه ب اعداد ، توضیح دادیم در کلاس ... درنتیجه عزیزان باید ط ح سوال رو باتوجه ب موارد ذکرشده بلد باشن

3) روخوانی کلمات صفحه 24 رو بلد باشن .

4) ‼‼شعر صفحه 25 ترک 48 رو حفظ باشن لطفا.

5) لطفا کتاب ، کارت کلمات درس سوم ، دفتر رو در کیف عزیزان بذارین .

‼‼جهت یاداوری:
والدین محترم پایه دوم ، موقع چک کردن کتاب کار عزیزان ، متوجه شدم هنوز زبان اموزانی هستن ک ب اخر کتاب ، برگه های A4 جهت یادداشت میزان زمان مطالعه ، گوش دادن ب سی دی زبان اموزان توسط شما نصب نشده ..ممنون میشم ک دراین امر هم ، منو همراهی کنین ‼‼

************************************************************

** هفته دهم**

1) پرسش و پاسخ مربوط ب تعداد با توجه ب صفحات 24 و 25 قسمت C ..

2) اموزش حرف Ee ... معرفی اسم ، صدا ، مثال و طریقه نوشتن آن ب صورت گام ب گام با عزیزان همراه با سرمشق دادن

3) پخش ترک 48 صفحه 25 ک شعر مربوط ب تعداد هس .

4) اموزش حرف Ff 👈🏼 اسم ، صدا ، مثال و طریقه نوشتن .. چک کردن طریقه نوشتن عزیزان و سرمشق دادن جهت تمرین در منزل .

5) ترک 49 صفحه 26

6) ترک 50 و 51 صفحه 26

7) اموزش حرف Gg مثل دو حرف پیشین

8) این هفته اموزش کلمات سه حرفی رو داشتیم ک عزیزان س حرف رو بلد بودن ..این کلمات رو حرف ب حرف با عزیزان نوشتیم و ب کلمه تبدیل کردیم .

👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
dad - bad - bed

E :
up to down
left to right
left to right
left to right
e :
left to right
turn around

F :
up to down
left to right
left to right
f :
turn around
up to down
left to right

G :
turn around
left to right
g :
turn around
up to down

Speaking :
🌸How many notebooks?
Three notebooks .

🌸What's this ?
It's a CD.

🌸What are these ?
They're CDs.

🌸Is this a video game ?
Yes , it is .

🌸Are these cell phones?
Yes , they are .
No , they're not .

Vocabulary:
a CD / CDs
a video game / video games a cell phone / cell phones
a computer / computers

Reading :
a crayon
crayons
a marker
markers
a notebook
notebooks
a pencil case
pencil cases

Listening :
tracks 46 - 47 - 48 page 25
tracks 49 - 50 - 51 page 26

Activity book
1) صفحه 19 قسمت های A - B
2) صفحه 20 قسمت های C - D
👆🏼
دو صفحه فوق وصل کردنی هست ، عزیزان روخوانی این کلمات رو میدونن .

Writing :

یک خط E
یک خط e
یک خط Ee
یک خط dad

یک خط F
یک خط f
یک خط Ff
یک خط bed

یک خط G
یک خط g
یک خط Gg
یک خط bad

‼‼‼‼‼‼‼‼
برای نوشتن کلمات فوق ، درحین نوشتن کلمات رو spell کردیم یعنی درحین نوشتن اسم حروف رو گفتیم و نوشتیم. ب عنوان مثال : دیی إی دیی 👈🏼dad
بی إی دیی👈🏼 bad

از عزیزان انتظار میره ک در هفته پیش رو :

1) پس از گوش دادن ب سی دی کتاب ، روخوانی کلمات صفحه 26 رو بلد باشن .

2) عزیزان با توجه ب پرسش و پاسخ های نوشته شده در بخش speaking ، بتونن با توجه ب شکل ، سوال بسازن و جواب بدن
3) شعر صفحه 25 ، ترک 48 و سعر صفحه 23 ترک 42 رو حفظ باشن .

