جمعه 23 آذر 1397

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

اول 2
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 15 مهر 1397
    
بازدید: 176
    
زبان : فارسی
    

** هفته یازدهم**

1) اموزش shapes و colors . اشکال هندسی و رنگ ها ..

2) اشاره کردن ب اشکال هندسی و پیداکردن رنگ ها با توجه ب تصاویر و رنگ های موجود در کلاس (اشکال هندسی رو با خمیر بازی ، ویدیو ، و کارتهایی ک عزیزان درست کرده بودن ، تمرین کردیم)

3) پخش ترک مربوط ب شعر ، صفحه 30

Vocabulary :
shapes:
circle 🔘
rectangle 💳
square 🔳
triangle 🔺
heart ❤
star ⭐

colors: 
pink 💗
brown🏈
white 🏐
black🖤
red ❤
yellow 💛
green 💚
blue 💙
purple 💜

Reading :
water bottle 
book
pencil box
eraser 
pencil
notebook
lunch box

Speaking:
🍁What shape is it ?
It's a square .🔳
It's a star .⭐
..
It's a black circle. ⚫
It's a yellow heart .💛
..
🍁Is it a red heart ? ❤
Yes , it is .

🍃Is it a blue square ? 💳
No , it isn't .
It's a green rectangle .

🍂It's orange .
It's an orange triangle .

☘It's purple .
It's a purple star .

🍃What color is it ?
It's green .💚
It's blue .💙

Listening :
tracks 30 - 31 page 28
track 32 page 29
track 33 page 30

Activity book:
27 - 28 - 29

از عزیزان پایه اول در هفته پیش رو انتظار میرود ک :

1) کارت کلمات اشکال هندسی و رنگهایی ک در صفحه 28 و 29 نوشته شده رو ، درست کنند و حتما در کیف ب همراه کتاب داشته باشن .

2) روخوانی اشکال هندسی و رنگ ها رو بلد باشن .

3) باتوجه ب شکل هندسی و رنگ بتونن سوال بسازن و جواب بدن . (سوال و جواب نوشته شده در قسمت speaking رو بلد باشن)

4) شعر مربوط ب رنگ ها و شکل هندسی صفحه 30 ترک 33 رو حفظ باشن .

5) نوشتن اعداد 6 تا 10 ب روی تخته برد در منزل تمرین بشه تا توو کلاس هم بتونیم مسابقه نوشتن اعداد روی برد رو هم ، داشته باشیم .

‼جهت یاداوری :

چهارشنبه ایی رو ک پشت سر گذروندیم ، گزارش کار بچه ها رو ک توسط شما در کاغذهای A4 درج شده بود رو امضا کردم ..هنوز عزیزانی هستن ک این کاغذهای گزارش اخر کتاب رو ندارن ‼❗
لطف کنین نصب این کاغذهارو فراموش نکنین!!

***********************************************************

** هفته دهم**

1) صفحه 24 دسته بندی کردن تصاویر در سه گروه رو با مداد انجام دادیم .

2) ترک 27 ، صفحه 25 شعر مربوط ب اعدادی رو ک باهم درست کردیم .

3) ترک 28 صفحه 26 ،ب مراقبت کردن از لوازم همراه عزیزان میپردازه .

4) اموزش دو حرف Gg - Hh با معرفی اسم ، صدا ، مثال و طریقه نوشتنشون .
G :
turn around
left to right
g :
turn around
up to down
H :
up to down
up to down
left to right
h :
up to down
turn around

Speaking :

🌸teacher:
Take care of your jacket.
🌸student:
Thank you .

🌸How many water bottles?
2 water bottles .

🌸Find them .
🌸Count them .

🌸How old are you ?
I'm 7 .

Reading:
water bottle
book
pencil box
lunch box
eraser
pencil
notebook

Vocabulary :
girl 👧🏻
grapes🍇
guitar 🎸

hand ✌🏼
horse 🐴
house 🏡

Activity book:
pages : 24 - 25 - 26

Writing :

1) نوشتن دو حرف Gg - Hh رو ، روی تخته در منزل تمرین شود .

2) نوشتن اعداد 1 تا 5 در منزل روی تخته وایت برد ، تمرین شود.

