جمعه 23 آذر 1397

دبستان و پیش دبستانی دخترانه غیر دولتی هوشمند فرشتگان

پیش دبستانی عصر خانم عزیزی
نویسنده : مدیر سایت    
یکشنبه 15 مهر 1397
    
بازدید: 203
    
زبان : فارسی
    

** هفته یازدهم**

صفحات 29 و 30 درس داده شد از طریق ویدیوهای آموزشی و فلش کارد و کارت کلمات.
* صفحه 29 کلمات به طور کامل آموزش داده شد (هر دو صفحه) و بچه ها تمرین زیادی با کارت کلمات داشتند (کلمه های که حروف اولشان را یادگرفته اند برای بچه ها آشناست و تاکید بیشتری روی حروف اول و صدای آنها می شود ) و بچه ها به نوبت کلمات را با عکس و کارت کلمات می خوانند.
در این درس بچه ها با ساختارجمله و عبارت آشنا شدند به این صورت:
What’s this? It’s a blue car.
What’s this? It’s a red teddy bear.
What’s this? It’s a green toy box.
هم چنین سوال :
Is it a jump rope? Yes, it is.
Is it a car? No, it isn’t.
*صفحه 30 تمرین این صفحه کار شده و شعر هم تمرین شده (مروری بر رنگها) از طریق ویدیو و بازی در کلاس. بچه ها میتوتنند سوال را خودشان بپرسند:
Student: what color is it?
Teacher: It’s purple.
مروری بر دو حروف آخر:
The name is Gg, the sound is /g/.
Up to down, right to left, capital G. draw a circle, up to down small g.
The name is Hh, the sound is /h/.
Up to down, up to down, left to right, capital H. up to down, semi circle, small h
Gh like gift, goat, gum, grapes
Hh like hug, hat, horse

✴ Speaking
Introduce yourself. I am Suzan. I am 6.
What’s this? It’s a ball, a doll, a toy box …
What color is the doll? It is yellow and red.
What color is the car? It is blue.
Is it a toy box? Yes, it is.
Is it a teddy bear? No, it is not.
Is it orange? Yes, it is.
Is it green? No, it isn’t.
Match the pictures with the letters.
Color the car yellow.
What color is your bag? It’s pink.
What’s your favorite color? It is yellow.
What color do you like? I like red.
Say the alphabet from the beginning. Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh.
Whose turn is it? It’s your turn.
What’s this letter? Gg, Hh
Gh like gift, goat, gum, grapes
Hh like hug, hat, horse
Gift, goat, gum begin with? Gg
Hug, hat, horse begin with? Hh
What color is your book? Green and yellow
Color the picture red, blue, orange…
What’s your school’s name? It’s Fereshtegan.
What grade are you in? Pre school.
✴ Listening
Track: 32, 33

✴ Reading
Page: 29, 30
✴ Homework and Writing

عکس کلمات جدید و اضافه که در قسمت اسپیکینگ گذاشته شده را در دفتر نقاشی بچه ها بکشند و با رنگ های یاد گرفته رنگ کنند.
لطفا سی دی گذاشته شود. و بچه ها روی کلمات دست بگذارند و بار بعد خودشان کلمات را بخوانند.
شعر صفحه 30 کار شود.
گزارش تمرین و فعالیت های دانش آموزان را لطفا در انتهای کتاب دانش آموزان مرقوم بفرمایید.
هم چنین با کارت کلمات لغت ها تمرین شوند .
کتاب کار تا صفحه 30 کار و چک شود.
والدین عزیز توجه داشته باشند که کارت کلمات را نیازی نیست از درس اول به همراه داشته باشند. کارت کلمات مربوط به درس داده شده تهیه و به همراه داشته باشند.

