چهار شنبه 2 آبان 1397

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

اول 1
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 15 مهر 1397
    
بازدید: 53
    
زبان : فارسی
    

** هفته چهارم **

هفته گذشته رو ب تدریس صفحه های 12 - 13 و 9 سپری کردیم .. (صفحه 9 ب دلیل تمرین عملی عزیزان روی تخته وایت بردها)


این هفته شما اولیای عزیز ، تخته وایت بردها رو تهیه کردین 🙏🏻
1) برای تمرین و نوشتن بچه ها دوباره ب صفحه 9 برگشتم تا اموزش رو عملی در نوشتن بچه ها ببینم ..
دوباره تدریس Aa روی برد
دوباره تدریس Bb روی برد
و اموزش مجدد نحوه نوشتن
up to down . up to down . left to right 👉🏼 A
turn around . up to down 👉🏼a
up to down . turn around . turn around 👉🏼B
up to down . turn around👉🏼b
و تمرین
capital A
small a
name is إی
sound is أ
.....

و ب دنبال اون تک تک چک کردن نوشته عزیزان رو

2) پلی کردن ترک 12 صفحه 12 و یادگرفتن : ب من نگاه کن ،
بیا داخل ، بازش کن ، تمیزکن ..

3) اشاره ب وسایل کلاس و پرسیدن : این چیه ؟ این میزه ، این تخته هست و ....
عوض کردن سوال ب yes/no question ...
این میزه ؟ بله این ی میزه .
این پنجره هس ؟ ن نیست ، در هست ..

Speaking :

🌸What's this?
It's a bin / door / window ....
🌸Look at me ..
🌸Come in ..
🌸Open it ..
🌸Clean up ..
🌸Is this a bin?
Yes, it is ..
🌸Is this a door?
No , it isn't . It's a window .
🌸Sit down .
🌸Stand up .

Reading :
door
bin
chair
window
picture
table
chair

Writing : activity book
pages : 11 , 12 , 13

Listening :
tracks 12 - 13
والدین محترم سوال های فوق در منزل کارشود .
عزیزان باید قادر ب پرسش و پاسخ سوال های فوق باشن ..
شعر صفحه 12 ، ترک 12 رو حفظ باشن ..

**********************************************************

** هفته سوم **

1) پس از مرور صفحات پیش و پرسش و پاسخ ، تمرینهای دونفره دانش اموزان با هم ب صفحه 9 رفتیم ..

2) پلی کردن اهنگ حروف الفبا و هم خوانی عزیزان ..
3)نحوه اموزش نوشتن حروف کوچک و بزرگ A -a , B -b 8 همراه با خواندن شعری ک جهت نوشتن صحیح رو ب ما نشون میده :
A :
up to down
up to down
left to right

a :
turn around
up to down
4) نشان دادن مثال با شکل و تصویر و تکرار و تمرین ب صورت گروهی و فردی
a as ant

5) نحوه اموزش حرف B - b :
B :
up to down
turn around
turn around

b :
up to down
turn around

6) نشان دادن مثال با شکل و تصویر و تمرین گروهی و فردی
b as bird
7) پلی کردن شعر صفحه 9

8) بچه ها با مداد ، جهت ها و نقطه چین های درون حروف رو دنبال کردن و نقطه چین هارو بهم وصل کردن .

9) معرفی مدرسه یا school با مثال از :
Fereshtehgan school

You come to Fereshtehgan school .🏫

10) معرفی کلاس با عنوان class room 📚📖📝

11)معرفی وسایل موجود در کلاس :
تخته - در - پنجره - سطل زباله - صندلی - میز - عکس یا تصویر

12) پلی کردن ترک های 9 و 10 تکرار و تمرین گروهی و فردی

13) بازی با فلش کارتها و استفاده از کارتهای کلمه ..

14)طرح سوال
🌸What's this?
It's a bin / board / ... .
🌸Is this a chair ?
Yes , it is .
No , it isn't . It's a ..... .

Speaking

🌸Is this an apple ?
Yes , it is .
No , it isn't .
🌸Is this a bird ?
Yes , it is .
No , it isn't.

🌸What's this?
It's a ....... .
🌸Is this a book ?
Yes , it is .
No , it isn't .