4) لطفا کتاب زبان ، دفتر زبان و کارت های درس 3 همراه عزیزان باشه .

5) زبان اموزان spell کلمات اموزش داده شده و روخوانیشون رو بلد باشن .

‼👇🏼‼👇🏼‼👇🏼‼
ب عزیزان زبان اموزم اعلام کردم ک چهارشنبه هفته اینده دیکته خواهند داشت.
از کلمات 👈🏼 dad - bad - bed
و
حروف از Aa - Bb - Cc - Dd

************************************************************

** هفته نهم**

1) اموزش صفحه 24 و ترک 43

2) نشان دادن وسایل ب عزیزان در دسته های مختلف ب منظور پرسش و پاسخ و ب کار بردن اعداد همراه با وسیله مورد نظر ❕❗
ب عنوان مثال:
دو ماژیک ن فقط دو
سه جامدادی

3) ترک 46 صفحه 25

Speaking :
☘How many crayons?
One crayon .
Five crayons.

🍂🍁How many notebooks?
One notebook .
Three notebooks.

Vocabulary :
a crayon / crayons
a marker / markers
a notebook / notebooks
a pencil case / pencil cases

Listening :
tracks 43 - 44 - 45 page 24
tracks 46 - 47 page 25

از عزیزان انتظار میرود ک :👇🏼

1) باتوجه ب تصویر توی کتاب یا کارت ، اسم تصاویر صفحه 24 رو بلد باشن.

2) زبان اموزان باید بتونن باتوجه ب تعداد شی یا تصویری ک میبینن ، سوال بسازن و جواب بدن .. مانند مثال صفحه 24 و 25

❗❗از هفته اینده نوشتن کلمات رو با سرمشق ، شروع میکنیم .

❗❗با توجه ب حروف آموزش داده شده ، نوشتن کلمات رو شروع میکنیم .

************************************************************

** هفته هشتم**

1) اموزش دو حرف دیگه از الفبا و معرفی اسم و صدای هرحرف ب همراه مثال های مربوط ..
پلی کردن ترک های 36 - 37 صفحه 18
Cc & Gg

2) تدریس reading ، ترک 38 صفحه 19

3) صفحه 20 ، let's review ترک 39 ک با بچه ها این بخش رو با CD گوش کردیم و تصاویر مربوطه رو علامت زدیم .

4) صفحه 21 رو با عزیزان با پرسش و پاسخ ، کاور کردیم .

5) صفحه اول درس سوم ب معرفی کردن دوست جدیدتون ب شخص دیگه ایی میپردازه ..
ترک 40 صفحه 22

6) اموزش نوشتن دو حرف Cc و Dd به همراه اسم و صدا و چک کردن نوشتن عزیزان ..
C :
turn around
c:
turn around
D:
up to down
turn around
d:
up to down
turn around

Speaking :
🍂This is my blue coat .
🍁This is a green gate.
🌸This is a brown cow.
🌹This is a black cat.
🌺This is a white goat.
🌻Oh , no ! Is this my blue coat?
🌼This is a diamond.It's orange. It's an orange diamond.
🥀This is my friend , Sarah.
Hello , Sarah.
Hi , Scott .
Let's play .

Reading :
Cc :
cat - coat - cow
Gg:
girl - gate - goat
my blue coat
a green gate
a brown cow
a black cat
a white goat
friend

Listening :
tracks 36 - 37 page 18
track 38 page 19
track 39 page 20
track 40 page 22

Writing / Activity book :

1) نوشتن یک خط C
یک خط c
یک خط Cc

2) نوشتن یک خط D
یک خط d
یک خط Dd

3) نوشتن هرکدام یک خط
Aa - Bb

4) نوشتن کلمات صفحه 18 هرکدام یک خط

5) کتاب کار صفحه 16 ب طور کامل حل شود .

👇🏼‼👇🏼‼👇🏼‼
عزیزان با گوش دادن ب سی دی و تمرین ، باید روخوانی صفحه 19 رو کامل مسلط باشن.