**********************************************************

** هفته دهم**

*صفحات 26 و 27 و 28 درس داده شد از طریق ویدیوهای آموزشی و فلش کارد و کارت کلمات.
* صفحه 26 مربوط به مهارت اسپیکینگ می باشد که بچه ها یاد گرفتند چگونه به انگلیسی بگویند نوبت شماست.
It is your turn.
*صفحه 27 دو حروف جدید آموزش داده شد.از طریق شعر و پاورپوینت.
The name is Gg, the sound is /g/.
Up to down, right to left, capital G. draw a circle, up to down small g.
The name is Hh, the sound is /h/.
Up to down, up to down, left to right, capital H. up to down, semi circle, small h
Gh like gift, goat, gum, grapes
Hh like hug, hat, horse

* صفحه 28 هر سه کلمه این درس آموزش داده شده از طریق اشیای واقعی در کلاس. و بچه با شنیدن کلمات روی آنها دست می گذارند و هم چنین خودشان کلمات را میگویند و میخوانند. در این قسمت می شود سوال های مختلف پرسیده شود:
What is this? It’s a doll. What color is the doll? It’s red and yellow. Doll begins with Dd.
What is this? It’s a teddy bear. What color is it? It’s red.
What is this? It’s a jump rope.
✴ Speaking
Whose turn is it? It’s my turn.
Whose turn is it? It’s your turn.
What’s this letter? Gg, Hh
Gh like gift, goat, gum, grapes
Hh like hug, hat, horse
Gift, goat, gum begin with? Gg
Hug, hat, horse begin with? Hh
Introduce yourself. My name is …
What is this? It’s a doll, it’s a teddy bear, it’s a jump rope.
What color is the doll? Teddy bear? Gift?
Is the gift blue? Yes, it is.
Is the teddy bear yellow? No, it isn’t.
What is your favorite color? I like red, …
What color is your bag? It’s pink.
What color is your pencil? Red
What color is your book? Green and yellow
Can you find the yellow bag? Can you find the green pencil?
What color do you like? Pink
Color the picture red, blue, orange…
What’s your school’s name? It’s Fereshtegan.
What grade are you in? Pre school.
✴ Listening
Track: 28, 29, 30

✴ Reading
Page: 27, 28
✴ Homework and Writing
تمرین نوشتن حروف جدید در هوا با تمرین
Up to down
لطفا سی دی گذاشته شود. و بچه ها روی کلمات دست بگذارند و بار بعد خودشان کلمات را بخوانند.
هم چنین با کارت کلمات لغت ها تمرین شوند و بچه ها پیدا کنند.
بچه ها میتوانند نقاشی کلماتی که میتوانند را در دفتر بکشند و بعد با رنگ های اموزش داده شده رنگ بزنند.
کتاب کار تا صفحه 28 کار و چک شود.
والدین عزیز توجه داشته باشند که کارت کلمات را نیازی نیست از درس اول به همراه داشته باشند. کارت کلمات مربوط به درس داده شده تهیه و به همراه داشته باشند.

**********************************************************

** هفته نهم**

*صفحات 22 و 23 و 24 درس داده شد از طریق ویدیوهای آموزشی و فلش کارد.
* صفحه 22 و 23 رنگ های مختلف به بچه ها اموزش داده شد. رنک ها از طریق بازی و ویدیو کار می شود. هم سوال هم جواب:
What color is it? It’s green, red, yellow,…
*صفحه 24 شعر رنگ ها کار شد و بچه ها تمرین را در کلاس انجام دادند.
*هم چنین کار دستی رنگین کمان توسط خود بچه ها به صورت کار گروهی انجام شد.
هم چنین خواندن حروف الفبا به ترتیب
Aa, Bb, Cc, Dd, Ee , Ff