💿🖥بعداز گوش دادن ب سی دی ، ترک 28 ، صفحه 26 از عزیزان انتظار میره ک مانند کتاب جمله مورد نظر رو ب کار ببرن 👇🏼

Take care of your bag .
Take care of your lunch box.

❗ تمام کارت کلمات دسته بندی شده از درس 1 تا 4 در کیف عزیزان باشه !


‼ شعر صفحه 37 ، ترک 29 رو عزیزان حفظ باشن .

📝جهت یاداوری
‼والدین محترم :

.... لطف بفرمایین هرجلسه تحته وایت برد ، دو ماژیک و تخته پاک کن همراه با کارت کلماتی ک عنوان میشه ب صورت تفکیک شده شماره درس در کیف عزیزان بگذارین .

***********************************************************

** هفته نهم**

1) اموزش درس چهارم my things : وسایل من .. صفحه 22 و 23 در ترک های 23 و 24

2) طرح سوال How many ب منظور پرسیدن از تعداد وسایل موجود در دوصفحه 22 و 23. ..

3) طرح سوالی ک سن عزیزان رو پرسیدیم . کیک تولدی رو روی برد کشیدیم و با اضاف کردن تعداد شمع ها ، اعداد رو از 1 تا 10 تمرین مجدد کردیم .

4) شعر صفحه 24 ، ترک 26 رو play و تمرین کردیم ..

Speaking :

🌸How many books ?
3 books .

☘How many pencils?
5 pencils .

🎉How old are you ❓🎂
I'm three .
I'm 6 .

🌿What color is this❓
It ' s red .❤
It ' s blue .💙

☘Is it yellow ❓
Yes , it is .
No , it isn't .

🌸Are you five ?
No , I ' m not .

🌹Are you six ?
Yes , I am .

🌸Find them .
☘Count them .

Vocabulary :
water bottle 
lunch box
book
pencil box 
eraser
pencil
notebook

Reading :
doll 
game
car
robot
balloon
puzzle 
boat

Listening :
tracks 23 - 24 page 22
track 25 page 23
track 26 page 24

Writing / Activity book :

1) کتاب کار صفحه های 22 و 23

2) کارت کلمات درس چهارم رو لطفا تهیه بفرمایین و همراه کتاب و تخته وایت برد. ، ماژیک ، تخته پاک کن رو در کیف عزیزان بذارین تا حروف رو از A تا F و شماره ها رو از 1 تا 10 در کلاس همراه باهم بنویسیم ..

3) نوشتن اعداد و حروف A تا F در منزل نیز. ، تمرین شود .

3) لطفا پرسش و پاسخ هایی ک در قسمت speaking در مورد تعداد و سن ، ملاحظه کردین رو بعد از تمرین از بچه ها بخوایین ک بپرسن و جواب بدن .

4) شعر صفحه 26 رو حفظ کنن.

***********************************************************

** هفته هشتم**

1) تدریس story و ایفای نقش ب همراه عزیزان ..

2) تدریس value صفحه 20 ترک 21 ب اشتراک گذاشتن وسایل اسباب بازی میپردازه ..

3) تدریس دو حرف دیگراز الفبا

E :
up to down 
left to right 
left to right
left to right
e :
left to right 
turn around
F :
up to down 
left to right 
left to right 
f :
turn around 
up to down 
left to right

Speaking :
🌹This is my balloon.🎈
🌸This is my car.🚗
❗Sit down , Jig .
❗Get ready .
🍁Let's share.Here you are.
🍂Thank you.Here you go.
🌸What's this?
It's a bin.
🌹Is this a table ?
Yes , it is .
No , it isn't .
🍁This is your balloon .
🍂This is my car .


Reading :
apple
bird
chair
table
window
bin
board
picture
door
cat 
dog
numbers : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Vocabulary :
egg🥚
👉🏼 elephant 🐘 elbow : آرنج 
fan 
👉🏼 five 5 . frog 🐸

Listening :
track 20 page 19
track 21 page 20
track 22 page 22

Writing / Activity book :
❗تمرین این دو حروف روی تخته وایت برد ..