************************************************************

** هفته هفتم **

1) اموزش چهار شکل دوم هندسی صفحه 16
2) جمله سازی درباره اسم شکل هندسی و رنگ ان
3) طرح سوال Yes/No question ...
4) تدریس قسمت D , صفحه 17

Speaking :
🌸This is a star . It's blue .
🌹It's a blue star .

🍁Is this a red square ?
Yes , it is .
No , it isn't .

Commands :
🍁Pick up your pencil.
🌸Draw a triangle .
🍂Pick up a red marker .
🌹Draw a picture .

Reading :
diamond
heart
oval
rectangle
triangle
square
circle
star

Listening :
track 31 , page 16
tracks 34 , 35 , page 17

Wrting / Activity book :
🍂کتاب کار ، صفحه 14 , قسمت B

🍁در منزل حروف Aa - Bb تمرین شود ..

****
‼تمام اشکال هندسی رو باتوجه ب فلش کارت ، بلد باشن ..
‼باتوجه ب شکل هندسی و رنگ ان ، عزیزان قادر ب ساختن جمله باشن .. مثال صفحه 16 ، ترک 33 ..

‼عزیزان ، با توجه ب شکل و سی دی ، جمله مربوطه ب هر شکل را بیان کنن. 

************************************************************

** هفته ششم**

1) سوال ? ... What color تدریس شد .

2) با ویدیو و فلش کارت ، رنگهای صفحه 14 کار شدن .

3) در قسمت C با توجه ب مدل ، جمله سازی کردیم .

4) قسمت D ، صفحه 15 شعر مربوط ب رنگهارو ارایه داده ک تمرین شد .

5) درصفحه 16 ب معرفی 4 شکل از اشکال هندسی پرداختیم.

6) ب اموزش نوشتن دو حرف از الفبا پرداختیم ... Aa و. Bb همراه با معرفی اسم ، صدا و اوردن مثال برای این دو حروف .
همچنین نحوه نوشتن تک تک عزیزان چک شد .

Speaking :

🍂What color is this?
It's yellow / red / blue .....

🍁Is this blue ?
Yes , it is .
No , it isn't . It's green .

🍂This is a pencil.👉🏼It's yellow an pink ..

🍁This is a triangle / square...

🍂Is this a star ?
Yes , it is .
No , it isn't . It's a circle .

Vocabulary :
a triangle 🔺
a square ◾
a circle 🔵
a star ⭐
......
orange 🧡
brown 🌰
pink💖
black🖤
white ❔

Listening :
tracks 25 - 26 - 27 page 14
tracks 28 - 29 - 30 page 15
track 31 page 16

Writing :
Aa ..
شعری ک برای نوشتن میخون و مینویسن :
A 👇🏼
up to down
up to down
left to right

a 👇🏼
turn around
up to down
تکلیف در خانه:
یک خط A
یک خط
یک خط Aa

Bb

B 👇🏼
up to down
turn around
turn around

b 👇🏼
up to down
turn around

یک خط B
یک خط b
یک خط Bb
و
یک خط Aa

کتاب کار :
صفحه 13 ، قسمت C

‼لطفا ، شعر صفحه 15 ترک 30 حفظ شود ...
‼ب ترک 31 ، صفحه 16 ، پلی شود و اسم چهار شکل هندسی اول رو بداند و بگوید ..
‼جمله سازی های صفحه 15 ، با توجه ب مثال ترک 29 تمرین شود و بعداز پلی کردن سی دی ، بلند تکرار کند..

************************************************************

** هفته پنجم **

هفته ایی رو ک سپری کردیم ب :

1) کلماتی برگشتیم ک قبلا تدریس شده بود و با توجه ب بازخورد ، در قالب جمله و پرسش و پاسخ برده شدن !
قسمت A
hungry
thirsty
happy
sad
fine
great
..
2) شعر صفحه 13 تدریس شد ..قسمت B 💽🎶🎵

3) قسمت C ، بچه ها درکتاب برای greeting ، اسمهای خودشون رو بکار بردن و نوشتن 📝📖📚
و
4) ب معرفی پنج رنگ پرداختیم و پنج رنگ بعدی رو همراه ب پرسش و پاسخ ب بعد موکول کردیم چون 👇🏼👇🏼

برای ارزیابی کلاس ب مرور صفحات تدریس شده پرداختیم و reading عزیزان رو در دو قالب روخوانی کلمات بدون تصویر و تشخیص حروف مورد بررسی قرار دادیم ..

