چهار شنبه 2 آبان 1397

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

دوم 1
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 15 مهر 1397
    
بازدید: 47
    
زبان : فارسی
    

** هفته چهارم **

هفته گذشته ب تدریس صفحه های 10 - 11 و 12 پرداختیم..

1) صفحه 10 ، با دوقسمت A و B , ب معرفی 2 حرف از الفبا پرداخته : Bb - Pp همراه با سه مثال با فلش کارت ، ویدیو و بازی کارکردیم ..
کلماتی چون :
Bb :
bird 🦅 ball ⚽ boy 

Pp :
peach🍑 pencil✏pink 🐷

2) چهار تصویر نشان داده شده در پارک 👈🏼 at the park
و سوال های :
What's this? It's a ball.
Is this a ball? No, it isn't. It's a peach ..

درس 2 ، با عنوان رنگها و اشکال شروع میشه ..

3) صفحه 12 ، با احوالپرسی شروع میکنه :
حالت چطوره ؟ خوبم ، تو حالت چطوره ؟ خوبم مرسی

4) اما دراین قسمت چند حالت دیگه رو هم معرفی کردم:
گرسنمه ، تشنمه ، ناراحتم ، خوشحالم و عالیم ..

Speaking :
🌸How are you ?
I'm fine .
I'm happy . 😊
I'm sad . ☹
I'm hungry . 😋
I'm thirsty . 🥛
I'm great . 😍

🌸Are you happy ?😊
Yes , I am .
🌸Are you thirsty ? 😋🍝🍜
No , I'm not . I'm hungry .

🌸What's this ?
It's a ball .
🌸Is this a bird?
No , it isn't . It's a ball .

Reading :
bird 🦅
ball⚽
boy👦🏻
peach🍑
pencil✏
pink🐷

Writing :
activity book page 7 - 8 - 11
کلمات صفحه 10 هرکدام یک خط
از روی مکالمه درس دو صفحه 12 یک بار بنویسن..


لطفا سوال و جوابهای نوشته کاربشه ..
باتوجه ب تمرینهای بسیاری ک در ارتباط با قسمتهای احوالپرسی در درس 2 صفحه 12 و پرسش و پاسخ صفحه 11 ، انجام شده است انتطار میرود همه دانش اموزان قادر ب طرح پرسش و پاسخ ب سوالات باشند ..

Listening:
tracks 19 - 20 - 21 - 22

*********************************************************

** هفته سوم **

پس از مرور و پرسش و پاسخ :
1) اموزش کلمات صفحه 8 ، ب همراه عکس و ویدیو ..

2) پلی کردن ترک 14 و ب دنبال اون تکرارهای گروهی و فردی

3) نشاند دادن فلش کارتهاب زبان اموزان و گفته شدن کلمات توسط انها ب صورت گروهی و فردی

4) جمله سازی با کلمات مطابق مثال کتاب در ترک 15

5) صفحه 9 ، ترک 17 ب تمرین و پرسش و پاسخ بیشتری میپردازه ..
بچه ها ، کلمه مربوط ب شکل را ب حای کلمه قرمز میذارن .

6) ترک 18 قسمت D , ب دستور العمل ها برمیگرده !!
کتابت رو بیار بیرون
کتابت رو باز کن
کتابت رو ببند
کتابت رو تووی کیفت بذار

7) صفحه 10 ب حروف Bb & Pp پرداخته ..
مثال ها تمرین شدن ، تکرار گروهی و فردی داشتیم . با ویدئو نشون دادیم ، از بچه ها ب طرق مختلف پرسیدیم ..

Speaking
🌹Is this a poster ?
Yes , it is .
No , it isn't . It's a map ..
🌹What's this ?
it's a ..... .
🌹This is a map / book , ..... 🌹Take out your book .
🌹Open your book .
🌹Close your book.
🌹Put away your book .

listening
tracks 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -19

Reading
page 8 :
map .
marker
board
wastebasket
poster
crayon
bird
ball
boy
peach
pencil &
pink

writing
از روی کلمات صفحه 10 هرکدام یک خط بنویسین.

کتاب کار صفحه های 6 - 7 - 8
دیکته هرشب گفته بشه .
دیکته برای شنبه 21 مهرماه ، 8 کلمه صفحه 6 رو بلد باشن:
pencil
pen
bag
book
desk
chair
ruler
eraser

پرسش و پاسخ ها حتما کار بشه و قادر ب برقراری ارتباط باشن ..

********************************************************

** هفته دوم **

1) بعداز مرور و تمرین مکالمه ، قسمت B شعر صفحه 5 ، کارشد .. شعری ک بچه ها خیلی دوسش دارن ..
گروهی و فردی تمرین کردیم ..

2) در قسمت C صفحه 5 ، کتاب از بچه ها خواسته ک اسم خودشون و دوستشون رو بنویسن ..
....