‼کتاب کار صفحه های 19 - 20 - 21

❗کارت کلمات درس سوم و تخته وایت برد ، حتما در کیف عزیزان باشه .

‼باتوجه ب سی دی ، ترک 21 صفحه 20 ، از عزیزان بخواهید ک اشتراک گذاری رو تمرین کنن و جملات رو ب کار ببرن .

❗کارت کلمات درس سوم در منزل کار بشه و از بچه ها بخوایین ک کلمات رو بخونن .

‼لطفا story درس سوم رو در ترک 20 برای بچه ها پلی کنین و ازشون بخوایین ک بعداز گوش کردن و تمرین کردن باتوجه ب تصاویر ، داستان رو برای شما تعریف کنن .

***********************************************************

** هفته هفتم**

1) استفاده از کارت کلمات درس سوم ، صداکشی کلمات ..

2) جمله سازی با کلمات باتوجه ب زیرنویس صفحه 17

3) پلی کردن شعر مربوط وسایل بازی

Speaking :
🌹This is my boat .
🌸This is your doll.

🍁Is this your car?
Yes , it is .
No , it isn't .

🍂Is this my puzzle ?
Yes , it is .
No , it isn't .

🥀What's this?
It's a puzzle .
It's a game.

🌻Is this a game?
Yes , it is .
No , it isn't .

Reading:
boat
puzzle
game
car
robot
doll
balloon

Listening :
track 19 , page 18

ترک 19 ، صفحه 18 ک شعر مربوط ب playtime هست رو حفظ کنن ‼

Writing / Activity book :

*کتاب کار صفحه 18

*نوشتن حروف Aa - Bb - Cc - Dd ب روی تخته

****
*کارت کلمات درس سوم همراه عزیزان باشه و در منزل کارشود ..
*جملات و پرسش و پاسخ های فوق در منزل با عزیزان کار شود ..

**********************************************************

** هفته ششم**

1) ب تمرین کارت کلمات از درس یک پرداختیم .. کلمات تس ، بز ، جیگ ، أدم ، پت پرداختیم .
تصویر رو از کلمات حذف کردیم و ب صداکشی و خواندن کلمات تمرین کردیم ..
2) اعداد رو خوندیم و شمردیم .. شعر مربوط ب اعدا رو اجرا کردیم ..
3) در قسمت story درس اول ، تصاویر رو ب بچه ها نشون دادم و مکالمه رو حذف کردم تا خودشون حدس بزنن و ب یاد بیارن ..‼ ( با گوش دادن ب سی دی و تکرار مکالمه ها توسط عزیزان و اشاره ب تصاویر ، انتظار میره ک بچه ها مکالمه تصاویر رو بگن ) ‼
4) مکالمه بین خانم پیج و هانا رو تمرین کردیم ..
5)ب معرفی مثال های بیشتری از دو حرف از الفبای Aa و Bb پرداختیم ..
از A 👈🏼مورچه ، تمساح و امبولانس
از B👈🏼توپ ، اتوبوس و پرنده
6) در درس دو ، با ویدیو و کارت کلمات عزیزان ، کلمات رو صداکشی کردیم .. پرسش و پاسخ داشتیم ..
7) شعر صفحه 12 رو با بچه ها اجرا کردیم ..
8) درقسمت story درس دوم هم ، با نگاه کردن و تمرکز ب روی تصاویر ، مکالمه هارو تمرین کردیم .. ( لطفا شما هم در منزل ب همین طریقی ک برای شما نوشتم ، story هارو تمرین کنید )
9) در صفحه 14 ، خانم معلم از یکی از دانش اموزان میخواست ک کتابهاشو جمع کنه و بره پیش خانم معلم .. ک دانش اموز هم ب درخواست معلمش ، احترام گذاشت ..
10) در صفحه 15 ب نوشتن حروف و صداها و دومثال کتاب پرداختیم .
11) در درس سوم ، ب صداکشی کلمات و تمرکز بر تصویر و کلمه درکنارهم پرداختیم ..