Reading
apple - bird - bin - table - chair - picture - board - window

Listening
tracks 8 - 9- 10 -11

Writing
activity book یا کتاب کار
🌻صفحه های 8 - 9.
صفحه 10 مرور بر اعداد هست و
صفحه 11
🌻ترک های نوشته شده رو گوش کنن ، تکرار کنن..
🌻استفاده از کارت کلمات و صدا کشی فراموش نشود !!!!
🌻فینگر پوینت یا با انگشت نشان دادن حتما تمرین شود .
🌻حروف کوچک و بزرگ Aa -Bb روی میز یا هوا درجهت حرکت صحیح ، حتما تمرین شود ..
🌹با تشکر

************************************************************
** هفته دوم **

بعداز مرور بر مطالب گذشته ب صفحه 7 از کتاب اومدیم .. قسمت هایی رو ک شما ب عنوان داستان یا story میبینید برای ما بسیار مهم است پس با بچه ها تمرین بفرمایین چون روی speaking تمرکز میکنه ..
با اشاره کردن / پانتومیم اجرا کردن این بخش را پشت سر گذاشتیم ..
دانش اموزان گلم رو با کارت کلمات اشنا کردم و ب صدا کشیدن و حجی کردن پرداختیم .. تصاویر رو با کلمات جملات همراه میکنیم ... با حذف تصاویر و صداکشیدن کلمات بچه ها قادر خواهند بود ک کلمات را ب درستی بخونن..

در صفحه 8 با دو شخصیت دیگه اشنا میشیم ... Hannah و خانم Page .. ترک 7 صفحه 8 ب این گفتگ میگذره

Hello , Hannah . Nice to see you .
Hello , Miss Page . Nice to see you , too .
این مکالمه را با سی دی ب صورت گروهی و تک تک با من انجام دادن .. ب شرایط واقعی کلاس اوردیم
Hello , Zahra . Nice to see you .
Hellow , Miss Moradi .Nice to see you , too .


Speaking
Hello . I`m …. .
Hi . How are you ?
I`m fine , thank you . Bye .
How many …… ?
1 / 6 / 5 ….
What`s your name ?
I`m ….. .
Nice to see you .
Nice to see you , too .

Reading
one / 2 two / 3 three / 4 four / 5 five / 6 six / 7 seven / 8 eight / 9 nine / 10 ten
Hello / Stand up / Clap / Sit down

Listening
tracks 4 & 5 page 6
track 6 page 7

Writing
نوشتن اعداد در هوا / کتاب کار صفحات 5 / 6 / 7

Homework
در منزل نوشتن اعداد در هوا ب خوبی تمرین شود .... در جهت حرکت دست و فلش شعر خوانده شود ..
شما در منزل از سوال How many …. ? استفاده کنید و جواب را در قالب اعداد از عزیزان قبول و تشویق کنین ..
ترک های 5 و 6 گوش داده بشه ..
کتاب کار صفحه های 6 و 7 و 8 انجام بشه ..
کار کردن با کارت کلمات فراموش نشود .. هر کلمه ایی را در کتاب میبینید در نهایت ب کارت تبدیل میشن تا دانش اموزان عزیزم با همت خودشون / همکاری من و شما قادر ب خوندن کامل کلمات میشن ....
کارت کلمه ازین ب بعد هر جلسه همراه بچه ها باشه ...
وایت بردی رو هم ک تووجلسه ازش گفتیم همراه با مازیک وایت برد و یک تخته پاک کن تهیه بفرمایین تا انشالله با ورود ب حروف بچه ها تمرین کنن .این تخنه رو در کیف بچه ها بذارین تا ما در مدرسه نگه داری کنیم در موقع لزوم و استفاده در دسترس باشن ...

**********************************************************

** هفته اول **

روز اول

ابتدای کلاس ب اشنایی باهم گذشت . وبا سوالی چون What`s your name ? I`m ……. . شروع کردیم ..
سپس با شخصیتهای کتاب چون Baz . Tess . Adam . Jig , Pat ادامه دادیم .. شخصیتهای فوق را ب برد چسباندم و با انگشت اشاره یا finger point اطمینان حاصل کردیم ک کاراکترها ب خوبی توسط عزیزان شناخته شده اند .
ب زبان اموزان گلم مکلمه ایی کوتاه برای زمانی ک teacher یا هرهمکار عزیزی ک وارد کلاس میشن اموزش دادیم .
Teacher .. Hello everyone .
Students .. Hello teacher Moradi .
Teacher .. How are you ?
Students .. I`m fine , thank you . And you ?
Teacher.. I`m fine , thanks .