✴ Speaking
تمرین رنگ به شکل های مختلف میتواند انجام شود:
What color is it? It’s red, blue
What color is your bag? It’s pink.
What color is your pencil? Red
What color is your book? Green and yellow
Find something orange. Find something purple.
Touch something red. Touch something blue.
Can you find the yellow bag? Can you find the green pencil?
What color do you like? Pink
What is your favorite color? It’s red.
Color the picture red, blue, orange…
What’s this letter? Ee, Ff
Ee like egg, elephant
Ff like frog, fish, fan
Cat begins with? C
Door begins with? D
Elephant begins with? E
Frog and fish begin with? F
What’s your school’s name? It’s Fereshtegan.
What grade are you in? Pre school.
✴ Listening
Track: 23, 25, 26, 27
✴ Reading
Page: 22, 23
✴ Homework and Writing
لطفا سی دی گذاشته شود.
بچه ها میتوانند نقاشی کلماتی که میتوانند را در دفتر بکشند و بعد با رنگ های اموزش داده شده رنگ بزنند.
Draw an apple. Color the apple red.
Draw a table. Color the table purple.
کتاب کار تا صفحه 24 کار و چک شود

**********************************************************

** هفته هشتم**

*صفحات 19 و 20 و 21 درس داده شد. کوییز درس 1 و 2 روز چهارشنبه گرفته شد.
* صفحه 19 مکالمه به صورت اجرای نقش توسط بچه ها یاد داده شد. و هم چنین سی دی و ویدیوی آموزشی مربوطه گداشته شد.
*صفحه 20 تمرین اسپیکینگ به صورت عملی کار شد.
Open your books please. Close you books. Open the door. Close the door.
*صفحه 21 حروف جدید زیر اموزش داده شد.
Ee, the name is E the sound is /e/
Up to down, left to right, left to right, left to right, capital E
Left to right, semi-circle, small e

Ff, the name is F the sound is /f/
Up to down, left to right, left to right, capital F
Up to down, left to right, small f
هم چنین خواندن حروف الفبا به ترتیب
Aa, Bb, Cc, Dd, Ee , Ff

✴ Speaking

What’s this letter? Ee, Ff
Ee like egg, elephant
Ff like frog, fish, fan
Cat begins with? C
Door begins with? D
Elephant begins with? E
Frog and fish begin with? F
What’s your school’s name? It’s Fereshtegan.
What grade are you in? Pre school.
How many books? 1, 2, 3
How many chairs? How many bags?
What is this letter? A, b, c, d, e, f
What’s the sound?
Aa like: apple, ant, alligator
Bb like: bear, Baz, book, ball, baby
Cc like: cloud, cat, car, cake
Dd like: doughnut, door, daisy
✴ Listening
Track: 20, 21, 22
✴ Reading
Page: 21
✴ Homework and Writing
لطفا سی دی گذاشته شود.
کلمات و نقاشی حروف جدید در دفتر کشیده شود.
کتاب کار تا صفحه 21 کار و چک شود.

**********************************************************

** هفته هفتم**

* در این هفته مرور کلی بر دروس گذشته انجام شد.
*صفحه 18 درس داده شد.هم از طریق عکس و هم ویدیو درس. شعر این صفحه تکرار و تمرین شده و بچه ها حفظ هستند.
*بچه ها میتوانند اشیای مدرسه خود را بلند کنند و نام ببرند. و با خواندن کلمات بر روی عکس ها دست میگذارند و تکرار می کنند.
*نمونه سوال های امتحانی باز هم با بچه ها کار شد. مانند هفته قبل.
* نوشتن چهار حروف اول الفبای انگلیسی را در هوا تمرین کردیم وصدای حروف و در نهایت مثال کلمات. هم چنین ویدیو ی آموزشی حروف الفبا گذاشته شد و بچه ها با مثال های بیشتری آشنا می شوند.

*کوییز درس 1 و 2 روز چهارشنبه 23 آبان گرفته می شود.