Speaking :
🌸Hello . I'm Neda . How are you?
I'm fine , thank you . Bye .
🌹What's your name ?
I'm Mana .
My name is Mana .
🌺How many cars?
3 / 2 / 6 cars ..
🍁Stand up.
🌻Clap .
🍂Sit down .
🌺Hello , Hannah . Nice to see you .
Hello , Miss Page . Nice to see you , too .
🌹What's this ?
It's a bin / picture / chair ....
🌺Is this a bin?
Yes , it is .
No , it isn't . It's a table .
🍁What's your school' s name?
Fereshtegan.
🍂What grade are you in ?
Grade 1 .

Reading :
Tess / Baz / Jig / Pat / Adam.
apple / bird .
table / window / bin / chair / picture / door / board .
cat / dog .

Vocabulary :
Aa 👇🏼
ant 🐜
alligator🐊
ambulance 🚑

Bb👇🏼
ball⚽
bus🚌
bird🦅
....
doll / game / car / robat / balloon / boat / puzzle .

Listening :
Unit 1 - tracks :
1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 .
Unit 2 - tracks :
9- 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 .
Unit 3 - tracks :
16 - 17 .

Writing / Homework :

🌹نوشتن حروف از A تا D ب روی تخته وایت برد ..
🌺کتاب کار صفحه های 16 و 17
🌻تهیه کارت کلمات درس سوم
‼‼لطفا هرجلسه کتاب و کارتهای کلمه همراه دانش اموزان باشه ‼‼
‼‼‼‼‼روخوانی کارت کلمات و صداکشی در منزل تمرین شود ..
‼‼
پرسش و پاسخ های ارایه شده تا ب امروز ، تمرین شود .. از عزیزان انتظار میرود ک ب خوبی پاسخ دهند و ب پرسش ب شما و دوست خود بپردازد ..

**********************************************************

** هفته پنجم**

1) پلی کردن ترک 14 ، صفحه 14
خانم page از دانش اموزاش میخواد ک وسایلشون رو جمع کنن و برن پیش خانم معلمشون .. بچه ها هم ب درخواست خانم معلم عمل میکنن ..

2) ترک 15 ، صفحه 15 شعر هس ک ب معرفی دو حرف دیگه میپردازه :
Cc - Dd

3) حروف ، صدا ، طرز نوشتن و مثال ها تدریس شد :
C 👉🏼 Capital C
c 👉🏼 small c

C : turn around
c : turn around

the name is c
the sound is /k/
c as cat


D 👉🏼. Capital D
d 👉🏼 small d

D : up to down . turn around
d : up to down .turn around

the name is d
the sound is /d/
d as dog

عزیزان حروف فوق رو روی تخته وایت بردهاشون نوشتن .. تک تک تدریس شد ، چک شد ..

4) کلمات صفحه 16 همراه با ویدیو معرفی شدن ..
بچه ها point کردن .
ب صورت گروهی و فردی تمرین شد ..
5) ب پرسش و پاسخ پرداختیم با توجه ب تصاویر

Speaking

🌸teacher : Please put away your books and come here.
🌸student : Yes , Miss Page .

🌹What's this ?
It's a cat .
It's a dog .
It's a doll .
It's a game .
It's a puzzle .
It's a car .
It's a robot .
It's a boat .
It's a balloon .

🌹Is this a cat ?
Yes , it is .
No , it isn't . It's a dog.

🍁Is this a boat ?
Yes , it is .
No , it isn't . It's a doll

Reading
cat
dog
boat
puzzle
doll
car
balloon
robot
game

writing / activity book
pages 14 - 15 -16
و
تمرین دو حرف Cc و. Dd روی تخته وایت بردها در منزل ..

Listening
tracks :
14 page 14
15 page 15
16 page 16

‼اولیای محترم لطفا کارت کلمات درس 2 رو ک تهیه کرده بودین رو ب همراه کارت کلمات درس 3 ک تهیه میفرمایید ، هردو از شنبه در کیف عزیزان باشه ، ب همراه داشته باشن تا در کلاس تمرین و مرور کنیم ...

‼کلمات صفحه 16و 17 همراه با کتاب باز ، اشاره ب تصویر و تکرار لغات تمرین بشه .

‼سوالات مختلفی ک در قسمت speaking نوشته شد ، حتما تمرین بشه ..