ب سراغ کتاب باز رفتیم و ب ترک های 1 و 2 ک مربوط ب شخصیت هاست در صفحه 4 گوش فرا دادیم . تمرین کردیم . تکرار کردیم .

در صفحه 5 ترک شماره 3 مربوط ب مکلمه ایی بین شخصیت های اصلی کتاب ک ب شرح زیر است

Hello Pat .
I`m Baz .
This is Adam .
Hi Baz .
Hi Adam .
Look Adam . It`s Tess .
Bye Jig . Bye Pat . Bye boys .
فعالیت های کلاسی یا commands را فان در کلاس اجرا کردیم .. مثل jump , run , walk , sit down , stand up , turn around

کتاب کار یا activity book ب صفحه 1 رفتیم .


Speaking
Hello . How are you ?
I`m fine . Thanks .
What`s your name ?
I`m …..
Reading
​​Baz . Tess . Adam . Pat . Jig
Listening
Tracks 1 & 2 page 4
Track 3 page 5

Commands
Stand up . sit down . turn around . jump . walk . run

​Homework
لطفا زبان اموزان عزیزم ب ترکهای 1و 2 صفحه 4 گوش بدن و با انگشت اشاره ب عکس و کلمه ایی ک میشنوه اشاره کنه .
ترک 3 صفحه 5 گوش بده .
کتاب کار صفحه 4 را انجام بده .
پرسش و پاسخ های فوق را در منزل تمرین کنه وقادر ب اجرای ان باشه ..

روز دوم
ابتدا ب پرسش و پاسخ / شعر خوانی ب صورت گروهی و فردی پرداختیم .
ب ترک 4 صفحه 5 گوش کردیم . این ترک مربوط ب شعر بود .. تکرار و تمرین کردیم و دور عدد ترک را دایره ایی کشیدیم تا عزیزان شما را از فعالیت انجام داده باخبر کنن.
در صفحه 5 ب مکالمه ایی پرداختیم ک تقریبا مشابه در ترک 3 بود .. ب شرح زیر

Hello . I`m ….. .
Hi . How are you ?
I`m fine , thank you . Bye .
مکالمه فوق را ب صورت دوتایی اول با من و بعد دو ب دو با همکلاسی های خود تمرین کردن ..

این مکالمه و سایر گفتگو ها در منزل بسیار تمرین شود ..

در صفحه 6 ب اعداد از 1 تا 10 پرداختیم و ب بچه ها از اهمیت نحوه نوشتن صحبت کردیم .. اعداد را در جهت درست همانطور ک در کتاب میبینید در هوا نوشتیم و همزمان طرز نوشتن رادر قالب شعر خواندیم !
برای نوشتن اعداد و حروف از این سه حالت میتوان استفاده کرد ...... بالا ب پایین up to down / چپ ب راست left to right / بچرخ یا دور بزن turn around ..
عزیزان را با کلمه count اشنا کردیم .. با دست و انگشتان با بچه ها تا 10 شمردیم و شعر دیگری را خارج از کتاب با CD با بچه ها کار کردیم چون دراین شعر بچه ها jump را ب خوبی میدونستن !
1 2 3 4 5 jump 6 7 8 9 10 jump
چون بچه ها از سر جاهاشون بلند میشن / حرکت دارن / فعالیت دارن دوست دارن .
در کتاب صفحه 6 دو ترک داریم . ترک 5 مربوط ب شعر اعداد است ک در کلاس اجرا شد . تمرین کردیم . اجرا کردیم تا در منزل ب تمرین بیشتری بپردازن .
باتوجه ب تصاویر صفحه 6 کتاب ما را ب سمت طرح یک سوال هدایت میکند و این سوال How many ….. ? است ک در جای خالی یکی از اسم های موجود در صفحه را جتیگزین میکنیم ..
How many cars ? 4
How many books ? 1
How many dolls ?
در اعداد صفحه 6 فلش هایی رو میبینید ک جهت حرکت رو نشون میدن و بچه ها داخل این اعداد را در جهت فلش با مداد پررنگ کردن ..
با اعدا بازی کردیم / اعداد را جابجا کردیم / با انگشت اعداد را با اومدن پای برد نشان دادیم ..


  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.