Speaking
review page 12 , let's talk
🌹Hi , Andy . How are you?
🌸I'm fine . How are you ?
🌹I'm fine . Thank you .
....................

🌹Hi , Helena . How are you ?
🌸I'm great . How are you ?
🌹I'm happy .Thank you .

...................

🌹Are you sad ? ☹
Yes , I am .
🌸Are you hungry ? 🍵
No , I'm not . I'm thirsty .

Reading
Let's Read , page 10 :
Bb
bird ball. boy
pp
peach pencil pink
بچه ها قبل از نوشتن ، خواندن کلمات فوق رو با CD تمرین کنن و بعد بنویسن ..

Vocabulary

yellow
blue
red
green
purple
بچه ها بااین رنگها ب واسطه فلش کارت و مدادرنگی فقط اشناشدن و می تونن جمله بسازن :
It's red .
It's yellow .
It's purple .
It's green.
It's blue .

Listening
tracks 22 , 23 , 24

Writing / Activity book
book - bag - boy 👉🏼 Bb
pen 👉🏼 Pp
با توجه ب دو حرفی ک خوندن ، چهارکلمه انتخاب شده ک از روی هر کدام ، دوخط بنویسن ✏📝
کتاب کار صفحه 12 ، قسمت B , فقط سه شماره ، 1 - 3 و 4
و
کارت کلمات صفحه 10 ، مطابق توضیحات جلسه ، حتما درست بشه ..

************************************************************

** هفته چهارم **

هفته گذشته ب تدریس صفحه های 10 - 11 و 12 پرداختیم..

1) صفحه 10 ، با دوقسمت A و B , ب معرفی 2 حرف از الفبا پرداخته : Bb - Pp همراه با سه مثال با فلش کارت ، ویدیو و بازی کارکردیم ..
کلماتی چون :
Bb :
bird 🦅 ball ⚽ boy 

Pp :
peach🍑 pencil✏pink 🐷

2) چهار تصویر نشان داده شده در پارک 👈🏼 at the park
و سوال های :
What's this? It's a ball.
Is this a ball? No, it isn't. It's a peach ..

درس 2 ، با عنوان رنگها و اشکال شروع میشه ..

3) صفحه 12 ، با احوالپرسی شروع میکنه :
حالت چطوره ؟ خوبم ، تو حالت چطوره ؟ خوبم مرسی

4) اما دراین قسمت چند حالت دیگه رو هم معرفی کردم:
گرسنمه ، تشنمه ، ناراحتم ، خوشحالم و عالیم ..

Speaking :
🌸How are you ?
I'm fine .
I'm happy . 😊
I'm sad . ☹
I'm hungry . 😋
I'm thirsty . 🥛
I'm great . 😍

🌸Are you happy ?😊
Yes , I am .
🌸Are you thirsty ? 😋🍝🍜
No , I'm not . I'm hungry .

🌸What's this ?
It's a ball .
🌸Is this a bird?
No , it isn't . It's a ball .

Reading :
bird 🦅
ball⚽
boy👦🏻
peach🍑
pencil✏
pink🐷

Writing :
activity book page 7 - 8 - 11
کلمات صفحه 10 هرکدام یک خط
از روی مکالمه درس دو صفحه 12 یک بار بنویسن..


لطفا سوال و جوابهای نوشته کاربشه ..
باتوجه ب تمرینهای بسیاری ک در ارتباط با قسمتهای احوالپرسی در درس 2 صفحه 12 و پرسش و پاسخ صفحه 11 ، انجام شده است انتطار میرود همه دانش اموزان قادر ب طرح پرسش و پاسخ ب سوالات باشند ..