‼لطف بفرمایین کتاب ، تخته ، کارت کلمات ، بچه ها ب همراه داشته باشن ..

‼لطفا روی کاغذ A4 ایی ک ب اخر کتاب بچه وصل کردین ، تاریخ و میزان تمرین پرسش و پاسخ ها و گوش کردن ب سی دی هارو قید بفرمایین ک از طرف من هم چک و امضا بشه ..

**********************************************************

** هفته سوم**

1) پس از مرور صفحات پیش و پرسش و پاسخ ، تمرینهای دونفره دانش اموزان با هم ب صفحه 9 رفتیم ..

2) پلی کردن اهنگ حروف الفبا و هم خوانی عزیزان ..
3)نحوه اموزش نوشتن حروف کوچک و بزرگ A -a , B -b 8 همراه با خواندن شعری ک جهت نوشتن صحیح رو ب ما نشون میده :
A :
up to down
up to down
left to right

a :
turn around
up to down
4) نشان دادن مثال با شکل و تصویر و تکرار و تمرین ب صورت گروهی و فردی
a as ant

5) نحوه اموزش حرف B - b :
B :
up to down
turn around
turn around

b :
up to down
turn around

6) نشان دادن مثال با شکل و تصویر و تمرین گروهی و فردی
b as bird
7) پلی کردن شعر صفحه 9

8) بچه ها با مداد ، جهت ها و نقطه چین های درون حروف رو دنبال کردن و نقطه چین هارو بهم وصل کردن .

9) معرفی مدرسه یا school با مثال از :
Fereshtehgan school

You come to Fereshtehgan school .🏫

10) معرفی کلاس با عنوان class room 📚📖📝

11)معرفی وسایل موجود در کلاس :
تخته - در - پنجره - سطل زباله - صندلی - میز - عکس یا تصویر

12) پلی کردن ترک های 9 و 10 تکرار و تمرین گروهی و فردی

13) بازی با فلش کارتها و استفاده از کارتهای کلمه ..

14)طرح سوال
🌸What's this?
It's a bin / board / ... .
🌸Is this a chair ?
Yes , it is .
No , it isn't . It's a ..... .

Speaking

🌸Is this an apple ?
Yes , it is .
No , it isn't .
🌸Is this a bird ?
Yes , it is .
No , it isn't.

🌸What's this?
It's a ....... .
🌸Is this a book ?
Yes , it is .
No , it isn't .

Reading
apple - bird - bin - table - chair - picture - board - window

Listening
tracks 8 - 9- 10 -11

Writing
activity book یا کتاب کار
🌻صفحه های 8 - 9.
صفحه 10 مرور بر اعداد هست و
صفحه 11
🌻ترک های نوشته شده رو گوش کنن ، تکرار کنن..
🌻استفاده از کارت کلمات و صدا کشی فراموش نشود !!!!
🌻فینگر پوینت یا با انگشت نشان دادن حتما تمرین شود .
🌻حروف کوچک و بزرگ Aa -Bb روی میز یا هوا درجهت حرکت صحیح ، حتما تمرین شود ..
🌹با تشکر
[19:19, 10/11/2018] خانم مرادی زبان: اولیای محترم پایه اول ، لازم دیدم تا درباره وایت برد ی ک توسط خود شما برای بچه ها تهیه میشه توضیخاتی رو بدم تا سوالی برای عزیزی باقی نمونه ...
.
.
برای این وایت برد :
یک برگه A4 رو ب صورت افقی ، اسم فرزندتون رو با ذکر نام یکی از همکارای عزیزم سرکار خانم امیر سالاری یا خانم میری در یکی از چهار گوشه کاغذ A4 بنویسید .
چهار خط ، ب فاصله یک سانت از یکدیگر مطابق عکس درنظر بگیرید ..
این کاغذ رو بدین تا پرس کنن ..
ب همراه یک ماژیک وایت برد و یک تخته پاک کن کوچیک از جلسه اینده ، همراه بچه ها بذارین توو کیفشون . این تخته در مدرسه ، نگه داری میشه و برای تمرین حروف الفبا ب عزیزان در کلاس ارایه میشه ..