✴ Speaking

What’s your school’s name? It’s Fereshtegan.
What grade are you in? Pre school.
What’s your name? my name is …
What’s your dad’s name? Ali
What’s your mom’s name? Zahra
What’s your sister/brother’s name?
How many books? 1, 2, 3
How many balls? 1
How many apples? 2
How many chairs do you see? 5
What is this letter? A, b, c, d
What’s the sound?
The name is A the sound is /a/ the name is B the sound is /b/
The name is C the sound is /k/ the name is D the sound is /d/
Aa like: apple, ant, alligator
Bb like: bear, Baz, book, ball, baby
Cc like: cloud, cat, car, cake
Dd like: doughnut, door
Do you have a sister? Yes, no
Do you have a brother? Yes, no
Sing family song.
what’s this? It’s a bag, it’s a chair, it’s a book …
Name some words with Cc. cat – cake – cloud – crayon
Name some word with Dd. Dad – doughnut – door
Apple – ant begin with? Aa
Book, Baz, book, ball, bear begin with? Bb
Draw c and d in the air.
Point to the pencil, book, bag…
Find the crayon, table, chair
Show me your books
Show me your pencils
✴ Listening
Track: 18 , 19
✴ Reading
صفحات درس داده شده را تمرین کند و روی اشیا و اسم ها دست بگدارند و نامشان را بگویند.


✴ Homework and Writing
لطفا سی دی گذاشته شود و شعر حفظ شود.
لطفا در دفتر نقاشی عکس کلمات اضافه حروف الفبای انگلیسی کار شود.
Apple, alligator,ant, ball, bag, bear, cloud, cat, cake,car,doughnut, door
کلمات صفحه 16 و 17 نقاشی شود.
کتاب کار تا صفحه 18 لطفا چک و حل شود .

**********************************************************

** هفته ششم**

* در این هفته مرور کلی بر دروس گذشته از صفحه اول تا صفحه 17 کتاب انجام شد. این بار با استفاده از کارت کلمات به مهارت روخوانی و تشخیص کلمات بدون عکس پرداختیم.
*هم چنین مرور و تکرار شعر های کتاب را انجام دادیم.
*بچه ها باز هم از روی نقاشی های خود اعضای خانواده خود را معرفی کردند.
* نوشتن چهار حروف اول الفبای انگلیسی را در هوا تمرین کردیم وصدای حروف و در نهایت مثال کلمات. هم چنین ویدیو ی آموزشی حروف الفبا گذاشته شد و بچه ها با مثال های بیشتری آشنا می شوند.
*نمونه سوال های مختلف روی برد کار شد. شما میتوانید تمرین های زیر را انجام دهید:

1.Count and circle: کشیدن اشکال مختلف پرسیدن تعداد آن
1 2 4

2. look at the pictures and circle sister and grandpa. دور عکس خط بکشید
3. circle the pictures that begin with Dd.
4. match. وصل کردن حروف به عکس مورد نظر
✴ Speaking

Hello, how are you? I’m fine thank you. And you?
What’s your name? my name is …
Who is this? It’s Baz, Tess, Jig, Pat
What’s your mom’s name? Zahra
What’s your dad’s name? Ali
Count to 5.
Can you count to 4?
How many books? 1, 2, 3
How many balls? 1
How many apples? 2
How many chairs do you see? 5
What’s this number? 4, 3, 1
What is this letter? A, b, c, d
What’s the sound?
The name is A the sound is /a/ the name is B the sound is /b/
The name is C the sound is /k/ the name is D the sound is /d/
Aa like: apple, ant, alligator
Bb like: bear, Baz, book, ball, baby
Cc like: cloud, cat, car, cake
Dd like: doughnut, door
Who is this? It’s dad, mom, grandma…
Introduce them: it’s mom, dad, sister, brother,…
Do you have a sister? Yes, no
Do you have a brother? Yes, no
Sing family song.
what’s this? It’s a bag, it’s a chair, it’s a book …
Name some words with Cc. cat – cake – cloud – crayon
Name some word with Dd. Dad – doughnut – door
Apple – ant begin with? Aa
Book, Baz, book, ball, bear begin with? Bb
Draw c and d in the air.
May I go out? (میتونم برم بیرون؟)
May I come in? (میتونم وارد کلاس شم؟ )
May I drink water? (میتونم آب بنوشم؟)
Put the numbers in order
Point to the pencil, book, bag…
Find the crayon, table, chair
Show me your books
Show me your pencils
✴ Listening

ترک های کار شده تا صفحه ای که درس داده شده.
✴ Reading
صفحات درس داده شده را تمرین کند و روی اشیا و اسم ها دست بگدارند و نامشان را بگویند.