Listening:
tracks 19 - 20 - 21 - 22

*********************************************************

** هفته سوم **

پس از مرور و پرسش و پاسخ :
1) اموزش کلمات صفحه 8 ، ب همراه عکس و ویدیو ..

2) پلی کردن ترک 14 و ب دنبال اون تکرارهای گروهی و فردی

3) نشاند دادن فلش کارتهاب زبان اموزان و گفته شدن کلمات توسط انها ب صورت گروهی و فردی

4) جمله سازی با کلمات مطابق مثال کتاب در ترک 15

5) صفحه 9 ، ترک 17 ب تمرین و پرسش و پاسخ بیشتری میپردازه ..
بچه ها ، کلمه مربوط ب شکل را ب حای کلمه قرمز میذارن .

6) ترک 18 قسمت D , ب دستور العمل ها برمیگرده !!
کتابت رو بیار بیرون
کتابت رو باز کن
کتابت رو ببند
کتابت رو تووی کیفت بذار

7) صفحه 10 ب حروف Bb & Pp پرداخته ..
مثال ها تمرین شدن ، تکرار گروهی و فردی داشتیم . با ویدئو نشون دادیم ، از بچه ها ب طرق مختلف پرسیدیم ..

Speaking
🌹Is this a poster ?
Yes , it is .
No , it isn't . It's a map ..
🌹What's this ?
it's a ..... .
🌹This is a map / book , ..... 🌹Take out your book .
🌹Open your book .
🌹Close your book.
🌹Put away your book .

listening
tracks 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -19

Reading
page 8 :
map .
marker
board
wastebasket
poster
crayon
bird
ball
boy
peach
pencil &
pink

writing
از روی کلمات صفحه 10 هرکدام یک خط بنویسین.

کتاب کار صفحه های 6 - 7 - 8
دیکته هرشب گفته بشه .
دیکته برای شنبه 21 مهرماه ، 8 کلمه صفحه 6 رو بلد باشن:
pencil
pen
bag
book
desk
chair
ruler
eraser

پرسش و پاسخ ها حتما کار بشه و قادر ب برقراری ارتباط باشن ..

********************************************************

** هفته دوم **

1) بعداز مرور و تمرین مکالمه ، قسمت B شعر صفحه 5 ، کارشد .. شعری ک بچه ها خیلی دوسش دارن ..
گروهی و فردی تمرین کردیم ..

2) در قسمت C صفحه 5 ، کتاب از بچه ها خواسته ک اسم خودشون و دوستشون رو بنویسن ..
....

بعضی از عزیزان اسم خودشون رو نمیدونستن ک با کمک همدیگه نوشتیم و یاد گرفتیم
🌹🌹

3)ّ موضوع درس یک درباره وسایل مدرسه هست .. قسمت A , ترک 8 صفحه 6 ب وسایل مدرسه می پردازه !!
با CD گوش کردن ، با دست و جمله تکرار کردیم ..
4) با نشان دادن فلش کارت خودم ، از بچه میخاستم ک کلمه رو ب یاد بیارن .. این کارتعارو ب خودشون هم دادم ک از هم بپرسم ..

5) در قسمت B صفحه 6 ب سوال پرداختیم : 👇🏼👇🏼
What's this ?
It's a pencil / desk / chair /

در ادامه من ابن سوال رو هم اضاف کردم با نشان دادن دادن فلش کارت اشتباه:👇🏼👇🏼
Is this a book ?
No , it isn't . It's a pen ..
or
Yes , it is . It's a book..

با کارتها بازی کردیم و سوال و جواب ساختیم ..

🌹🌹
پس از مرور ب صورت گروهی و فردی ،
6) در قسمت C , ترک 11 ، با توجه ب سوال و جواب قسمت های قبل ، با دیدن تصاویر ب سوال و جواب ادامه دادیم ..


7) دراین قسمت ، ترک 13 شعر داریم . CD رو پلی کردیم ، گوش کردیم ، باهم خوندیم ..