زبان اموزان گلم برای نوشتن حروف الفبا ، ب جای دفتر ازین تخته وایت برد استفاده میکنن ..

*********************************************************

** هفته دوم **

بعداز مرور بر مطالب گذشته ب صفحه 7 از کتاب اومدیم .. قسمت هایی رو ک شما ب عنوان داستان یا story میبینید برای ما بسیار مهم است پس با بچه ها تمرین بفرمایین چون روی speaking تمرکز میکنه ..
با اشاره کردن / پانتومیم اجرا کردن این بخش را پشت سر گذاشتیم ..
دانش اموزان گلم رو با کارت کلمات اشنا کردم و ب صدا کشیدن و حجی کردن پرداختیم .. تصاویر رو با کلمات جملات همراه میکنیم ... با حذف تصاویر و صداکشیدن کلمات بچه ها قادر خواهند بود ک کلمات را ب درستی بخونن..

در صفحه 8 با دو شخصیت دیگه اشنا میشیم ... Hannah و خانم Page .. ترک 7 صفحه 8 ب این گفتگ میگذره

Hello , Hannah . Nice to see you .
Hello , Miss Page . Nice to see you , too .
این مکالمه را با سی دی ب صورت گروهی و تک تک با من انجام دادن .. ب شرایط واقعی کلاس اوردیم
Hello , Zahra . Nice to see you .
Hellow , Miss Moradi .Nice to see you , too .


Speaking
Hello . I`m …. .
Hi . How are you ?
I`m fine , thank you . Bye .
How many …… ?
1 / 6 / 5 ….
What`s your name ?
I`m ….. .
Nice to see you .
Nice to see you , too .

Reading
one / 2 two / 3 three / 4 four / 5 five / 6 six / 7 seven / 8 eight / 9 nine / 10 ten
Hello / Stand up / Clap / Sit down

Listening
tracks 4 & 5 page 6
track 6 page 7

Writing
نوشتن اعداد در هوا / کتاب کار صفحات 5 / 6 / 7

Homework
در منزل نوشتن اعداد در هوا ب خوبی تمرین شود .... در جهت حرکت دست و فلش شعر خوانده شود ..
شما در منزل از سوال How many …. ? استفاده کنید و جواب را در قالب اعداد از عزیزان قبول و تشویق کنین ..
ترک های 5 و 6 گوش داده بشه ..
کتاب کار صفحه های 6 و 7 و 8 انجام بشه ..
کار کردن با کارت کلمات فراموش نشود .. هر کلمه ایی را در کتاب میبینید در نهایت ب کارت تبدیل میشن تا دانش اموزان عزیزم با همت خودشون / همکاری من و شما قادر ب خوندن کامل کلمات میشن ....
کارت کلمه ازین ب بعد هر جلسه همراه بچه ها باشه ...
وایت بردی رو هم ک تووجلسه ازش گفتیم همراه با مازیک وایت برد و یک تخته پاک کن تهیه بفرمایین تا انشالله با ورود ب حروف بچه ها تمرین کنن .این تخنه رو در کیف بچه ها بذارین تا ما در مدرسه نگه داری کنیم در موقع لزوم و استفاده در دسترس باشن ...


*********************************************************

** هفته اول **

روز اول

ابتدای کلاس ب اشنایی باهم گذشت . وبا سوالی چون What`s your name ? I`m ……. . شروع کردیم ..
سپس با شخصیتهای کتاب چون Baz . Tess . Adam . Jig , Pat ادامه دادیم .. شخصیتهای فوق را ب برد چسباندم و با انگشت اشاره یا finger point اطمینان حاصل کردیم ک کاراکترها ب خوبی توسط عزیزان شناخته شده اند .
ب زبان اموزان گلم مکلمه ایی کوتاه برای زمانی ک teacher یا هرهمکار عزیزی ک وارد کلاس میشن اموزش دادیم .
Teacher .. Hello everyone .
Students .. Hello teacher Moradi .
Teacher .. How are you ?
Students .. I`m fine , thank you . And you ?
Teacher.. I`m fine , thanks .