✴ Homework and Writing
لطفا سی دی گذاشته شود .
در دفتر نقاشی خود نقاشی کلمات اضافی که با الفبا درس داده شده را بکشند.
کتاب کار تا صفحه 17 لطفا چک و حل شود .
لطفا مروری بر دروس قبلی انجام شود.
لطفا کارت کلمات برای کلمات تهیه شود.
سوال های اسپیکینگ لطفا حتما کار شود.
نوشتن اعداد 1-5 و حروف در هوا با تمرین
Up to down

**********************************************************

** هفته پنجم **

مرور کلی بر دروس گذشته از صفحه اول. 
صفحه15و 16 و 17 درس داده شد. با استفاده از فلش کارد . عکس . پاور پوینت . موسیقی و ویدیوی آموزشی.
*صفحه 15 حروف آموزش داده شدند ابتدا با عکس و بعد با تمرین نوشتن در هوا :
Cc – Dd
Up to down .Capital C small c
Up to down. Up to down.Capital D small D
The name is c… the sound is /k/ … like : cat – cake – crayon – cloud
The name is d… the sound is /d/ … like : dad, door, doughnut
سی دی گذاشته شده و لطفا در خانه حتما گذاشته شود تا بچه ها بخوانند و تکرار کنند.

*صفحه 16و 17 اشیای درون کلاس و مدرسه از طریق عکس و به صورت واقعی آموزش داده شد. بچه ها با شندین به اشیا مورد نظر اشاره می کنند و بعد به صورت بازی در کلاس به دنبال آنها میگردند و کلمه را تکرار میکنند.
Point to the pencil, book, bag…
Find the crayon, table, chair
Show me your books
Show me your pencils
و بعد به نوبت بلند میشوند و اشیا را بلند میکنند و نام می برند.
سی دی گذاشته شد و بچه ها تکرار میکنند با اشاره کردن.✴ Speaking

What is this letter? Cc
Name some words with Cc. cat – cake – cloud – crayon
What is this letter? Dd.
Name some word with Dd. Dad – doughnut – door
Apple – ant begin with? Aa
Book, Baz, book, ball, bear begin with? Bb
Draw c and d in the air.
What’s this? It’s a book.
What’s this? It’s a pencil…
Point to the chair, table
Find the bag, book …

به همیت ترتیب اشیا را با جواب کامل میگویند.
May I go out? (میتونم برم بیرون؟)
May I come in? (میتونم وارد کلاس شم؟ )
May I drink water? (میتونم آب بنوشم؟) 
انجام فعالیت های فیزیکی:
sit down, stand up, turn around, line up, open your book, close your book, point to (ant, bear, door, board,)

Count to 5,4,3,2
Point to number 5- 1 – 2-4-3
Put the numbers in order

✴ Listening
Track: 15,16,17,18
✴ Reading
صفحات درس داده شده را تمرین کند و روی اشیا دست بگدارند و نامشان را بگویند.

✴ Homework and Writing
لطفا سی دی گذاشته شود .
در دفتر نقاشی خود وسایل مدرسه خود را نقاشی کنند اشیای صفحه 16و 17
کتاب کار در کلاس کار شده صفحه 15و 16 و 17 . لطفا چک و حل شود .
لطفا مروری بر دروس قبلی انجام شود:
نوشتن اعداد 1-5 و حروف در هوا با تمرین
Up to down
نوشتن حروف در هوا با روش:
Up to down (upper case A, lower case a).
Aa sounds /a/ like: ant , apple
Up to down (upper case B, lower case b)
Bb sounds/b/ like: bear, Baz , ball , book
Up to down Cc. like: cake, cat, cloud
Up to down. Up to down. Dd. Like: dad. Doughnut. door