بعضی از عزیزان اسم خودشون رو نمیدونستن ک با کمک همدیگه نوشتیم و یاد گرفتیم
🌹🌹

3)ّ موضوع درس یک درباره وسایل مدرسه هست .. قسمت A , ترک 8 صفحه 6 ب وسایل مدرسه می پردازه !!
با CD گوش کردن ، با دست و جمله تکرار کردیم ..
4) با نشان دادن فلش کارت خودم ، از بچه میخاستم ک کلمه رو ب یاد بیارن .. این کارتعارو ب خودشون هم دادم ک از هم بپرسم ..

5) در قسمت B صفحه 6 ب سوال پرداختیم : 👇🏼👇🏼
What's this ?
It's a pencil / desk / chair /

در ادامه من ابن سوال رو هم اضاف کردم با نشان دادن دادن فلش کارت اشتباه:👇🏼👇🏼
Is this a book ?
No , it isn't . It's a pen ..
or
Yes , it is . It's a book..

با کارتها بازی کردیم و سوال و جواب ساختیم ..

🌹🌹
پس از مرور ب صورت گروهی و فردی ،
6) در قسمت C , ترک 11 ، با توجه ب سوال و جواب قسمت های قبل ، با دیدن تصاویر ب سوال و جواب ادامه دادیم ..


7) دراین قسمت ، ترک 13 شعر داریم . CD رو پلی کردیم ، گوش کردیم ، باهم خوندیم ..

Speaking

🌸What's this ?
It's a ...... .
🌸Is this a ..... ?
Yes, it is .
No, it isn't .
🌸This is a / an ...... .

Reading

🍁 a pencil - a pen - a bag - a book - a desk - a ruler - a chair - an eraser .

Listening

tracks 8 , 9 & 10 = p : 6
tracks 11 , 12 & 13 = p :7

writing

🌸هرکدام از کلمات صفحه 6 را یک خط بنویسن .
🌸کتاب کار صفحه 5 .
از بایدهای هر جلسه در منزل :

🍂هر دفعه ب سی گوش بدن و تکرار و تمرین کنن .

🍂هر روز تمرین کلمه در حد سه تا سه تا یا چهار تا چهار تا داشته باشن .. چون تا ب امروز با حروف اشنا بودن اما دراین کتاب نوشتن کلمه رو یاد میگیرن و این ملزم ب تکرار فراوان در منزل است ..

🍂 ب دانش اموزان گفته شد فلش کارت تعدادی از کلمات را درست کنند . منظور ازین تکلیف ، ساخت کار توسط خود دانش اموز میباشد ن خرید فلش کارتها ..

********************************************************

** هفته اول**
روز اول :

1) بخش اعظم جلسه اول ، ب اشنایی و معرفی همدیگر گذشت..
2) با سوال و احوالپرسی شروع کردیم :
Hi . How are you ?
I'm fine / Ok / great .
🍁🍂
What's your name?
My name is ....... .
🍂🍁

2) در صفحه 2 بالای کتاب با Let's remember ب عنوان یاد اوری شروع کرده با حروف الفبای درج شده همراه با مثال در صفحه 2 ادامه دادیم و از بچه ها خواستم ک مثال بیارن .

3)ترک 2 را play کردیم و باهم شعر مربوطه را خواندیم .. گروهی و داوطلبانه ..

3) در صفحه 3 ، ب اعداد رفتیم و اعداد را با شعر خواندیم ..

روز دوم :

با مرور مجدد صفحه 2 و اعداد ، قسمت C میرسیم ک همچنان ب عنوان یاداوری سوالی را مطرح کرده :
What can you do ?
I can jump / run / walk , ...
ب صورت گروهی و فردی تمرین کردیم .

*با پانتومیم من ، بچه ها خودشون سوال و جواب میساختن * 🙂

در مرحله بعد ، خود بچه ها دو ب دو ب جلوی کلاس اومدن ، یکی سوال میپرسید و یکی از فعالیت هارو انجام میداد و دیگری با توجه ب حرکت جمله میساخت 🙂

در صفحه 4 ، مکالمه بین 4 کاراکتر اصلی کتاب Let's go داریم . 👈🏼 Let's talk 👉🏼 ک پایه اصلی speaking است .

ترک 5 را پلی کردم و شخصیتهایی رو ک ساخته بودم رو ب برد زدم 👇🏼

Andy - Jenny - Scott - Kate

با تمرین گروهی و فردی ، مکالمه را شخصی کردیم و از اسمهای خود بچه ها استفاده کردیم 👇🏼

Hello . What's your name?
My name is Helena .
What's your name?
My name is Sara .

🍂🍁

ب عنوان تکلیف در منزل هم ، صفحه 3 کتاب کار را انجام دادیم ..

Speaking :

What's your name ?
My name is ....... .
🌻🌻
What can you do?
I can run / jump / walk .
🌻🌻
برای اجازه بیرون رفتن گرفتن ،
سوال :

student : May I go out ?
teacher : Yes , you can go.
No , you can't .
🌻🌻

Reading :
walk - jump - run - dance

🌻🌻

Listening :
track 2 , page : 2
tracks 3 & 4 , page : 3
tracks 5 & 6 , page : 4

Writing :
# نوشتن حروف الفبا هرکدام یک خط ..
# نوشتن اعداد هرکدام یک خط..
# نوشتن مکالمه یک بار ..

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.