Speaking

🌸What's this ?
It's a ...... .
🌸Is this a ..... ?
Yes, it is .
No, it isn't .
🌸This is a / an ...... .

Reading

🍁 a pencil - a pen - a bag - a book - a desk - a ruler - a chair - an eraser .

Listening

tracks 8 , 9 & 10 = p : 6
tracks 11 , 12 & 13 = p :7

writing

🌸هرکدام از کلمات صفحه 6 را یک خط بنویسن .
🌸کتاب کار صفحه 5 .
از بایدهای هر جلسه در منزل :

🍂هر دفعه ب سی گوش بدن و تکرار و تمرین کنن .

🍂هر روز تمرین کلمه در حد سه تا سه تا یا چهار تا چهار تا داشته باشن .. چون تا ب امروز با حروف اشنا بودن اما دراین کتاب نوشتن کلمه رو یاد میگیرن و این ملزم ب تکرار فراوان در منزل است ..

🍂 ب دانش اموزان گفته شد فلش کارت تعدادی از کلمات را درست کنند . منظور ازین تکلیف ، ساخت کار توسط خود دانش اموز میباشد ن خرید فلش کارتها ..

********************************************************

** هفته اول**
روز اول :

1) بخش اعظم جلسه اول ، ب اشنایی و معرفی همدیگر گذشت..
2) با سوال و احوالپرسی شروع کردیم :
Hi . How are you ?
I'm fine / Ok / great .
🍁🍂
What's your name?
My name is ....... .
🍂🍁

2) در صفحه 2 بالای کتاب با Let's remember ب عنوان یاد اوری شروع کرده با حروف الفبای درج شده همراه با مثال در صفحه 2 ادامه دادیم و از بچه ها خواستم ک مثال بیارن .

3)ترک 2 را play کردیم و باهم شعر مربوطه را خواندیم .. گروهی و داوطلبانه ..

3) در صفحه 3 ، ب اعداد رفتیم و اعداد را با شعر خواندیم ..

روز دوم :

با مرور مجدد صفحه 2 و اعداد ، قسمت C میرسیم ک همچنان ب عنوان یاداوری سوالی را مطرح کرده :
What can you do ?
I can jump / run / walk , ...
ب صورت گروهی و فردی تمرین کردیم .

*با پانتومیم من ، بچه ها خودشون سوال و جواب میساختن * 🙂

در مرحله بعد ، خود بچه ها دو ب دو ب جلوی کلاس اومدن ، یکی سوال میپرسید و یکی از فعالیت هارو انجام میداد و دیگری با توجه ب حرکت جمله میساخت 🙂

در صفحه 4 ، مکالمه بین 4 کاراکتر اصلی کتاب Let's go داریم . 👈🏼 Let's talk 👉🏼 ک پایه اصلی speaking است .

ترک 5 را پلی کردم و شخصیتهایی رو ک ساخته بودم رو ب برد زدم 👇🏼

Andy - Jenny - Scott - Kate

با تمرین گروهی و فردی ، مکالمه را شخصی کردیم و از اسمهای خود بچه ها استفاده کردیم 👇🏼

Hello . What's your name?
My name is Helena .
What's your name?
My name is Sara .

🍂🍁

ب عنوان تکلیف در منزل هم ، صفحه 3 کتاب کار را انجام دادیم ..

Speaking :

What's your name ?
My name is ....... .
🌻🌻
What can you do?
I can run / jump / walk .
🌻🌻
برای اجازه بیرون رفتن گرفتن ،
سوال :

student : May I go out ?
teacher : Yes , you can go.
No , you can't .
🌻🌻

Reading :
walk - jump - run - dance

🌻🌻

Listening :
track 2 , page : 2
tracks 3 & 4 , page : 3
tracks 5 & 6 , page : 4

Writing :
# نوشتن حروف الفبا هرکدام یک خط ..
# نوشتن اعداد هرکدام یک خط..
# نوشتن مکالمه یک بار ..

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.