**********************************************************

** هفته چهارم**

مرور کلی بر دروس گذشته از صفحه اول. 
صفحه 12 و 13و 14 درس داده شد. با استفاده از فلش کارد . عکس . پاور پوینت . موسیقی و ویدیوی آموزشی.
*صفحه 12 ابتدا مروری بر درس و اعضای خانواده شد و بچه ها اعضا را تشخیص میدهند و دست خود را بر روی کلمه مورد نظر می گذارند. شعر این صفحه کار شده و با تمرین مکرر بچه ها حفظ شدند و به نوبت پای برد آمدند و شهر را خواندند به علاوه گروهی کار شده. حفظ کردن شعر الزامی است . لطفا در منزل تمرین شود.

*صفحه 13 مکالمه بین شخصیت ها: ابتدا شخصیت هاو هر چه میبینند را معرفی:
It’s grandpa. It’s Baz. It’s a telephone.
سی دی گذاشته شد و بچه ها تکرار میکنند با اشاره کردن.بعد از تسلط به گفتن عبارتها به صورت شفاهی تک تک به برد آمدند و دیالوگ را با ایفا کردن نقش اجرا کردند. بچه ها دیالوگ را حفظ هستند و لطفا در منزل هم کار شود.

*صفحه 14 در این درس بچه ها نحوه ای ار احترام گزاشتن به بزرگترها را یاد گرفتند. بعد ازتوضیح عکس و داستان سی دی گذاشته شد و بچه ها تک تک نقش را اجرا کردند. به این گونه که هنگام ورود و خروج از اتاق بگویند:
After you grandpa. Thank you.
After you grandma. Thank you.
After you dad. Thank you.
After you mom. Thank you.
✴ Speaking
Hello
Hi
How are you?
I’m fine, thank you. And you?
I’m fine.
Who is this? It’s mom. It’s my mom
Who is this? It’s dad. It’s my dad.
Who is this? It’s grandpa. It’s my grandpa.
Who is this? It’s grandma. It’s my grandma.
Who is this? It’s sister.
Who is this? It’s brother.

Hello, hello. Who is this?
Hello, (grandpa,dad,mom…). It’s Baz. It’s Zahra. It’s ..(name)

After you (mom, teacher, dad,…)
Thank you.
May I go out? (میتونم برم بیرون؟)
May I come in? (میتونم وارد کلاس شم؟ )
May I drink water? (میتونم آب بنوشم؟) 
انجام فعالیت های فیزیکی:
sit down, stand up, turn around, line up, open your book, close your book, point to (ant, bear, door, board,)

Count to 5,4,3,2
Point to number 5- 1 – 2-4-3
Put the numbers in order.
Hello, I am MS. Fatholahzade. What’s your name?
Hi, teacher. I’m … (name)
Point to Aa , Bb
Write A, B in the air


✴ Listening
Track: 12,13,14
✴ Reading
دست بگذارند روی عکس و شعر را بخوانند و یا روی عبارتهای دیالوگ دست بگذارند و دیالوگ را بگویند.

✴ Homework and Writing
لطفا سی دی گذاشته شود و شعر حفظ شود. بچه ها روی اشخاص مورد نظر دست بگذارند و معرفی کنند.
کاردستی: روی کاغذ آچهار یا مقوا بچه ها خودشان خانواده خود را نقاشی کنند و بتوانند عکس را به دست بگیرند و بگویند:
It’s my mom. It’s my dad. It’s my sister. It’s my brother. It’s my grandma. It’s my grandpa.
کتاب کار در کلاس کار شده صفحه 12و 13و 14 . لطفا چک و حل شود .
لطفا مروری بر دروس قبلی انجام شود:
نوشتن اعداد 1-5 و حروف در هوا با تمرین
Up to down
نوشتن حروف در هوا با روش:
Up to down (upper case A, lower case a).
Aa sounds /a/ like: ant , apple