ب سراغ کتاب باز رفتیم و ب ترک های 1 و 2 ک مربوط ب شخصیت هاست در صفحه 4 گوش فرا دادیم . تمرین کردیم . تکرار کردیم .

در صفحه 5 ترک شماره 3 مربوط ب مکلمه ایی بین شخصیت های اصلی کتاب ک ب شرح زیر است


Hello Pat .
I`m Baz .
This is Adam .
Hi Baz .
Hi Adam .
Look Adam . It`s Tess .
Bye Jig . Bye Pat . Bye boys .
فعالیت های کلاسی یا commands را فان در کلاس اجرا کردیم .. مثل jump , run , walk , sit down , stand up , turn around

کتاب کار یا activity book ب صفحه 1 رفتیم .


Speaking
Hello . How are you ?
I`m fine . Thanks .
What`s your name ?
I`m …..
Reading
​​Baz . Tess . Adam . Pat . Jig
Listening
Tracks 1 & 2 page 4
Track 3 page 5

Commands
Stand up . sit down . turn around . jump . walk . run

​Homework
لطفا زبان اموزان عزیزم ب ترکهای 1و 2 صفحه 4 گوش بدن و با انگشت اشاره ب عکس و کلمه ایی ک میشنوه اشاره کنه .
ترک 3 صفحه 5 گوش بده .
کتاب کار صفحه 4 را انجام بده .
پرسش و پاسخ های فوق را در منزل تمرین کنه وقادر ب اجرای ان باشه ..

روز دوم
ابتدا ب پرسش و پاسخ / شعر خوانی ب صورت گروهی و فردی پرداختیم .
ب ترک 4 صفحه 5 گوش کردیم . این ترک مربوط ب شعر بود .. تکرار و تمرین کردیم و دور عدد ترک را دایره ایی کشیدیم تا عزیزان شما را از فعالیت انجام داده باخبر کنن.
در صفحه 5 ب مکالمه ایی پرداختیم ک تقریبا مشابه در ترک 3 بود .. ب شرح زیر

Hello . I`m ….. .
Hi . How are you ?
I`m fine , thank you . Bye .
مکالمه فوق را ب صورت دوتایی اول با من و بعد دو ب دو با همکلاسی های خود تمرین کردن ..

این مکالمه و سایر گفتگو ها در منزل بسیار تمرین شود ..

در صفحه 6 ب اعداد از 1 تا 10 پرداختیم و ب بچه ها از اهمیت نحوه نوشتن صحبت کردیم .. اعداد را در جهت درست همانطور ک در کتاب میبینید در هوا نوشتیم و همزمان طرز نوشتن رادر قالب شعر خواندیم !
برای نوشتن اعداد و حروف از این سه حالت میتوان استفاده کرد ...... بالا ب پایین up to down / چپ ب راست left to right / بچرخ یا دور بزن turn around ..
عزیزان را با کلمه count اشنا کردیم .. با دست و انگشتان با بچه ها تا 10 شمردیم و شعر دیگری را خارج از کتاب با CD با بچه ها کار کردیم چون دراین شعر بچه ها jump را ب خوبی میدونستن !
1 2 3 4 5 jump 6 7 8 9 10 jump
چون بچه ها از سر جاهاشون بلند میشن / حرکت دارن / فعالیت دارن دوست دارن .
در کتاب صفحه 6 دو ترک داریم . ترک 5 مربوط ب شعر اعداد است ک در کلاس اجرا شد . تمرین کردیم . اجرا کردیم تا در منزل ب تمرین بیشتری بپردازن .
باتوجه ب تصاویر صفحه 6 کتاب ما را ب سمت طرح یک سوال هدایت میکند و این سوال How many ….. ? است ک در جای خالی یکی از اسم های موجود در صفحه را جتیگزین میکنیم ..
How many cars ? 4
How many books ? 1
How many dolls ?
در اعداد صفحه 6 فلش هایی رو میبینید ک جهت حرکت رو نشون میدن و بچه ها داخل این اعداد را در جهت فلش با مداد پررنگ کردن ..
با اعدا بازی کردیم / اعداد را جابجا کردیم / با انگشت اعداد را با اومدن پای برد نشان دادیم ..

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.