Up to down (upper case B, lower case b)
Bb sounds/b/ like: bear, Baz , ball , book

*******************************************************

** هفته سوم **

مرور کلی بر دروس گذشته از صفحه اول. 
صفحه 9 و 10 و 11 درس داده شد. با استفاده از فلش کارد . عکس . پاور پوینت . عزیزان نوشتن حروف در هوا را یاد گرفته اند. به صورت:
Up to down
Up to down
Left to right
Capital A
Semi-circle
Up to down
Small a
Aa sounds /a/ like: ant , apple
--------------------------------------
Up to down
Up to down
Up to down
Capital B
Up to down
Up to down
Small b
Bb sounds/b/ like: bear, Baz , ball , book

و در صفحه 10 و 11 اعضای خانواده را یاد گرفتند و دست خود را به روی کلمات با شنیدن آنها می گزارند.
دانش اموزان با اسلاید و عکس به آتها اشاره می کنند. و بعد به نوبت اعضا را معرفی میکنند.
فایل های صوتی و شعر ها گذاشته شده.

Speaking
Hello
Hi
How are you?
I’m fine, thank you. And you?
I’m fine.
Who it she? Tess
Who is he? Baz
Count to 5,4,3,2
Point to number 5- 1 – 2-4-3
Put the numbers in order.
Hello, I am MS. Fatholahzade. What’s your name?
Hi, teacher. I’m … (name)
Point to Aa , Bb
Write A, B in the air
Point to dad, mum, sister, brother, grandpa , grandma
اعداد به صورت کارت درست شده اند و بچه ها با بازی های مختلف انها را مرتب می کنند. می خوانند. اشاره می کنند
خودشان با گذاشتن دست روی عکس و کلمات آنها را می خدانند.
Dad. Mum. Grandma. Grandpa. Sister. Brother.
Listening
Track: 8.9.10
Reading
دست بگذارند روی کلمات و بخوانند. صفحه 6. 10. 11
Writing
نوشتن اعداد 1-5 و حروف در هوا با تمرین
Up to down

****************************************************

** هفته دوم **
گزارش✅
در كلاس درس
آموزش صفحه ٥-٦ و قسمتي از ٧
به همراه فايل صوتي و ويديو
تمرين شعر صفحه ٥ و ٧ 
روخواني كلمات صفحه ٦
تمرين و role play ديالوگ


تكاليف خانه:
يك بار از روي سوال و جواب
Is it a bird? 
Yes, it is.
No, it isn't. It's a book.
والدين توجه داشته باشند به جاي كلمه bird ميتوانند كلمات ديگر صفحه ٦ را كار كنند. 
تمرين شعر صفحه ٧.

به علاوه كتاب workbook صفحه ٤و ٥
تمرين روخواني از كلمات صفحه ٦
و همچنين تمرين گفتاري بر سوالهاي
What's this?
It's a...

دانش آموزان بايد كلمات صفحه ٦ را بلد باشند كه وقتي پرسيده شود بتوانند تشخيص دهند كه چيست.
What's this? It's a clock.
What's that? It's a clock.
Is it a window? Yes, it is.
Is it a door? No, it isn't .

*******************************************************************

** هفته اول **
گزارش✅
در كلاس درس: 
آموزش صفحه ٢-٣-٤
روخواني از صفحه ٢ و ٤
به همراه فايل صوتي و ويديو
به علاوه شعر صفحه ٥ 
تمرين سلام و احوال پرسي و معرفي كردن خود


تكاليف خانه:
يكبار از روي سوال و جواب

How are you?
I’m fine.
به علاوه كتاب workbook صفحه ٣
تمرين روخواني صفحه ٤ 
و همچنين تمرين گفتاري بر سوالهاي
1.What’s your name?
My name is...
2. Introduce yourself.
3. What's your teacher’s name?
4. What's your school’s name?
5. Good bye
6. See you
7. See you later

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.